EN

procurement {substantiivi}

volume_up
We should also consider a European agency on armaments, procurement and research.
Meidän olisi harkittava myös eurooppalaista varustelu-, hankinta- ja tutkimustoimistoa.
Pre-commercial procurement will address this anomaly.
Esikaupallinen hankinta korjaa tämän epäkohdan.
Pre-commercial procurement is a special approach for the public sector to procure research and development.
Esikaupallinen hankinta on erityinen julkisen sektorin keino tutkimus- ja tuotekehitystyön toteuttamiseksi.
procurement (myös: purchasing)
procurement
procurement

Esimerkkejä "procurement"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishEurosystem Procurement Coordination Office (EPCO) 2009 budget and procurement plan
Eurojärjestelmän hankintatoimiston budjetti ja hankintasuunnitelma vuodelle 2009
EnglishHowever, there is of course a link between defence procurement and defence policy.
Tietenkin puolustusalan julkiset hankinnat ovat yhteydessä puolustuspolitiikkaan.
EnglishSome agencies have also shown a number of weaknesses in procurement procedures.
Joissakin virastoissa on myös havaittu useita puutteita hankintamenettelyissä.
EnglishIn parallel, a procurement for the overall construction management will start.
Samalla käynnistyy rakennusurakan yleistä hallinnointia koskeva hankintamenettely.
EnglishIt is very important for SMEs to have access to public procurement procedures.
Pk-yrityksille on hyvin tärkeää päästä mukaan julkisiin hankintamenettelyihin.
EnglishI await the report promised by the Commission on the total impact of procurement.
Odotan komission lupaamaa selvitystä hankintatoiminnan kokonaisvaikutuksista.
EnglishPre-commercial procurement also represents an important opportunity for SMEs.
Esikaupalliset hankinnat antavat myös pk-yrityksille huomattavia mahdollisuuksia.
EnglishThose involved in public procurement ought to consider the long-term benefits.
Julkisiin hankintoihin osallistuvien olisi harkittava pitkän aikavälin etuja.
EnglishFor example, funding may be awarded for the procurement of production equipment.
Rahoitusta voidaan myöntää esimerkiksi tuotantolaitteiden hankintaa varten.
EnglishFor SMEs, public procurement represents a valuable opportunity to gain experience.
Pk-yrityksille julkiset hankinnat ovat arvokas tilaisuus kerryttää kokemusta.
EnglishOf course, the public procurement process should set a good example in this respect.
Julkisten hankintamenettelyjen pitäisi tietenkin toimia tässä hyvänä esimerkkinä.
EnglishIn my country, Lithuania, the milk procurement price increased by 40% in 2007.
Kotimaassani Liettuassa maidon hankintahinta nousi 40 prosenttia vuonna 2007.
EnglishThe Rüffert case relates to an ILO Convention that deals with public procurement.
Asia Rüffert liittyy julkisista hankinnoista tehtyyn ILOn yleissopimukseen.
English2011 Eurosystem Procurement Coordination Office (EPCO) budget and procurement plan
Eurojärjestelmän hankintatoimisto – talousarvio ja hankintasuunnitelma vuodelle 2011
EnglishPublic procurement has proved beyond the reach of small and medium-sized businesses.
Julkiset hankinnat ovat olleet unionin alueella pk-yritysten ulottumattomissa.
EnglishIt is estimated that EUR 1 800 billion is spent on public procurement every year.
Julkisiin hankintoihin arvioidaan kuluvan vuosittain 1 800 miljardia euroa.
EnglishIt includes, for the first time, provisions for conducting electronic procurement.
Tekstissä on ensimmäisen kerran annettu määräyksiä sähköisistä hankintamenettelyistä.
EnglishCompeting for public procurement is also absurd from the point of view of staff.
Julkisia hankintoja koskeva kilpailuttaminen on myös nurinkurinen henkilöstön kannalta.
EnglishWe are already looking to exempt telecoms from the procurement directives.
Pohdimme jo televiestintäalan vapauttamista hankintadirektiivien noudattamisesta.
EnglishWe should also consider a European agency on armaments, procurement and research.
Meidän olisi harkittava myös eurooppalaista varustelu-, hankinta- ja tutkimustoimistoa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "procurement":

procurement
procurator