EN

to predict [predicted|predicted] {verbi}

volume_up
These problems will have dramatic consequences, which are easy to predict.
Näillä ongelmilla on dramaattisia seurauksia, joita on helppo ennustaa.
However, that is still in the future and I cannot predict what will happen.
Tämä on kuitenkin tulevaisuuden asia, enkä voi ennustaa tapahtumien kulkua.
Nobody can predict with any certainty what the future holds for the constitutional treaty.
Kukaan ei voi varmasti ennustaa, kuinka perustuslakisopimuksen käy tulevaisuudessa.
For example, who at this early stage could predict the size of the autumn 1998 harvest?
Kuka esimerkiksi voisi ennakoida jo tänään syksyn 1998 sadon?
Tosiasiassa on mahdotonta ennakoida kaikkea.
As you must realise, at this stage it is still too early to predict the results of these processes.
Kuten varmasti ymmärrätte, tässä vaiheessa on vielä liian aikaista ennakoida näiden prosessien tuloksia.

Esimerkkejä "to predict"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishNow I, like Ze Frank, can predict your next thought, which is, "Yeah, right."
Näin voin Ze Frankin tavoin ennustaa seuraavan ajatuksenne, joka on: "Niin-pä."
EnglishWe have no need of a crystal ball to predict a similar situation this year.
Ei tarvita ennustajan lahjoja sen toteamiseen, että sama toistuu tänäkin vuonna.
EnglishI predict that the Council's next step will be to institute Europe-wide bans.
Ennustan, että neuvosto panee seuraavaksi alulle Euroopan laajuisia kieltoja.
EnglishIt is difficult, if not impossible, to predict how children will use a particular toy.
On vaikeaa, ellei mahdotonta, ennustaa, miten lapset käyttävät tiettyä lelua.
EnglishThe goal of bidding is to correctly predict the number of tricks you'll win that hand.
Tarjoamisen tavoitteena on arvioida, kuinka monta tikkiä voitat käden aikana.
EnglishHowever, that is still in the future and I cannot predict what will happen.
Tämä on kuitenkin tulevaisuuden asia, enkä voi ennustaa tapahtumien kulkua.
EnglishNow, a historian tells me it's even more difficult to predict about the past.
Historioitsijat kertovat, että on vielä vaikeampaa ennustaa menneisyyttä.
EnglishIt is difficult to predict how history will eventually rate the first day of May in 2004.
On vaikea ennustaa, miten historia lopulta arvioi toukokuun 1. päivää vuonna 2004.
EnglishAs someone once said, it is difficult to predict, particularly about the future.
Ennustaminen on vaikeaa, erityisesti, kun kyse on tulevaisuudesta, kuten joku joskus sanoi.
EnglishNobody can predict with any certainty what the future holds for the constitutional treaty.
Kukaan ei voi varmasti ennustaa, kuinka perustuslakisopimuksen käy tulevaisuudessa.
EnglishHowever, at the moment we cannot confidently predict whether our wish will be fulfilled.
Emme voi kuitenkaan ennustaa tällä hetkellä varmasti, toteutuuko toiveemme.
EnglishThe Government failed to predict the seriousness of the tropical storm approaching the island.
Hallitus ei kyennyt ennakoimaan saarta lähestyvän trooppisen myrskyn vakavuutta.
EnglishI would be very stupid to try to predict the way in which opinion will move.
Olisi todella typerää ennustaa, mihin suuntaan mielipiteet muuttuvat.
EnglishThese problems will have dramatic consequences, which are easy to predict.
Näillä ongelmilla on dramaattisia seurauksia, joita on helppo ennustaa.
EnglishExperts predict that savings of 2.5 billion ECU a year could be made here.
Asiantuntijat ovat laskeneet, että tässä voitaisiin säästää 2, 5 miljardia ecua vuodessa.
EnglishI cannot predict whether or not the Wye Plantation agreements will be implemented.
Minä en voi ennustaa, aiotaanko Wye-joen sopimusta kehittää vai ei.
EnglishHow can you predict this year's harvest on the basis of last year's?
Kuinka tämän vuoden sato voitaisiin ennustaa viime vuoden sadon perusteella?
EnglishNow, Kelly asks, how can we predict what's coming in the next 5,000 days?
Esityksessään Kelly kysyy, mitä voimme ennustaa sen olevan seuraavan 5000 päivän jälkeen?
EnglishThe task is to predict the future of the European Union's energy supply.
Tehtävämme on arvioida ennalta Euroopan unionin energiantoimitusvarmuuden tulevaisuutta.
EnglishNobody today can predict with certainty what will happen in 10, 20 or 30 years' time.
Kukaan ei voi tällä hetkellä ennustaa varmasti, mitä tapahtuu 10, 20 tai 30 vuoden kuluttua.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "prediction":

prediction