"peer" - Suomenkielinen käännös

EN

"peer" suomeksi

volume_up
peer {subst.}

EN peer
volume_up
{substantiivi}

peer (myös: match, equal)
volume_up
vertainen {subst.}
peer
volume_up
pääri {subst.} (Iso-Britanniassa: aateliston jäs)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "peer":

peer

Esimerkkejä "peer"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishFor example, we have to make sure that the peer review mechanism is safeguarded.
Meidän on esimerkiksi varmistettava, että vertaisarviointijärjestelmä turvataan.
EnglishThe Peer Networking Grouping and HomeGroup Provider services must both be running.
Vertaisverkkoryhmittely- ja kotiryhmäpalvelujen täytyy molempien olla käytössä.
EnglishThe peer review would lead me to conclude that it should definitely be published.
Vertaisarvioinnin perusteella katson, että se olisi pitänyt ehdottomasti julkaista.
EnglishThe Peer Networking Grouping and HomeGroup Provider‌ services must both be running.
Vertaisverkkoryhmittely- ja kotiryhmäpalvelujen täytyy molempien olla käytössä.
EnglishWe must also remember that peer pressure is the only way we have of implementing this.
Meidän on myös muistettava, että ryhmäpaine on ainoa tapa tämän toteuttamiseksi.
EnglishOn the General tab, look for either Peer to Peer Trust or 1.3.6.1.4.1.311.44.3.4.
Etsi Yleiset-välilehdestä kohta Vertaiskoneiden luottamus tai 1.3.6.1.4.1.311.44.3.4.
EnglishHaving a peer review seems to me to be really going in the right direction.
Vertaisarvioinnin laatiminen on mielestäni todellakin askel oikeaan suuntaan.
EnglishIf we all learn to exercise peer pressure, we will be able to achieve results.
Jos me kaikki opimme hyödyntämään ryhmäpainetta, voimme päästä tuloksiin.
EnglishIt is left to the Member States and peer review supported by monitoring by the Commission.
Se on jätetty jäsenvaltioille ja niiden vertaisarvioinnille, jota komissio valvoo.
EnglishI am ready to provide further details of the peer review if needed.
   Olen valmis kertomaan tarvittaessa yksityiskohtaisempia tietoja vertaisarvioinnista.
EnglishSurely you can encourage all Member States to do that through a process of peer review.
Voitte varmaan kannustaa kaikkia jäsenvaltioita tekemään samoin vertaisarvioinnin avulla.
EnglishSimilarly, the EU's financial systems must be closely tied to peer review processes.
Samoin erilaiset EU:n rahoitusjärjestelmät tulee sitoa vahvasti vertaisarviointimenettelyihin.
EnglishI am delighted that the peer group has understood the needs of competition policy so clearly.
Olen iloinen siitä, että vertaisryhmä ymmärsi niin selvästi kilpailupolitiikan tarpeet.
EnglishThe peer review method, involving seven experts, is one step.
Vertaisarviomenetelmä, jossa on mukana seitsemän asiantuntijaa, on yksi askel.
EnglishAmendment No 97 is to remove peer review in order to simplify the procedure.
Tarkistuksen 97 mukaan vertaisarviointi pitää jättää pois, jotta menettely olisi yksinkertaisempi.
EnglishOur present system is based on peer pressure, as I stated earlier.
Nykyinen järjestelmämme perustuu ryhmäpaineeseen, kuten aiemmin totesin.
EnglishWhen I talk about words, I am thinking about words like "bench-marking" and "peer review" .
Kun puhun sanoista, tarkoitan sellaisia sanoja kuin "esikuva-analyysi" ja "vertaisarviointi".
EnglishWe are learning together to work a process of peer pressure and open evaluation.
Opimme yhdessä työskentelemään prosessissa, johon kuuluu vertaisryhmän painostusta ja avointa arviointia.
EnglishIt may also lead to family disputes and result in inappropriate eating habits within peer groups.
Se voi johtaa myös perheriitoihin ja epäasianmukaisiin ruokailutottumuksiin vertaisryhmissä.
EnglishYou referred to the outcome of the Commission's peer group preview.
Viittasitte komission vertaisryhmän tarkastelun lopputulokseen.