EN

quarter {substantiivi}

volume_up
quarter (myös: fourth)
On that logic, a quarter of the legislators already sitting would be criminals.
Tällä perusteella neljännes nykyisistäkin lainsäätäjistä olisi rikollisia.
It is absurd that a quarter of the seats in parliament will go to the military.
On järjetöntä, että neljännes parlamentin paikoista menee sotilasvallalle.
   Mr President, one quarter of the Irish GDP is tied up in construction.
   Arvoisa puhemies, neljännes Irlannin bruttokansantuotteesta koostuu rakentamisesta.
quarter (myös: fourth)
A quarter of politicians, local officials and journalists are women.
Neljäsosa poliitikoista, paikallistason virkamiehistä ja toimittajista on naisia.
As we heard, not even a quarter of the Member States have achieved the targets.
Kuten kuulimme, edes neljäsosa jäsenvaltioista ei ole saavuttanut tavoitteita.
I believe that one quarter makes for a sensible compromise on which to agree.
Mielestäni neljäsosa on järkevä kompromissi, josta voimme olla samaa mieltä.
quarter (myös: neighborhood, ward)
Viimeinen vuosineljännes oli nollakasvua.
quarter
volume_up
taho {subst.} (henkilöstä t. ryhmästä)
quarter
We are going to have an hour and a quarter at the most.
Meillä ei ole aikaa puoltatoista tuntia vaan enintään tunti ja vartti.

Esimerkkejä "quarter"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAs we heard, not even a quarter of the Member States have achieved the targets.
Kuten kuulimme, edes neljäsosa jäsenvaltioista ei ole saavuttanut tavoitteita.
EnglishLithuania alone saw a quarter of its sons and daughters perish in the gulags.
Jo pelkästään Liettua on nähnyt neljäsosan lapsistaan menehtyvän vankileireillä.
EnglishA Commission legislative proposal is scheduled during the first quarter of 2011.
Komission lainsäädäntöehdotuksen on määrä valmistua vuoden 2011 alkuneljänneksellä.
EnglishWe would not have tolerated one tenth of one quarter of what was done to him.
Emme olisi sietäneet murto-osaakaan siitä kohtelusta, jota hän joutui kokemaan.
EnglishIn Ukraine the private sector still accounts for less than a quarter of GDP.
Ukrainan yksityinen sektori edustaa vielä alle neljäsosaa bruttokansantuotteesta.
EnglishNo doubt in some quarter, such activity is even viewed as deserving of a bonus.
Joinakin kvartaaleina tällaista toimintaa voidaan pitää jopa bonukseen oikeuttavana.
EnglishThe same 30% of eurosceptics attracts interest from another quarter, however.
Kuitenkin samat 30 prosenttia vetävät puoleensa vielä neljänneksenkin huomion.
EnglishThe situation, a quarter of a century on, is scarcely any better than back in 1983.
Neljännesvuosisata myöhemmin tilanne ei ole juurikaan sen parempi kuin vuonna 1983.
EnglishOur aim is to adopt the proposal for a directive during the first quarter of 2011.
Tavoitteemme on hyväksyä direktiiviehdotus vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä.
EnglishIt is absurd that a quarter of the seats in parliament will go to the military.
On järjetöntä, että neljännes parlamentin paikoista menee sotilasvallalle.
EnglishThis comes after the industry's good performance in the second quarter of the year.
Autoteollisuus oli tehnyt hyvän tuloksen vielä vuoden toisen neljänneksellä.
EnglishI believe that one quarter makes for a sensible compromise on which to agree.
Mielestäni neljäsosa on järkevä kompromissi, josta voimme olla samaa mieltä.
EnglishOn that logic, a quarter of the legislators already sitting would be criminals.
Tällä perusteella neljännes nykyisistäkin lainsäätäjistä olisi rikollisia.
EnglishIn almost a quarter of agricultural land, they are even well above the limit value.
Lähes neljäsosalla alueesta pitoisuus on jopa selvästi ohjearvoa korkeampi.
EnglishWe already have some buildings and some sites outside the European quarter.
Joitakin rakennuksia ja alueita sijaitsee jo Eurooppa-korttelin ulkopuolella.
EnglishIt is not legitimate to kidnap a quarter of a government and a quarter of a parliament.
Ei ole laillista siepata neljäsosaa ministereistä ja neljäsosaa kansanedustajista.
EnglishEven if only a quarter of what he said is true, the situation is extremely problematical.
Jos vain neljäsosa hänen puheistaan on totta, tilanne on erittäin ongelmallinen.
EnglishIndeed, by the year 2020 it will be one quarter of the European Union's population.
Vuoteen 2020 mennessä siihen itse asiassa kuuluu neljäsosa Euroopan unionin väestöstä.
EnglishIn Ireland groundwater and aquifers provide one quarter of our drinking water.
Meillä Irlannissa neljännes juomavedestä saadaan pohjavedestä ja pohjavesimuodostumista.
EnglishI welcome the proposal to devote a quarter of the budget to the digital divide.
Kannatan ehdotusta suunnata neljäsosa määrärahoista digitaaliajan kahtiajaon torjumiseen.