EN

qualification {substantiivi}

volume_up
qualification (myös: condition, precondition, stipulation, term)
But let us go back to the idea of qualifications as a prerequisite for carrying out an activity or setting oneself up in business in commerce, crafts and industry.
Mutta takaisin pätevyyteen, joka on ehtona jonkin toiminnan harjoittamiselle tai sen harjoittamiselle jossain toisessa jäsenvaltiossa kaupan, pienteollisuuden tai teollisuuden alalla.
qualification (myös: credit, forte, strength)
qualification
qualification
qualification
qualification
qualification
qualification

Esimerkkejä "qualification"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishQualification dumping should be prevented on consumer protection grounds alone.
Pätevyyksien polkumyynti olisi estettävä jo yksin kuluttajansuojan perusteella.
EnglishIf there is no Objective 2, there will be no qualification for Northern Ireland.
Jos tavoitteen 2 ohjelmaa ei jatketa, Pohjois-Irlannin tuelle ei ole edellytyksiä.
EnglishIn Europe, that means that an equivalent qualification must be valid everywhere.
Euroopassa se tarkoittaa, että vastaava pätevyys täytyy olla käypä jokaisessa paikassa.
EnglishThis brings the figure to 8 years, well over the German qualification minimum.
Näin työvuosia olisi yhteensä kahdeksan eli reilusti yli Saksan vaatiman vähimmäisajan.
EnglishI therefore propose a qualification, but otherwise I am happy to endorse the report.
Tämän asian suhteen esitän varauksen, muuten olen tämän mietinnön kannalla.
EnglishPlanning must not become the sole preserve of those who have an academic qualification.
Kaavoituksesta ei saa tulla akateemisen tutkinnon suorittaneiden yksinoikeus.
EnglishA second qualification relates to the role of farmers and the livestock industry in general.
Toinen väite liittyy maanviljelijöiden ja yleensä karjateollisuuden tehtävään.
EnglishThey said, "Please, don't bring anyone with a degree and qualification into your college."
He sanoivat: "Ole kiltti, äläkä tuo ketään, jolla on tutkinto tai pätevyys opistoosi."
EnglishDo you not think that a high-level qualification should be maintained?
Ettekö olekaan sitä mieltä, että korkeatasoinen pätevyys on säilytettävä?
EnglishI am pleased that the qualification has an environmental requirement.
Olen tyytyväinen siihen, että kelpoisuusehtoihin kuuluu ympäristövaatimus.
EnglishWhat qualification should customs representatives - or AEOs, as they are known - have?
Millainen pätevyys tulliedustajilla eli AEO-toimijoilla pitäisi olla?
EnglishWe must train all other safety-related personnel to the appropriate standard of qualification.
Myös muun turvahenkilöstön on saatava asianmukainen pätevöittämiskoulutus.
EnglishThey require high levels of qualification and a special relationship of trust with clients.
Niissä edellytetään korkeatasoista pätevyyttä ja erityistä luottamussuhdetta asiakkaisiin.
EnglishWhether the educational system is absurd is a qualification I must leave for Mr Hatzidakis.
Sen arvioiminen, onko koulutusjärjestelmä järjetön, minun on jätettävä jäsen Hatzidakisille.
EnglishWe firmly believe that appointments to such positions should be made on merit and qualification.
Uskomme vakaasti, että tällaisten nimitysten tulisi perustua ansioihin ja pätevyyksiin.
EnglishAny infringement must be prosecuted and punished without qualification.
Kaikista rikkomuksista on syytettävä ja rangaistava varauksetta.
EnglishOn the other hand, 12 million jobs are going to be cut for those with a lower level of qualification!
Toisaalta 12 miljoonaa alemman pätevyystason työpaikkaa aiotaan leikata.
EnglishBy so doing, they have denied or severely obstructed recognition of the qualification concerned.
Näin ollen ne ovat evänneet tai tehneet erittäin vaikeaksi tutkintotodistusten tunnustamisen.
EnglishThat qualification could be in medicine, but it could also be in naturopathy or homeopathy etc.
Nimitys voi olla lääkäri, mutta se voi yhtä hyvin olla myös luonnonparantaja, homeopaatti tms.
EnglishI would thus like to see a single European qualification.
Toivon siis, että otetaan käyttöön yksi eurooppalainen tutkintotodistus.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "qualification":

qualification