EN

plastic {substantiivi}

volume_up
plastic
Plastic is not purified by the re-melting process like glass and metal.
Muovi ei puhdistu uudelleensulatuksessa kuten lasi ja metalli.
Mr President, PVC is the second most commonly used plastic.
Arvoisa puhemies, PVC on toiseksi eniten käytetty muovi.
It is just as good environmentally to burn old plastic as to burn new oil for energy recovery.
Ympäristön kannalta on aivan yhtä hyvä polttaa vanha muovi kuin polttaa uutta öljyä energian talteenottoa varten.
plastic (myös: credit card)
plastic (myös: charge card)

Esimerkkejä "plastic"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIf I understand matters scientific correctly, you need plastic to burn tomatoes.
Mikäli ymmärrän asioita tieteen kannalta, tomaattien polttamiseen tarvitaan muovia.
English1:56 WK: I use a bicycle frame, and a pulley, and plastic pipe, what then pulls --
1:56 WK: Käytin polkupyörän runkoa, väkipyörää, ja muoviputkea, joka vetää --
EnglishAs it is difficult to recycle plastic, something must be done about this.
Muovia on vaikea kierrättää, ja meidän pitää siis tehdä tässä asiassa jotain.
EnglishAnd yes, I will be donning a red plastic nose in common with everyone else.
Ja kyllä, minäkin sonnustaudun punaiseen muovinenään, kuten kaikki muutkin.
EnglishLittle kids, especially, are attracted by colorful packaging and plastic toys.
Etenkin pieniä lapsia houkuttelevat värikkäät pakkaukset ja muovilelut.
EnglishOcta is mainly used in plastic office equipment and in components of household appliances.
8-BDE:tä käytetään lähinnä muovisissa toimistotarvikkeissa ja kodinkoneissa.
EnglishAnd let me tell Mrs Grossetête and others that we are not talking about banning plastic.
Ja - rouva Grossetête ja muut kollegat - kyse ei ole muovin kieltämisestä.
EnglishAnd out the end of that part of the process come little flakes of plastic: one type, one grade.
Prosessin loppupäästä tulevat pienet muovihiutaleet: yhtä tyyppiä, yhtä laatua.
EnglishWe're putting hundreds of millions of tons of plastic and other trash into the sea.
Kippaamme satoja miljoonia tonneja muovia ja muita jätteitä mereen.
EnglishThey are a plastic, but they are not really designated as one or the other.
Nämä esineet ovat muovisia, mutta niitä ei ole määritelty tarkemmin.
EnglishCertain Member States have introduced paper bags and have banned the use of plastic bags.
Eräissä jäsenvaltioissa on otettu käyttöön paperikassit ja kielletty muovikassien käyttö.
EnglishHe also suggested that we should offer plastic surgery to old-age pensioners.
Hän myös ehdotti, että meidän olisi tarjottava plastiikkakirurgiaa ikääntyneille eläkeläisille.
English8:02 So I looked up a plastic -- so I decided that I could mine some of this modern-day rock.
8:02 Joten etsin muovia -- päätin, että voisin louhia tuota modernia kiveä.
EnglishAnd in a plastic-wrapped and packaged world, he doesn't hold out much hope for that, either.
Mutta muoviin käärityssä ja pakatussa maailmassamme, hän ei pidä yllä toivoa siitäkään.
EnglishWell perhaps some rectangular pieces of plastic with strange symbols on them.
Ehkäpä suorakaiteen muotoisia muovinpaloja outoine symboleineen.
EnglishOne billion plastic bags have been taken out of circulation in six months.
Miljardi muovikassia on poistunut liikkeestä kuudessa kuukaudessa.
EnglishShe bought a bunch of greenhouse flowers, wrapped in plastic.
Hän osti kimpun kasvihuoneessa kasvatettuja kukkia, jotka oli kääritty muoviin.
EnglishFor example, wood can be used instead of plastic, thus saving non-renewable raw materials.
Puulla voidaan muun muassa korvata muovia, jolloin säästetään uusiutumattomia raaka-aineita.
EnglishSoft drinks can be wrapped in cardboard, metal, glass, plastic or a combination of these.
Virvoitusjuomat voidaan pakata kartonkiin, metalliin lasiin, muoviin tai näiden yhdistelmiin.
English5:04 Now, how do we analyze samples like this one that contain more plastic than plankton?
5:04 Miten analysoimme tällaisia näytteitä, jotka sisältävät enemmän muovia kuin planktonia?

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "plastic":

plastic
plasticity