EN

prediction {substantiivi}

volume_up
prediction (myös: forecast, prognosis, projection)
Let this prediction by scientists serve as an important warning.
Olkoon tämä tutkijoiden ennuste vakava varoitus.
Sadly, this prediction was both over-optimistic and premature - for Europe, at least.
Valitettavasti tämä ennuste oli sekä ylioptimistinen että ennenaikainen - ainakin Euroopan osalta.
Mihin tietoihin tämä ennuste perustuu?
prediction (myös: divination, prognostication)
So it's a prediction: a prediction of a new particle.
Joten se on ennustus -- ennustus uudesta hiukkasesta.
After 90 years Paul Valéry’s prediction that ‘Europe aspires to be run by an American committee’ is coming true.
Paul Valéry ennusti 90 vuotta sitten, että Eurooppa haluaa johtoonsa amerikkalaisen komitean, ja ennustus näyttää käyvän toteen.
It is important, therefore, that the applicant countries, too, remember to strike while the iron is hot, or Mr Titley's prediction might come true.
Tästä syystä on tärkeää, että myös ehdokasvaltiot muistavat takoa kun rauta on kuumaa, tai muuten jäsen Titleyn ennustus voi toteutua.
prediction (myös: prognosis)

Esimerkkejä "prediction"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishText prediction for touch keyboard is available only in the following languages:
Kosketusnäppäimistön ennakoiva tekstinsyöttö on käytettävissä vain seuraavilla kielillä:
EnglishClick Options, select the Use Text Prediction check box, and then click OK.
Valitse Asetukset, valitse Käytä ennakoivaa tekstinsyöttöä -valintaruutu ja valitse sitten OK.
EnglishText prediction is available in English, French, Italian, German and Spanish.
Ennakoiva tekstinsyöttö on käytettävissä englannin, ranskan, italian, saksan ja espanjan kielillä.
EnglishSadly, this prediction was both over-optimistic and premature - for Europe, at least.
Valitettavasti tämä ennuste oli sekä ylioptimistinen että ennenaikainen - ainakin Euroopan osalta.
EnglishAnd we can use the computer model now to try to complete this text and make a best guess prediction.
Tietokonemallin avulla voidaan pyrkiä täydentämään teksti ja saamaan paras ennuste.
EnglishMr President, the prediction is that in the year 2000 we shall burn 50 million tonnes of waste.
Arvoisa puhemies, vuonna 2000 on odotettavissa, että poltamme 50 miljoonaa tonnia jätettä.
EnglishText prediction is only available in English, French, Italian, German, and Spanish.
Ennakoiva tekstinsyöttö on käytettävissä vain englannin, ranskan, italian, saksan ja espanjan kielillä.
EnglishObviously everyone will hope that his prediction of what may happen in the future is on the gloomy side.
Kaikki toivovat ilman muuta, että hänen tulevaisuudenennusteensa on turhan synkkä.
EnglishWe in this Parliament will not accept Boeing's prediction of one major accident per week.
Me tässä parlamentissa emme hyväksy Boeingin ennustusta yhdestä vakavasta lento-onnettomuudesta viikossa.
EnglishDoes this mean we are giving up and accepting the dire prediction in the 2005 Green Paper?
Tarkoittaako tämä, että luovutamme ja hyväksymme samalla vuonna 2005 annetun vihreän kirjan ennustukset?
EnglishText prediction isn't included in Windows 7 Home Basic.
Ennakoiva tekstinsyöttö ei sisälly Windows 7 Home Basic -versioon.
EnglishUnfortunately, that prediction is now coming true.
Valitettavasti tuosta ennustuksesta on nyt tulossa todellisuutta.
EnglishLet this prediction by scientists serve as an important warning.
Olkoon tämä tutkijoiden ennuste vakava varoitus.
EnglishMy group and I have justified doubts about this prediction.
Ryhmäni ja minä epäilemme tätä ennustetta aiheesta.
EnglishSo it's a prediction: a prediction of a new particle.
Joten se on ennustus -- ennustus uudesta hiukkasesta.
EnglishI just want to confirm that my prediction was correct.
Haluan vain sanoa, että ennustukseni osui oikeaan.
EnglishI must say that this prediction is considerably more positive than the worrying information that had been circulating.
On todettava, että ennuste on huomattavan paljon myönteisempi kuin liikkeellä olleet huolestuttavat tiedot.
EnglishTo use text prediction in a specific language, first install additional language files for that language.
Kun haluat ottaa ennakoivan tekstinsyötön käyttöön tietyssä kielessä, asenna ensin lisäkielitiedostot kyseistä kieltä varten.
EnglishWe have not yet received an answer to this question, but my personal prediction is unfortunately not optimistic.
Emme vielä tiedä vastausta tähän kysymykseen, mutta henkilökohtainen näkemykseni asiasta on ikävä kyllä melko epäilevä.
EnglishI am afraid that the time to put them right is still a long way off, much further off in fact than any optimistic prediction.
Pelkään, että asioiden korjaamiseen kuluu vielä paljon aikaa, paljon enemmän aikaa kuin optimistit ennustavat.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "prediction":

prediction