EN

patron {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "patron"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishBirgitta has also been chosen by the Pope as one of the three patron saints of Europe.
Paavi on valinnut Birgitan myös yhdeksi Euroopan kolmesta suojeluspyhimyksestä.
EnglishBy saying yes to this directive, Europe has had its day as a patron of art.
Sanomalla "kyllä" tälle direktiiville Eurooppa ei kelpaa enää taiteen mesenaatiksi.
EnglishHe was this amazing encourager -- this patron, sort of, to make stuff.
Hän oli mahtava kannustaja, hän innosti minua luomaan asioita.
EnglishIf we forget, our mutual patron saint, São Jorge, is there to remind us.
Jos sen unohdamme, maidemme yhteinen suojelupyhimys São Jorge eli Pyhä Yrjö on muistuttamassa meitä siitä.
EnglishThis is the day chosen by many countries of the European Union as the feast day of their patron saint.
Monet Euroopan unionin valtiot ovat valinneet tämän päivän suojelupyhimystensä juhlapäiväksi.
EnglishI am a patron of an organisation in Ireland called Women's Aid.
Olen irlantilaisen Women's Aid -järjestön suojelija.
EnglishPanepistimioupoli Patron, GR - 26500 RIO PATRAS (Patron)
Panepistimioupoli Patron, GR - 26500 RIO PATRAS (Patron)
EnglishI am a patron of the BBC World Service Trust.
Olen BBC World Service Trust -hyväntekeväisyysjärjestön suojelija.
EnglishBirgitta is also a Swedish patron saint.
Birgitta on myös yksi Ruotsin suojeluspyhimyksistä.
EnglishWe should not forget that the role played by the state as a patron of culture has always been significant, but never crucial.
Emme saa unohtaa, että valtion rooli kulttuurin suojelijana on aina ollut merkittävä, muttei koskaan ratkaiseva.
EnglishIn my home town alone - where I am a patron - EUR 50 000 was collected within three days, and the money is still coming in.
Yksistään minun kotikaupungissani - jonka suojelija olen - kerättiin kolmessa päivässä 50 000 euroa, ja keräys jatkuu edelleen.
EnglishIt is not a historical accident that the rapporteur’s country and my country, England, share the same patron saint – St George.
Ei ole historiallinen sattuma, että esittelijän kotimaalla ja minun kotimaallani Englannilla on sama suojeluspyhimys: Pyhä Yrjänä.
EnglishHe once wrote, outside the political domain, that a certain saint of Irish extraction - Saint Columbanus - "is the patron saint of those who seek to construct a united Europe".
Me otimme sen hyvin vakavasti, toisin sanoen lisää politiikkaa kyllä, mutta en odottanut, että äänestäisimme kolme kertaa.
English(RO) Mr President, I would like to talk to you today about a European project, 'Voices of Youth', of which I have the honour of being asked to be a patron.
(RO) Arvoisa puhemies, haluaisin puhua teille tänään eurooppalaisesta Voices of Youth -hankkeesta. Minulle on kunnia-asia, että minua on pyydetty sen suojelijaksi.
EnglishHe has the capacity to be an impressive Commissioner for Justice and Home Affairs, although he might need to disown much of the record of his patron in Rome in the process.
Hänessä on ainesta mainioksi oikeus- ja sisäasioista vastaavaksi komission jäseneksi, vaikka hänen lienee syytä ottaa selvästi etäisyyttä suojelijaansa Roomassa.
English   Mr President, I declare an interest in this debate as patron of the Peace in Kurdistan campaign and a board member of the EU-Turkey Civic Commission.
   Arvoisa puhemies, Rauha Kurdistaniin -kampanjan suojelijana ja Euroopan unionin ja Turkin kansalaiskomission johtokunnan jäsenenä ilmoitan olevani kiinnostunut tästä keskustelusta.
EnglishIt therefore makes sense that the European Parliament, which has always regarded itself as the patron saint of democracy in Latin America and elsewhere, should express its views on this.
On siis järkevää, että Euroopan parlamentti, joka on aina julistautunut demokratian suojelusenkeliksi niin Latinalaisessa Amerikassa kuin muuallakin, ilmaisee siitä kantansa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "patron":

patron
patronizingly