"police force" - Suomenkielinen käännös

EN

"police force" suomeksi

EN police force
volume_up
{substantiivi}

police force
A supranational Europol is nothing less than a federal police force.
Ylikansallinen Europol ei ole mitään muuta kuin liittovaltion poliisivoimat.
Our first step was therefore to dissolve the KGB and fire the entire police force ...
Siksi lakkautimme ensi töiksemme KGB:n ja erotimme koko poliisivoimat...
Now, that process certainly requires a reliable police force.
Tuo prosessi todellakin vaatii luotettavat poliisivoimat.
police force (myös: police, policeman, askari)
volume_up
poliisi {subst.}
The EU is to be a state with a common police force, currency and military.
EU olisi tällöin valtio, jolla on yhteinen poliisi, raha ja armeija.
This means that we are not a criminal investigation department, nor a police force.
Se tarkoittaa, että emme ole poliisi emmekä syyttäjäviranomainen.
The Belgian national parliament is kept under surveillance by the army and the police force.
Belgian parlamenttia vartioivat sotilaat ja poliisi.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "police force":

police force

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "police force" suomeksi

police substantiivi
Finnish
to police verbi
Finnish
force substantiivi
to force verbi

Esimerkkejä "police force"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe Commission has funded two programmes to support the South African police force.
Komissio on rahoittanut kahta ohjelmaa Etelä-Afrikan poliisivoimien tukemiseksi.
EnglishA special police task force and the independent Melo Commission were set up.
Tämän johdosta perustettiin poliisin erikoisryhmä ja riippumaton Melon komitea.
EnglishSo, a big step has been taken towards a federal EU police force, an 'EU-FBI' .
Näin otetaan suuri askel kohti liittovaltion EU-poliisia, " EU: n FBI: tä" .
EnglishWe cannot say that whatever helps a police force is necessarily a good thing.
Emme voi sanoa, että kaikki, mistä on apua poliisivoimille, on välttämättä hyödyksi.
EnglishIn any case, communitisation makes the police force even more important.
Joka tapauksessa yhteisöllistäminen tekee poliisivoimista entistäkin tärkeämmät.
EnglishOur police force and other security units are being restructured and trained.
Poliisivoimiamme ja muita turvallisuusyksiköitä uudistetaan ja koulutetaan.
EnglishWe do not want a European army and we certainly to not want a European police force.
Emme halua eurooppalaista armeijaa emmekä taatusti halua eurooppalaisia poliisivoimia.
EnglishNor is OLAF a way of setting up an EU police force by the back door.
OLAFia ei käytetä myöskään hyväksi minkään EU-poliisin luomisessa takaoven kautta.
EnglishThis year, we are discussing Afghanistan, the Middle East and the police force for Bosnia.
Tänä vuonna käsittelemme Afganistania, Lähi-itää ja Bosnian poliisivoimia.
EnglishLast autumn, we already heard Mr Bernard Kouchner call for a civilian police force.
Jo syksyllä kuulimme, että Bernard Kouchner vaati siviilipoliisia.
EnglishWas the United States saved because of its police force or federal intelligence system?
Pelastuiko Yhdysvallat poliisivoimiensa tai liittovaltiotason tiedustelujärjestelmän ansiosta?
EnglishThe rapporteur goes so far as to propose explicitly the establishment of a European Police Force.
Tuloksena on, että esittelijä ehdottaa selvästi poliisivoimien perustamista.
EnglishSpecifically, we cannot support the idea of setting up a European police force for sport.
Emme varsinkaan voi tukea ajatusta urheilualan eurooppalaisten poliisivoimien perustamisesta.
EnglishThe European Commission also allocated EUR 10 million to deployment of the MINURCAT police force.
Komissio on myös myöntänyt 10 miljoonaa euroa MINURCAT-poliisivoimien käyttöönottoon.
EnglishThis is essential, just as it is for any national police force.
Tämä on olennaista, aivan niin kuin se on olennaista kansallisille poliisivoimillekin.
EnglishWe must at last make progress with retraining the Afghan police force and judiciary.
Miedän on vihdoin edistyttävä Afganistanin poliisivoimien ja oikeuslaitoksen uudelleenkouluttamisessa.
EnglishWe do not want a common legal affairs policy and a federal police force.
Emme halua yhteistä oikeuspolitiikkaa emmekä liittopoliisia.
EnglishWe are setting up a federal European police force that will carry out its police activities in Member States.
Olemme perustamassa eurooppalaista poliisilaitosta, joka toimii jäsenvaltioissa.
EnglishThis is not at all remarkable, as there is no democratic control over any national police force.
Se ei ole ihmekään, sillä eihän mitään kansallisiakaan poliisivoimia valvota demokraattisesti.
EnglishThe logical consequence is a development towards a common police force, to which I am entirely opposed.
Looginen seuraus on kehitys kohti yhteisiä poliisivoimia, mitä vastustan täydellisesti.