"to put up" - Suomenkielinen käännös

EN

"to put up" suomeksi

EN to put up
volume_up
{verbi}

to put up (myös: to draw, to elevate, to heave, to lift)
And the time has come I think for us to put up our hands and admit that we got it wrong in 2008.
On tullut aika nostaa kätemme ylös ja tunnustaa, että olimme väärässä vuonna 2008.
The US Senate is now debating a proposal aimed at increasing to a minimum of 25% the actual stake being put up by traders for each transaction.
Yhdysvaltain senaatti keskustelee nyt ehdotuksesta, jonka tavoitteena on nostaa sijoittajien todellinen panos vähintään 25 prosenttiin kunkin kaupan yhteydessä.
Also in the news too the critical stage which the industrial dispute in the Norwegian oil industry has reached, and that has put up the price of crude oil in the Nordic countries.
Norjan öljyteollisuuden työkiistan kärjistyminen on myös ajankohtainen, ja se on nostanut raakaöljyn hintaa Pohjoismaissa.
to put up (myös: to put away)
to put up

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to put up" suomeksi

to put verbi
up adjektiivi
up adverbi
up prepositio
Finnish

Esimerkkejä "to put up"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishTwo political parties were unable to put up candidates for the local elections.
Kaksi poliittista puoletta eivät voineet asettaa ehdokkaita kunnallisvaaleissa.
EnglishWhen the wind blows harder, some people put up walls and others build windmills.
Kun tuuli puhaltaa kovempaa, toiset rakentavat muureja ja toiset tuulimyllyjä.
EnglishThis week alone we shall probably put up to 30 000 tonnes of meat into storage.
Yksistään tällä viikolla varastoimme todennäköisesti jopa 30 000 tonnia lihaa!
EnglishSo, contrary to what you may fear, this is not just a last-minute put-up job.
Kyse ei siis ole viime tipassa keksitystä työtehtävästä, kuten saatatte pelätä.
EnglishThe Member States put up barriers where Europe's general interest calls for action.
Jäsenvaltiot asettavat esteitä siellä, missä EU:n yhteinen etu edellyttää toimintaa.
EnglishThere is an old Russian saying that says 'love your neighbour but put up a fence'.
Vanha venäläinen sananparsi kuuluu: "rakasta naapuriasi, mutta muista rakentaa aita".
EnglishThe Herald has recently been put up for sale by the Scottish Media Group.
Scottish Media Group on taannoin tarjonnut The Herald -sanomalehden myytäväksi.
EnglishThe OPEC States will watch from the sidelines, smile indulgently, and put the prices up.
OPEC-maat seuraavat sitä vierestä, hymyilevät lempeästi ja korottavat hintoja.
EnglishWe do not intend to put the issue further up the agenda for the coming Ecofin meeting.
Emme aio ottaa kysymystä tulevan ECOFIN-neuvoston kokouksen esityslistalle.
EnglishShould we put up with greater budgetary deficits to compensate for the euro?
Onko meidän siedettävä vielä suurempia budjettivajeita euron tukemiseksi?
EnglishLet us say there has been an attempt to put technical make-up on the political face.
Voidaankin sanoa, että politiikkaa on yritetty peitellä tekniikan avulla.
EnglishWe will not put up with a meagre little recommendation on financial regulations' !
Emme tyydy varainhoitoasetusta koskevan laihan lausunnon antamiseen" !
EnglishIt requires a great deal of patience to put up with the EU systems' inertia.
Vaatii huomattavaa kärsivällisyyttä sietää EU:n järjestelmien hitautta.
EnglishOn these matters, Madam President, countries must either put up or shut up.
Arvoisa puhemies, tässä se tarkoittaa: tartu kiinni tai päästä menemään.
EnglishAnd if we think of that -- let me put the picture up -- the fibers represent vulnerability.
Jos ajattelemme sitä -- tässä siitä kuva -- kuidut edustavat haavoittuvuutta.
EnglishThat is the kind of cooperation we Unionists have to put up with!
Tämänkaltaista yhteistyötä meidän unionisti-puolueeseen kuuluvien on siedettävä!
English(SK) Why should the European Union have to put up with the consequences of American policies?
(SK) Miksi Euroopan unionin pitäisi sietää Yhdysvaltain politiikan seurauksia?
EnglishMany landlords have now acted shrewdly and have put up these patio heaters outside.
Monet ravintoloitsijat ovat nyt toimineet järkevästi ja panneet näitä pationlämmittimiä ulos.
EnglishThe sector should not have to put up with all kinds of national outpourings a day longer.
Alan ei pitäisi joutua kärsimään enää päivääkään kansallisista oikuista.
EnglishThousands of survivors, if not more, are being put up in military camps for the time being.
Ainakin tuhansia eloonjääneitä sijoitetaan toistaiseksi sotilasleireihin.