EN place
volume_up
{substantiivi}

place (myös: locality, location, mend, patch)
volume_up
paikka {subst.}
That is not the appropriate place for the decommissionining of the JRC's facilities.
Se ei ole oikea paikka yhteisen tutkimuskeskuksen laitosten käytöstä poistamiselle.
The natural place for this democratic control is the European Parliament.
Luontevin paikka demokraattiselle valvonnalle on Euroopan parlamentti.
It is the best place on the planet, many say, to study the history of climate change.
Se on monien mielestä maailman paras paikka ilmastonmuutoksen historian tutkimiseen.
place (myös: affair, business, cause, concern)
volume_up
asia {subst.}
Commissioner, you should ensure that investigation takes place.
Arvoisa komission jäsen, teidän on huolehdittava siitä, että asia tutkitaan.
Obviously, what took place in the Council afterwards is slightly different.
Ilmeisesti se, mitä tapahtui jälkeenpäin neuvostossa, on hieman eri asia.
Making it into a place to live, but not into a homeland, is a different matter entirely.
Sen tekeminen elinpaikaksi mutta ei kotimaaksi, on täysin eri asia.
place (myös: business, commission, duty, errand)
volume_up
tehtävä {subst.}
For the rest, we should clarify that, in a democracy, discussion takes place in public.
Lisäksi on tehtävä selväksi, että demokratiassa käydään avointa keskustelua.
Any suggestion that this should take place is illiberal.
Kaikki vihjaukset siihen, että näin olisi tehtävä, ovat epäliberaaleja.
We expect cooperation with the United States to take place on equal terms.
Me edellytämme, että Yhdysvaltojen kanssa tehtävä yhteistyö tapahtuu yhdenvertaisin ehdoin.
place (myös: rank, ranking, rest, stead)
volume_up
sija {subst.}
We are pleased that human rights issues have a central place in the report.
Pidämme hyvänä sitä, että ihmisoikeuskysymyksillä on mietinnössä keskeinen sija.
This is why human rights occupy a special place in the work of the Union and of our Parliament.
Tästä syystä ihmisoikeuksilla on erityinen sija unionin ja parlamentin työssä.
Ethical questions occupy an important place in the science/society action plan.
Eettisillä kysymyksillä on keskeinen sija tiedettä ja yhteiskuntaa koskevassa toimintaohjelmassa.
place (myös: clearing, plaza, square)
volume_up
aukio {subst.}
That is why the appointed place was Luxemburgplein right next to the entrance to Parliament.
Tästä syystä paikaksi sovittiin Luxemburgin aukio aivan parlamentin sisäänkäynnin vieressä.
place (myös: locality)
I have known and represented that place for 30 years.
Tämä paikkakunta on minulle tuttu 30 vuoden ajalta ja olen edustanut sitä yhtä kauan.
place (myös: digs)
volume_up
kämppä {subst.} [ark.]

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "place":

place

Esimerkkejä "place"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishAt least we would have a living being and a retrial would be able to take place.
Ainakin meillä olisi elävä ihminen, ja uusi oikeudenkäynti voitaisiin järjestää.
EnglishI think that was one of the longest Commission speeches ever made in this place.
Luulenpa äskeisen olleen yksi pisimpiä komission jäsenen täällä pitämiä puheita.
EnglishThe crucial debate on milk will take place in connection with the Health Check.
Ratkaisevin keskustelu maidosta käydäänkin vasta terveystarkastuksen yhteydessä.
EnglishIn about a week's time the referendum on the Treaty will take place in Ireland.
Irlannissa järjestetään reilun viikon kuluttua kansanäänestys perussopimuksesta.
EnglishThe Copenhagen SME facility is in place and the facility has been fully taken up.
Kööpenhaminan pk-lainaerästä on sovittu, ja siihen on ryhdytty täysimittaisesti.
EnglishMr President, Commissioner, World Expo 2000 will also be taking place that year.
Arvoisa puhemies, arvoisa komissaari, pidetäänhän Expo 2000 -maailmannäyttelykin.
English(SL) We are witnessing both natural and human crises taking place in the Arctic.
(SL) Näemme, miten arktisella alueella sekä luonto että ihmiset ovat kriisissä.
EnglishThe vote on the report by Mrs Lucas will take place on Wednesday 22 April 2009.
Äänestys Caroline Lucasin mietinnöstä toimitetaan torstaina 22. huhtikuuta 2009.
EnglishThe vote on any motions for resolutions will take place during the next session.
Päätöslauselmaesityksiä koskeva äänestys toimitetaan seuraavan istunnon aikana.
EnglishThey have no legal recognition and there is no system in place to protect them.
Heitä ei tunnusteta oikeudellisesti, eikä heitä suojella millään järjestelmällä.
EnglishThe vote on the resolution will take place tomorrow (Thursday 15 January 2009).
Äänestys päätöslauselmasta toimitetaan huomenna (torstaina 15. tammikuuta 2009).
EnglishThe sustainability criteria must have a clearly defined place in this directive.
Kestävyyskriteereillä pitää olla tarkasti määritelty asema tässä direktiivissä.
EnglishI know the European Parliament would like this revision to take place quite soon.
Tiedän, että Euroopan parlamentti haluaisi, että tarkistus tehdään sangen pian.
EnglishIndeed a certain degree of harmonisation in that area has already taken place.
Itse asiassa tuolla alueella on jo tapahtunut tietynasteista yhdenmukaistamista.
EnglishThe next sitting will take place tomorrow, Wednesday 5 May from 10 a.m. to 1 p.m.
Seuraava istunto pidetään huomenna keskiviikkona 5. toukokuuta klo 10.00–13.00.
EnglishOnce an operational system has been put in place, we will also need to finance it.
Sen jälkeen kun toimiva järjestelmä on otettu käyttöön, se on myös rahoitettava.
EnglishIt has been shown that there are ports where hardly any inspection takes place.
On käynyt ilmi, että joissain satamissa tarkastuksia suoritetaan tuskin lainkaan.
EnglishThe loyalty of this House, as Elmar Brok has said, is to get enlargement in place.
Kuten jäsen Brok totesi, parlamentti on sitoutunut laajentumisen toteuttamiseen.
EnglishDisabled people still do not have the right to a proper place in our societies.
Vammaisilla ei vieläkään ole oikeutta asianmukaiseen paikkaansa yhteisöissämme.
EnglishA lot of things have been said in the context of putting this programme in place.
Ohjelman toteuttamisesta on puhuttu jo paljon, joten otan esiin vain kolme asiaa.