EN

passage {substantiivi}

volume_up
The passage on the human rights situation within the EU is also interesting and gives the EU no cause whatsoever to take the moral high ground vis-à-vis new candidate countries.
Myös EU:n sisäistä ihmisoikeustilannetta kuvaava jakso, jossa ei anneta ollenkaan aihetta ottaa oppimestarin asennetta uusiin ehdokasvaltioihin, on kiinnostava.
Nevertheless, allowing the UN and other organisations to arrange safe passage from the conflict zone for these civilians is essential to avoid further bloodbaths.
YK:n ja muiden avustusjärjestöjen mahdollisuus avata turvallinen käytävä siviilien poissaamiseksi sota-alueelta on kuitenkin välttämätöntä verenvuodatuksen jatkumisen estämiseksi.
passage
passage (myös: leg)
passage

Esimerkkejä "passage"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI am not saying we agree with everything in it, but we endorse the core passage.
En väitä, että olemme samaa mieltä kaikesta, mutta kannatamme sen keskeistä sisältöä.
EnglishAfter five days of crossing the Drake Passage, we have finally arrived at Antarctica.
Ylitettyämme viisi päivää Drakensalmea, olemme vihdoin saapuneet Antarktikselle.
EnglishThe refugees sell all their worldly possessions in order to buy a passage to Europe.
Pakolaiset myyvät koko omaisuutensa, jotta he voisivat ostaa lipun Eurooppaan.
EnglishI believe that the conclusions of the summit contain a passage on consular cooperation.
Luulen, että huippukokouksen päätelmiin sisältyy konsuliyhteistyötä koskeva kohta.
EnglishAnother one is the dispute over the strategic north passage between Asia and America.
Toinen asia on kiista strategisesta pohjoisesta väylästä Aasian ja Amerikan välillä.
EnglishHere the passage from peace to war would put millions of lives at risk.
Korean niemimaan rauhan muuttuminen sodaksi vaarantaisi miljoonia ihmishenkiä.
EnglishSubject: Passage of oil tankers through the waters of the Azores, the Canaries and Madeira
Aihe: Öljytankkereiden liikennöinti Azoreiden, Kanariansaarten ja Madeiran vesillä
English12:35 So after five days of crossing the Drake Passage -- isn't that beautiful.
12:35 Ylitettyämme viisi päivää Drakensalmea -- eikö olekin kaunista.
EnglishSimilarly, Canada wants the right to tax shipping through an ice-free Northwest Passage.
Samoin Kanada haluaa oikeuden periä maksua merenkulusta jäättömän Luoteisväylän läpi.
EnglishIn Transkei, I witnessed a rite of passage into manhood, of the Xhosa tribe.
Transkeissa olin todistamassa Xhosa-heimon poikien aikuistumisriittiä.
EnglishRoad haulage contractors have a right of passage and a right to provide a service as well.
Myös maantiekuljetuksia harjoittavilla on oikeus läpikulkuun ja palveluun.
EnglishThe various speakers have stressed that this regulation has had a rough passage.
Eri puheenvuoroissa on korostettu sitä, että tämän asetuksen käsittely on edennyt epätasaisesti.
EnglishThey're surrounded by people, and their passage through the room is impeded.
Ihmiset ympäröivät heidät ja heidän kulkunsa läpi huoneen vaikeutuu.
EnglishThe passage in the communication about radioactive waste management is a real gem of vacuity.
Tiedonpuutteen aallonpohja saavutetaan kohdassa, jossa on kyse loppuvarastoinnista.
EnglishI support this passage and also what Mr Kreissl-Dörfler has said.
Tuen sitä käsittelevää kohtaa ja myös sitä, mitä jäsen Kreissl-Dörfler sanoi.
EnglishWe have now reached the final stage in this report's lengthy passage through the House.
Pitkän prosessin jälkeen tämä asia on tullut lopulliseen käsittelyyn.
EnglishI am happy to read out the relevant passage from the Amsterdam Treaty again.
Luen teille kuitenkin mielelläni vielä kerran ääneen vastaavan kohdan Amsterdamin sopimuksesta.
EnglishThink about the thousands and thousands of people who died trying to find the Northwest Passage.
Ajatelkaa niitä tuhansia ihmisiä, jotka kuolivat yrittäessään löytää luoteisväylän.
EnglishI am glad that this passage, which was present in the first draft, has now disappeared.
Olen iloinen, että tämä kohta, joka sisältyi ensimmäiseen ehdotukseen, on nyttemmin kadonnut.
EnglishYou know, there's a very interesting passage in a book by Paul Cohen, the American historian.
Amerikkalaisen historioitsijan Paul Cohenin kirjassa on hyvin mielenkiintoinen kappale.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "passage":

passage
air passage
bird of passage