"to owe" - Suomenkielinen käännös

EN

"to owe" suomeksi

EN to owe
volume_up
[owed|owed] {verbi}

to owe

Esimerkkejä "to owe"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishSurely we owe that to our electorate and to ourselves as the European Parliament.
Euroopan parlamentin jäseninä olemme sen velkaa valitsijoillemme ja itsellemme.
EnglishAnd the rapporteur has mentioned Mr Hans Weil, to whom we all owe a great deal.
Ja hyvä esittelijä mainitsi Hans Weilin nimen, jolle olemme kaikki paljon velkaa.
EnglishWe likewise owe a duty of solidarity in this area towards developing countries.
Myös meidän on tällä alalla osoitettava solidaarisuutta kehitysmaita kohtaan.
EnglishWe owe that not only to those who were murdered but also to those who survived.
Olemme sen velkaa paitsi heille, jotka murhattiin, myös heille, jotka jäivät eloon.
EnglishFinancial markets currently owe less to Adam Smith than to the Cincinnati Kid.
Rahoitusmarkkinat ovat nykyään vähemmän velkaa Adam Smithille kuin Täyskäsi-kidille.
EnglishThe 18 million unemployed in the European Union demand it, and we owe it to them.
Tätä vaativat Euroopan unionin 18 miljoonaa työtöntä, ja me olemme sen heille velkaa.
EnglishSuch a child will owe EUR 1 000 as VAT towards the cost of Turkey's accession.
Kunkin lapsen maksamasta ALV:stä 1 000 euroa menisi Turkin liittymisen kustannuksiin.
EnglishWe owe this partly to our colleague Mr Brok and our former colleague Mrs Guigou.
Siitä voimme kiittää myös kollega Brokia ja entistä kollegaamme Guigouta.
EnglishI also owe a lot to this Parliament and to Strasbourg in terms of my own thinking.
Olen paljon velkaa parlamentille ja Strasbourgille myös oman ajattelumallini kannalta.
EnglishIf SIS II ever sees the light of day, then we will owe much to you, Mr Coehlo.
Jos SIS II toteutuu, niin olemme paljon velkaa teille, hyvä jäsen Coelho.
EnglishIt is my conviction that we owe that to the European Union's consumers.
Olen vakaasti sitä mieltä, että olemme sen velkaa Euroopan unionin kuluttajille.
EnglishWe owe our support to Oleg Orlov, to whom we awarded the Saharov Prize last year.
Me olemme velkaa tukemme Oleg Orloville, jolle myönsimme viime vuonna Saharov-palkinnon.
EnglishWe owe it to Lumo and to the thousands of her Congolese sisters to help.
Velvollisuutemme on auttaa Lumoa ja hänen tuhansia kongolaisia kanssasisariaan.
EnglishI ask you therefore: to what do we owe this huge reduction in the Community contribution?
Kysynkin teiltä: mistä tämä yhteisön rahoitusosuuden valtava pieneneminen johtuu?
EnglishIf I am alive, if I have rediscovered the joy of living, I owe it to you.
Olen elossa ja olen saanut elämäniloni takaisin, ja se on teidän ansiotanne.
EnglishWe owe each other clarity, and it is we alone who can give it to each other.
Meidän on oltava toisiamme kohtaan selkeitä, ja vain me voimme tämän toisillemme taata.
EnglishAs matters stand, we owe it to our own credibility to take this decision.
Nykytilanteessa oman uskottavuutemme säilyttäminen edellyttää tätä päätöstä.
EnglishMr President, it is to 'railway speak' that we owe numerous figures of speech.
Arvoisa puhemies, saamme kiittää rautatieläisiä lukuisista sanonnoista.
EnglishWe more than owe that to our enterprises and thus, also to our workers.
Sen me olemme vähintään velkaa yrityksillemme ja siten myös työntekijöillemme.
EnglishFor that we owe our thanks to the Commission, and especially to Mr Bangemann.
Tästä meidän täytyy kiittää komissiota ja erityisesti herra Bangemannia.