EN

parallel {adjektiivi}

volume_up
A parallel judicial inquiry has opened in Germany.
Saksassa on käynnistetty rinnakkainen oikeudellinen tutkimus.
The most important thing, however, is to develop a parallel political framework.
Tärkeintä on kuitenkin luoda rinnakkainen poliittinen rakenne.
Dublin is, of course, related to this, but it is a parallel process.
Dublin tietenkin liittyy tähän, mutta on rinnakkainen prosessi.
Would a compensation fund of this kind then be able to run parallel to the Commission's recent proposal?
Olisiko tällainen korvausrahasto sitten samansuuntainen komission äskettäin tekemän ehdotuksen kanssa?
I think you kind of see the same kind of parallel when the commercial stuff is offered.
Mielestäni samansuuntainen vastaavuus näkyy tässä, kun tarjoamme kaupallisuutta.
"Parallel" is a very good choice of word because parallel lines are separate lines and do not meet.
"Samansuuntainen" on erittäin hyvä sananvalinta, koska samansuuntaiset viivat ovat erillisiä viivoja eivätkä kohtaa toisiaan.

Esimerkkejä "parallel"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIn parallel, a procurement for the overall construction management will start.
Samalla käynnistyy rakennusurakan yleistä hallinnointia koskeva hankintamenettely.
EnglishThere is no need for another parallel organisation when Interpol exists already.
Ei ole syytä rakentaa olemassa olevalle Interpolille rinnakkaista järjestöä.
EnglishParallel negotiations with all the ASEAN nations are also being added, of course.
Niihin lisätään tietenkin myös rinnakkaiset neuvottelut kaikkien ASEAN-maiden kanssa.
EnglishThe epidemic is spreading in parallel with malnutrition and the food crisis.
Epidemia leviää samanaikaisesti aliravitsemuksen ja elintarvikekriisin kanssa.
EnglishWe believe that existing eco-labelling schemes should be maintained in parallel.
Mielestämme olemassa olevat ympäristömerkkijärjestelmät on säilytettävä rinnakkaisina.
EnglishToday, parallel trade very often takes place on the Internet on a variety of sites.
Nykyään rinnakkaiskauppaa käydään varsin usein Internetissä monenlaisilla sivuilla.
EnglishIn parallel, the programming of the 10th European Development Fund has moved on.
Samaan aikaan on edistytty kymmenennen Euroopan kehitysrahaston ohjelmasuunnittelussa.
EnglishToo many parallel concentric circles create a system which is difficult to supervise.
Liian monet rinnakkaiset samankeskiset ympyrät luovat vaikeatajuisen järjestelmän.
EnglishI think you kind of see the same kind of parallel when the commercial stuff is offered.
Mielestäni samansuuntainen vastaavuus näkyy tässä, kun tarjoamme kaupallisuutta.
EnglishThis has to be done in parallel with the negotiations on the asylum system.
Tämä on tehtävä yhtä aikaa turvapaikkajärjestelmää koskevien neuvottelujen kanssa.
EnglishThe Union, in approaching these issues, is rightly pursuing two broad parallel tracks.
Näitä asioita käsitellessään unioni kulkee perustellusti kahta rinnakkaista tietä.
EnglishNeither is there anything in competition law to argue against parallel imports.
Myöskään kilpailuoikeudellisesta näkökulmasta mikään ei puhu rinnakkaistuontia vastaan.
EnglishThey will run in parallel with the negotiations within the Bali Action Plan.
Niitä käydään samaan aikaan kuin Balin toimintasuunnitelmaan kuuluvia neuvotteluita.
EnglishI might add that in parallel the Commission is launching a campaign for a European tax.
Lisäksi komissio käynnistää samanaikaisesti Eurooppa-veroa koskevan kampanjan.
EnglishThe same applies for other actors, such as transporters or parallel traders.
Sama koskee muitakin toimijoita, kuten kuljettajia tai rinnakkaiskaupan harjoittajia.
EnglishInstead of building up parallel systems, more should be done to strengthen Interpol.
Rinnakkaisten järjestelmien rakentamisen sijaan olisi vahvistettava enemmän Interpolia.
EnglishHe can therefore prevent parallel importers from importing the product into the Community.
Hän voi siksi kieltää rinnakkaistuontia harjoittavia tuomasta tuotetta yhteisöön.
EnglishThey must run in parallel.
Yhtä ei voi panna toisen edelle, vaan niitä on tarkasteltava rinnakkain.
EnglishIn parallel to humanitarian aid, the EU has been very active in the political sphere.
Humanitaarisen avun lisäksi EU on ollut erittäin aktiivinen myös poliittisella alalla.
EnglishI also call on the Council to set up a new operation, in parallel with Atalanta.
Kehotan neuvostoa myös laatimaan uuden operaation Atalantan rinnalle.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "parallel":

parallel
parallelism