EN

permission {substantiivi}

volume_up
permission (myös: authorization, clearance, licence, permit)
I asked whether that camera crew was here by permission and could it be investigated.
Kysyin, oliko kameraryhmällä lupa työskennellä täällä ja voitaisiinko asiaa tutkia.
For someone to share control of your computer, you must give the person permission.
Jotta joku muu voi jakaa tietokoneesi hallinnan, sinun on annettava hänelle lupa.
Only they first have to obtain a piece of paper giving them permission for that.
Heidän on vain ensin hankittava paperilla siihen lupa.
You need permission to change the properties or manage documents for the printer.
Tulostimen ominaisuuksien muuttamiseen ja tiedostojen hallintaan tarvitaan käyttöoikeudet.
Tiedoston käyttämiseen vaadittavat käyttöoikeudet puuttuvat.
Make sure that you have permission to use these printers before adding them to the computer.
Varmista, että sinulla on näiden tulostimien käyttöoikeudet, ennen kuin lisäät ne tietokoneeseen.
permission (myös: access)
In other words they are acquired regardless of any permission granted by the Member States.
Toisin sanoen oikeudet ovat olemassa ilman jäsenvaltioiden erityistä lupaa.
In BPOS, administrators had Full Access permission to all users’ mailboxes by default.
BPOS:ssä järjestelmänvalvojilla oli oletusarvoisesti täydet oikeudet kaikkien käyttäjien postilaatikoihin.
Oikeudet eivät riitä näiden muutosten tekemiseen.
permission (myös: biz, court, entitlement, justice, right)
Both women had been denied permission to visit these men. The prisoners are allowed no contact with their families.
Molemmilta on evätty oikeus tavata miehiä, ja vangeilta on kielletty yhteydenpito perheisiinsä.
If you cannot add album art manually, verify that you have permission to modify the file.
Jos et voi lisätä albumin kuvitusta käsin, varmista, että sinulla on oikeus muokata tiedostoa.
If you cannot add album art manually, verify that you have permission to modify the file.
Jos et voi lisätä albumin kuvitusta manuaalisesti, varmista, että sinulla oikeus muokata tiedostoa.

Esimerkkejä "permission"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThey had permission from the Commission to vaccinate and keep the animals alive.
Ne saivat komissiolta luvan rokottamiseen ja eläinten säilyttämiseen hengissä.
EnglishClick the Edit menu, point to Permission, and then click Restrict Permission As.
Napsauta Muokkaa-valikkoa, osoita Käyttöoikeus ja valitse Rajoita käyttöoikeuksia.
EnglishMr President, with your permission, we will also move to defer Mr Berman's report.
Arvoisa puhemies, luvallanne esitämme myös Thijs Bermanin mietinnön siirtämistä.
EnglishThis option makes an item available to your homegroup with read-only permission.
Tämä vaihtoehto määrittää kohteen kotiryhmäsi käyttöön vain luku -oikeuksilla.
EnglishSpending someone else's without their permission is not budgeting, it is theft.
Jonkun muun rahojen käyttäminen ilman lupaa ei ole budjetointia vaan varastamista.
English   Mr President, with your permission, I would like to raise a point of order.
   Arvoisa puhemies, haluaisin käyttää työjärjestyspuheenvuoron, jos sallitte sen.
EnglishSecondly, I would like to address a question to Mr Nielson, with your permission.
Toiseksi esittäisin kysymyksen komission jäsen Nielsonille, jos se sallitaan.
EnglishFor someone to share control of your computer, you must give the person permission.
Jotta joku muu voi jakaa tietokoneesi hallinnan, sinun on annettava hänelle lupa.
English   Mr President, I beg permission to raise a matter concerning human rights.
   Arvoisa puhemies, pyydän saada ottaa puheeksi ihmisoikeuksia koskevan asian.
EnglishNow I come to Belarus and, with your permission, I will continue in German.
Seuraavaksi käsittelen Valko-Venäjää, ja jos sallitte, jatkan saksan kielellä.
EnglishYou don't have permission to upload the file to the folder that you selected.
Sinulla ei ole tiedoston valittuun kansioon lataamiseen vaadittavia käyttöoikeuksia.
EnglishThis can help avert attempts to access your network and files without your permission.
Tämä voi auttaa torjumaan yrityksiä käyttää verkkoa ja tiedostoja ilman lupaa.
EnglishI asked whether that camera crew was here by permission and could it be investigated.
Kysyin, oliko kameraryhmällä lupa työskennellä täällä ja voitaisiinko asiaa tutkia.
EnglishWith your permission, I will just add a word to our rapporteur, Mr Fabra Vallés.
Sallikaa minun sanoa vielä pari sanaa esittelijällemme Fabra Vallésille.
EnglishIf so, with the President's permission, I should like to ask a question on that subject.
Siinä tapauksessa haluaisin puhemiehen suostumuksella esittää asiasta kysymyksen.
EnglishWith your permission, I should like nevertheless to examine this with a more critical eye.
Haluaisin luvallanne kuitenkin tarkastella näitä pilareita hieman kriittisemmin.
EnglishMr President, with your permission, I should like to deliver two separate statements.
Arvoisa puhemies, luvallanne haluaisin antaa kaksi erillistä julkilausumaa.
EnglishThe ILO was packed off home with a pat on the back and permission to deal with this issue.
IAO lähetettiin kotiin sillä lohdutuksella, että se sai luvan tutkia tätä asiaa.
EnglishYou need permission to change the properties or manage documents for the printer.
Tulostimen ominaisuuksien muuttamiseen ja tiedostojen hallintaan tarvitaan käyttöoikeudet.
EnglishOther people can't change the files you share unless you give them permission.
Muut henkilöt eivät voi muuttaa jakamiasi tiedostoja, ellet anna heille lupaa tehdä niin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "permission":

permission
permissible
English