EN

piece {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
One such piece of legislation is the one on unfair terms of consumer contracts.
Yksi tällainen lainsäädännön osa koskee kuluttajasopimusten kohtuuttomia ehtoja.
An essential piece in the puzzle is the liberalisation of the internal EU energy market.
Tämän palapelin keskeinen osa on EU:n sisäisten energiamarkkinoiden vapauttaminen.
It is an essential piece in our efforts to make Europe more crisis-proof.
Tämä on keskeinen osa pyrkimyksiämme parantaa Euroopan unionin kriisinkestävyyttä.
piece (myös: bar, bit, chunk, lump, snippet, stick)
Nonetheless, Europe is breaking down the barriers of discrimination, piece by piece.
Eurooppa on joka tapauksessa murtamassa syrjinnän muuria pala palalta.
What is missing in the puzzle is the piece that regulates paint thinners.
Palapelistä puuttuva pala on se, joka säätää maaleissa käytetyistä liuottimista.
Supervision of the financial services industry remains the missing piece of the jigsaw.
Rahoituspalvelualan valvonta on yhä palapelin puuttuva pala.
piece (myös: button, knob, man, stone)
The king is the game's weakest piece, and its most important.
Kuningas on pelin heikoin, mutta tärkein nappula.
Knights are also the only pieces that are allowed to jump other pieces.
Se on ainut nappula, jolla voi hypätä muiden nappuloiden yli.
Kuningatar on pelin vahvin nappula.
And that piece was published, and then I wrote another piece, and that got published.
Ja se kappale julkaistiin, ja sitten kirjoitin toisen kappaleen, ja se julkaistiin.
Se oli tärkeä kappale politiikkaa.
piece (myös: pcs.)
2. Taide
piece
Is a television show a piece of audiovisual work and how is it circulated?
Onko televisiostudiolähetys audiovisuaalinen teos ja millä tavoin sitä levitetään?
Or should I leave the piece intact as it is right now?"
Vai pitäisikö minun jättää teos ennalleen?"
Mr Bourlanges's report is, in my view, an extremely virtuoso piece of work and, I must say, as an individual, I admire it very much.
Jäsen Bourlangesin mietintö on mielestäni äärimmäisen taiturimainen teos, ja minun on todettava, että yksilönä ihailen sitä hyvin paljon.
3. Amerikanenglanti, Arkikielinen
piece (myös: cannon, gun)
piece (myös: gun, weapon)

Esimerkkejä "piece"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishOne such piece of legislation is the one on unfair terms of consumer contracts.
Yksi tällainen lainsäädännön osa koskee kuluttajasopimusten kohtuuttomia ehtoja.
EnglishLegal certainty should be considered whenever a piece of legislation is reviewed.
Säädöksen uudelleenarvioinnissa on aina kiinnitettävä huomiota oikeusvarmuuteen.
EnglishI would therefore like to thank Mr Staes for such a constructive piece of work.
Haluaisin sen vuoksi kiittää Bart Staesia tästä rakentavasta aikaansaannoksesta.
EnglishThis is a balanced piece of legislation and one which I feel happy to support.
Lainsäädäntöehdotus on tasapainoinen, ja olen iloinen voidessani kannattaa sitä.
EnglishWe all know there has been massive industry pressure on this piece of legislation.
Tiedämme kaikki, että teollisuus on painostanut voimakkaasti tätä lainsäädäntöä.
EnglishThis is a good, practical piece of legislation that will deliver good outcomes.
Tämä on hyvä ja käytännöllinen lainsäädäntöasiakirja, joka tuottaa hyviä tuloksia.
EnglishMr President, the WTO ministerial conference in Geneva was no pièce de résistance !
Arvoisa puhemies, WTO: n Geneven ministerikokous ei ollut mikään huippusaavutus!
EnglishSo the text that we are debating tonight is a very necessary piece of this jigsaw.
Teksti, jota käsittelemme tänä iltana, on siis hyvin tärkeä osa tätä palapeliä.
EnglishThe Green Paper is a discussion document, not a finished piece of legislation.
Vihreä kirja on keskustelun perustana toimiva asiakirja. Se ei ole valmis laki.
EnglishThe first piece of good news is as follows: Poland is ratifying the Lisbon Treaty.
Ensimmäinen hyvä uutinen on, että Puola on ratifioimassa Lissabonin sopimuksen.
EnglishShe has managed to piece together a sustainable compromise against all the odds.
Hän on vaikeuksista huolimatta onnistunut rakentamaan kestävän kompromissin.
EnglishThe one who gets cucumber, note that the first piece of cucumber is perfectly fine.
Kurkkua saava apina, huomatkaa, että ensimmäinen kurkkupala maittaa ihan hyvin.
EnglishIn order for use to reach 2020, we will have to make it through 2010 in one piece.
Jotta saavutamme 2020-tavoitteet, meidän on selvittävä vuodesta 2010 ehjin nahoin.
EnglishMr President, may I thank the rapporteur very much for a really good piece of work.
Arvoisa puhemies, suuret kiitokset esittelijälle oikein hyvin tehdystä työstä.
EnglishLet me thank, once again, all who have been involved in this big piece of work.
Haluan vielä kerran kiittää kaikkia, jotka ovat olleet mukana tässä suuressa työssä.
EnglishI therefore support this report and congratulate Mr Bersani on a good piece of work.
Tämän vuoksi kannatan tätä mietintöä ja onnittelen jäsen Bersania hyvästä työstä.
EnglishYou said that The Financial Times was guilty of a piece of contentious reporting.
Sanoitte, että The Financial Times syyllistyi kyseenalaiseen raportoimiseen.
EnglishBetter coordination of our economic policies is the centre-piece of Europe 2020.
Talouspolitiikan entistä parempi koordinointi on Eurooppa 2020 -strategian kulmakivi.
English12:48 And, to his credit, Katie called him up after this op-ed piece came out.
12:48 Hänen ansiokseen, Katie soitti hänelle sen jälkeen kun artikkeli julkaistiin.
EnglishOne piece has not quite been fitted into the jigsaw, and that is motorcycles.
Yksi osatekijä jäi vielä vähän avoimeksi, nimittäin kaksipyöräiset ajoneuvot.
Muita sanoja