"to pull" - Suomenkielinen käännös

EN

"to pull" suomeksi

EN to pull
volume_up
[pulled|pulled] {verbi}

And if you pull on this side of the rope, the rope disappears on the other side.
Jos köyttä vetää toiselta puolelta, toinen pää katoaa.
This is no time for our institutions to pull in different directions.
Toimielimemme eivät voi nyt vetää eri suuntiin.
We should all pull together and the Commission should certainly take the lead in this.
Kaikkien meidän pitäisi vetää yhtä köyttä, ja komission pitäisi ehdottomasti johtaa sitä.
I will pull out all the stops for this, and we have all day tomorrow as well.
Aion tehdä sen eteen kaikkeni, ja meillä on vielä koko huomispäivä aikaa.
Furthermore, the Commission has promised to pull up its socks by carrying out fewer tasks.
Lisäksi komissio on luvannut tehdä parempaa työtä ottamalla vähemmän tehtäviä hoitaakseen.
Europe has a bad reputation as it is in this area, and we need to pull out all the stops to fight this phenomenon.
Euroopalla on jo toki ennestään huono maine tässä asiassa, ja sen torjumiseksi pitää tehdä kaikki mahdollinen.
to pull (myös: can, to bag, to draw, to gain)
A challenge that can pull from us more than we knew we could do?
Haaste, joka voi saada meidät tekemään enemmän kuin uskoimme pystyvämme?
It is by joining forces and sharing our convictions that we will be able to pull the EU out of its rut.
Voimme saada Euroopan unioniin uutta eloa yhdistämällä voimamme ja vakaumuksemme.
This would be the best way to pull this project out of the rut it is currently stuck in and make real progress.
Tämä on paras tapa saada hanke pelastettua ja päästä eteenpäin.
Retain the rotating Presidency so that each country has six months in which to pull out all the stops.
Säilyttäkää kiertävä puheenjohtajuus, niin että kukin valtio voi kuuden kuukauden aikana antaa kaikkensa.
The IGC should not be allowed to pull apart the comprehensive package agreed between the institutions and the Member States.
HVK:n ei pidä antaa repiä toimielinten ja jäsenvaltioiden hyväksymää kattavaa pakettia palasiksi.
Brussels already has a reputation for allowing the major corporations to call the shots and pull the strings.
Bryssel on jo nyt tunnettu siitä, että se antaa suuryritysten tehdä tärkeät päätökset ja toimia taustavaikuttajina.

Esimerkkejä "to pull"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

English(CS) Pull yourselves together, ladies and gentlemen, and try to think for once.
(CS) Hyvät kuulijat, vetäkäämme yhtä köyttä ja yrittäkäämme kerrankin ajatella.
EnglishMr Schulz is also right to say that the Member States would not pull their weight.
Jäsen Schulz on samoin oikeassa todetessaan, etteivät jäsenvaltiot tee osuuttaan.
EnglishWe do want as part of the action plan to pull together that regional cooperation.
Haluamme yhtenäistää tätä alueellista yhteistyötä osana toimintasuunnitelmaa.
EnglishSo I go into my business room, I pull out a three-inch stack of business cards.
Joten menin työhuoneeseeni, ja otin esiin 10 sentin paksuisen pinon käyntikortteja.
English12:36 So here's our little solar system, as we pull away from our melted planet here.
12:36 Tässä on aurinkokunta, kun vetäydymme sulaneesta planeetastamme poispäin.
EnglishI personally deplore this and hope that our institution will pull itself together.
Olen henkilökohtaisesti pahoillani siitä ja toivon, että toimielimemme ryhdistäytyy.
EnglishWe should, though, pull out all the stops to ensure that this trend is bucked.
Meidän olisi kuitenkin tehtävä kaikkemme varmistaaksemme, että tämä kehitys pysähtyy.
EnglishWithout trade, there is no way that Africa can pull itself out of poverty.
Ilman kauppaa Afrikalla ei ole mitään mahdollisuuksia irrottautua köyhyydestä.
EnglishThe progress made by Macedonia in 2009 was also down to the EU's magnetic pull.
Makedonian vuonna 2009 saavuttama edistys johtui myös EU:n magneettisesta vetovoimasta.
EnglishAn important question is: what do we do if we cannot pull it off with the Americans?
Tärkeä kysymys on se, mitä teemme, jos emme onnistu amerikkalaisten kanssa.
EnglishHowever, the question is not when, but how, we pull out of Afghanistan.
Kysymys ei kuitenkaan ole siitä, milloin me vetäydymme Afganistanista, vaan miten.
EnglishDisasters like these pull the economic rug from under people's feet.
Tämänkaltaiset onnettomuudet horjuttavat pahoin kansalaisten taloudellista asemaa.
EnglishThis parenthetical remark by the Commission must surely pull us up short.
Tämä komission toisarvoisen huomion pitäisi herättää meissä kiinnostusta.
EnglishWe must not allow his visit next week to pull the wool over our eyes.
Emme saa sallia sitä, että hänen ensi viikon vierailullaan meitä vedetään höplästä.
EnglishThe first is that we must jointly pull our ambassadors out of Tripoli.
Ensimmäiseksi meidän on yhdessä vedettävä suurlähettiläämme pois Tripolista.
EnglishAfter all, the German car industry doesn't pull the German government's strings.
Eihän Saksan hallitus toki ole Saksan autoteollisuuden sätkynukke.
EnglishAs I have already had occasion to say, the Commission has no wish to pull all the strings.
Kuten totesin jo aiemmin, komissio ei ole halukas pitämään kaikkia lankoja käsissään.
EnglishWe have to pull together now as a continent or we will fall apart.
Koko maanosan on nyt vedettävä yhtä köyttä, tai muuten irtaannumme toisistamme.
EnglishNow as we pull away from this world -- we're going to keep pulling away from the star now.
Kun vetäydymme tästä maailmasta poispäin -- me siirrymme tähdestä kauemmas.
EnglishAnd by seven minutes and 30 seconds they had to pull my body out and bring me back.
Seitsemän minuutin ja 30 sekunnin jälkeen he vetivät ruumiini ulos ja toivat minut takaisin.