"people" - Suomenkielinen käännös

EN

"people" suomeksi

volume_up
people {subst.}

EN people
volume_up
{substantiivi}

people
volume_up
ihmiset {subst.}
Do you believe that the people living in these countries will say 'we welcome people'?
Uskotteko, että näissä maissa asuvat ihmiset toivottavat toiset ihmiset tervetulleiksi?
It's people back home, people that support their work, people like these.
Ihmiset täällä kotona, jotka tukevat heidän työtään, näiden kaltaiset toimijat.
Sometimes people get killed, and sometimes people set themselves on fire to protest.
Joskus ihmisiä tapetaan ja joskus ihmiset sytyttävät itsensä tuleen protestoidakseen.
people (myös: folk, nation, nationality, masses)
volume_up
kansa {subst.}
If there is one people still asking to be set free in 2003, then, it is the Cuban people.
Jos vuonna 2003 on vielä olemassa kansa, joka haluaa päästä vapaaksi, se on Kuuban kansa.
There is one people, in any case, that shares my doubts, and that is the Mapuche people.
Joka tapauksessa ainakin yksi kansa jakaa epäilyni, nimittäin mapuche-intiaanit.
We believe that the people of France and the people of Europe want something different.
Uskomme, että Ranskan kansa ja Euroopan kansalaiset haluavat jotakin muuta.
people (myös: population)
volume_up
väestö {subst.}
Those refugees, and the Guinean people, are after all the main reason for our concern.
Pakolaiset ja maan oma väestö ovat loppujen lopuksi ensimmäinen huolenaiheemme.
- (PL) Mr President, people in the European Union are getting older.
- (PL) Arvoisa puhemies, Euroopan unionin väestö ikääntyy.
It is the people's perception that the aid is not reaching the places where it is needed.
Saaren väestö on itse havainnut, ettei apu mene oikeaan osoitteeseen.
people (myös: staff, personnel)
The technical people tell us that there was a technical problem.
Tekninen henkilökunta ilmoittaa, että kyseessä oli tekninen ongelma.
Aid to people in distress was no longer possible.
Henkilökunta on kuitenkin pidetty edelleen paikan päällä.
The staff is very committed, they believe in what they are doing, and what they are doing is rescuing young people.
Henkilökunta on hyvin sitoutunutta, opettajat uskovat asiaansa ja pelastavat nuoria.
people
volume_up
väki {subst.}
When there are problems in Europe, people congregate in Brussels: more integration.
Kun Euroopassa on ongelmia, väki kokoontuu Brysseliin, lisää integraatiota, lisää integraatiota.
Väki kokoontui Moskovaan, lisää sosialismia.
Madam President, there is an expression in Dutch which says that the later it is in the evening, the more beautiful people become.
Arvoisa puhemies, Hollannissa on sanonta, joka kuuluu: kun väki vähenee, niin pidot paranee.
people
As you have all said, our thoughts are with the victims, rescue workers, relatives and people in the Toulouse area.
Kuten te kaikki olette sanoneet, uhrit, pelastustyöntekijät, sukulaiset ja Toulousen alueen asukkaat ovat ajatuksissamme.
relatives in the ascending line, when these people are in the applicant' s care as well as children of full age who are also dependants.
ylenevässä polvessa olevat sukulaiset, silloin kun he ovat perheen yhdistämistä hakevan henkilön huollettavina, sekä perheestään riippuvaiset täysi-ikäiset lapset.
people (myös: birth, family, kin, gens)
volume_up
suku {subst.}

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "people":

people

Esimerkkejä "people"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishMadam President, I am sure many people are interested in what I am going to say.
(EN) Arvoisa puhemies, uskon, että monia ihmisiä kiinnostaa se, mitä aion sanoa.
EnglishThey have said "no" to removing democratic control from the hands of the people.
Irlantilaiset vastustivat demokraattisen vallan siirtämistä pois kansan käsistä.
EnglishPeople must, at all costs, be prevented from "getting used to" being unemployed.
On hinnalla millä hyvänsä estettävä henkilöitä "jäämästä pysyvästi" työttömiksi.
EnglishIt destroyed people's moral values, traditions, solidarity, and self-confidence.
Se tuhosi ihmisten moraaliarvot, perinteet, solidaarisuuden ja itseluottamuksen.
EnglishCan you imagine a community of 400,000 people, the intelligence and the passion?
Voitteko kuvitella 400 000 ihmisen yhteisön, sen älykkyyden ja intohimon määrän?
EnglishAnd that makes it hard - as the Commissioner says - to educate people about AIDS.
Ja kuten komission jäsen totesi, tämä vaikeuttaa ihmisten valistamista aidsista.
EnglishHowever, every day and every hour is of great importance to the people concerned.
Jokainen päivä ja jokainen tunti ovat kuitenkin näille ihmisille hyvin tärkeitä.
EnglishIn Europe 78 million people live in poverty and 19 million of these are children.
Euroopassa köyhyydessä elää 78 miljoonaa ihmistä, joista 19 miljoonaa on lapsia.
EnglishEurope will not be successful if it interferes in every area of people's lives.
Eurooppa ei voi menestyä, jos se puuttuu ihmisten elämän kaikkiin osa-alueisiin.
EnglishAnd then we hand the people an entire Treaty and say: what do you think of that?
Sitten ojennamme kansalle koko sopimuksen ja kysymme: "Mitä mieltä olette tästä?"
EnglishWhat will happen in the future is for other people greater than me to determine.
Minua tärkeämmät henkilöt saavat päättää sen, miten asiat tulevaisuudessa ovat.
EnglishVery few people have been prepared for this structural change we are witnessing.
Hyvin harvat ovat valmistautuneet tähän rakennemuutokseen, jonka keskellä elämme.
EnglishCompanies cannot be free to wreak such havoc on people's lives and communities.
Yritykset eivät saa vapaasti aiheuttaa tällaista tuhoa ihmisille ja yhteisöille.
EnglishPeople need to be extremely careful how they treat other people in this Chamber.
Tässä istuntosalissa pitäisi olla varovainen siinä, miten kohtelee muita ihmisiä.
EnglishThis is a welcome reflection of the generosity of the ordinary people of Europe.
Tämä kuvastaa mieluisalla tavalla Euroopan tavallisten ihmisten anteliaisuutta.
EnglishPeople will again say that my efforts are being put to things other than my work.
Minulle sanotaan jälleen, että uhraan ponnisteluni johonkin muuhun kuin työhöni.
EnglishCommissioner, could you please look at this in order that people are protected.
Hyvä komission jäsen, voisitteko tarkastella tätä, jotta kansalaisia suojellaan.
EnglishThat would get you to the moon, and most people now would like you to stay there.
Se riittää kuumatkaan, ja nyt suurin osa ihmisistä toivoisi teidän jäävän tänne.
EnglishIn 1990, more than 200 000 people were working in the mining industry in Germany.
Saksassa työskenteli vuonna 1990 yli 200 000 ihmistä kaivosteollisuuden parissa.
EnglishI am appealing to you on behalf of the people who are trying to produce the food.
Vetoan teihin niiden ihmisten puolesta, jotka yrittävät tuottaa elintarvikkeita.