EN

patch {substantiivi}

volume_up
2. ATK
patch
patch

Esimerkkejä "patch"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI do not understand why we are trying to patch up the problem by means of quotas.
En ymmärrä sitä, että erilaisten kiintiöiden avulla yritetään paikata tätä ongelmaa.
EnglishPeople sometimes overlook this aspect and only focus on their own patch.
Joskus tämä satutaan unohtamaan ja pyöritään ainoastaan omissa, pienissä ympyröissä.
EnglishIf your PC is running Windows Vista and Internet Explorer 9, install the latest security patch.
Jos PC:ssäsi on Windows Vista ja Internet Explorer 9, asenna uusin tietoturvakorjaus.
EnglishMr President, much damage has indeed been done, and it will take years to patch matters up.
Arvoisa puhemies, nyt todellakin on tapahtunut suuri vahinko, jonka paikkaaminen vie vuosia.
EnglishSo that engineers use this time to come up with a cool patch for code, come up with an elegant hack.
Siten insinöörit käyttävät tuon ajan tehdäkseen makeita ja elegantteja koodinpätkiä.
EnglishYou see, it tries to avoid solidarity and at the same time to patch up this gap with words.
Sillä pyritään nimittäin välttämään solidaarisuutta ja samalla täyttämään tämä aukko sanoilla.
EnglishWhat was once the Mauthausen concentration camp is situated on my home patch, which is also my electoral district.
Entinen Mauthausenin keskitysleiri sijaitsee kotiseudullani, joka on myös vaalipiirini.
EnglishThis succession of patch-up jobs belies an impulsive move made without any serious impact study.
Nämä toisiaan seuraavat toimikaudet ovat hätiköity ratkaisu, eikä niistä ole tehty perusteellista vaikutusarviointia.
EnglishPoor mental health was supposedly just a difficult patch people went through, or not even that.
Heikkoa mielenterveyttä on pidetty ilmeisestikin vain vaikeana vaiheena, joka ihmisen on käytävä läpi, tai ei edes sellaisena.
EnglishThe Treaty of Nice is just a patch-up.
Nizzan sopimuksella ongelma ratkaistiin vain väliaikaisesti.
EnglishThe Commission recommendation for 2001 was drafted when the rest of the world was going through a particularly difficult patch.
Komission suositus vuodeksi 2001 muotoutui varsin epäsuotuisan kehityksen vallitessa muualla maailmassa.
EnglishWe need to get through this bad patch.
Meidän on päästävä tästä ikävästä tilanteesta.
EnglishThe partner to which I am referring will get through its bad patch over time and will once again turn its attention to Latin America.
Kumppani, johon viittasin, nousee vielä jaloilleen ja kohdistaa jälleen huomionsa Latinalaiseen Amerikkaan.
EnglishIf it is impossible to conclude a treaty at world level, Europe should at least act consistently on its own patch.
On mahdotonta tehdä maailmanlaajuista yleissopimusta, joten Euroopan olisi toimittava johdonmukaisesti edes omalla tontillaan.
English. – Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, the EU is indeed going through a rough patch at the present time.
   . – Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, Euroopan unioni on todellakin vaikeassa tilanteessa juuri nyt.
EnglishFor goodness' sake, do not let this huge country, the 'emerald belt' as we call it in Dutch, become just a patch of rust in the Pacific.
Älkäämme taivaan tähden antako tuon jättiläismäisen valtion, tuon smaragdivyön, muuttua ruostetahraksi Tyynessä valtameressä.
EnglishWe all tend to be interested only in our own patch, and others have to respect the decisions that are made about it.
Meillä kaikilla on taipumus olla kiinnostuneita ainoastaan omasta alueestamme ja antaa muiden mukautua niihin päätöksiin, joita tältä osin tehdään.
EnglishThe introduction of the safeguard clause is an appropriate measure, but it is not sufficient to patch up the many weaknesses in the agreement.
Suojalausekkeen käyttöönotto on tarkoituksenmukainen toimenpide, mutta se ei riitä paikkaamaan sopimuksen monia puutteita.
EnglishIt also has to be said that Altener II will also remain a patch-up if the political will is not there and that it is not there is indisputable.
Voimme todeta, että myös ALTENER II jää tilkkutäkiksi, niin kauan kuin poliittinen tahto puuttuu, ja se kiistatta puuttuu!
EnglishThis is a kind of money-losing machine with which we try to patch up the eastern European scrap-heap reactors without making them any safer.
Tämä on rahantuhoamiskone, jolla me ikään kuin paikkailemme itäisiä romureaktoreita, ilman, että niistä tulisi turvallisempia.