"nexus" - Suomenkielinen käännös

EN

"nexus" suomeksi

EN

nexus {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "nexus"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWhat academics have called the terrorist criminal nexus is well established.
Tutkijoiden käyttämä käsite "terroristien rikollisverkosto" on rakennettu hyvin.
EnglishIt is the opposite, absorbing the civil servants of many countries into one vast centralised nexus.
Sillä on aivan päinvastainen vaikutus: se liittää monien maiden virkamiehet valtavaan keskitettyyn verkostoon.
EnglishThe Rules of Procedure of the European Parliament form a regulatory nexus based on the long-term validity of individual provisions.
Euroopan parlamentin työjärjestys muodostaa sääntelyverkon, joka perustuu yksittäisten säännöksien pitkän aikavälin voimassaoloon.
EnglishExperience shows that cohesion is now a vital nexus of the European project, and an important asset for everyone to safeguard, protect and renew.
Kokemus on osoittanut, että koheesio on nyt Eurooppa-hankkeen merkittävä yhdysside ja kaikille merkittävä voimavara turvaamiseen, suojeluun ja uudistamiseen.
EnglishWe know, too, that internationally organised crime is by far the biggest factor, economically and probably politically, in this terrorist criminal nexus.
Lisäksi tiedämme, että kansainvälisesti järjestäytynyt rikollisuus on toistaiseksi suurin taloudellinen ja ehkä poliittinenkin tekijä tässä terroristien rikollisverkostossa.
EnglishOn Europe's borders and across the world today it is clear that NATO continues to provide the nexus of cooperation which provides for our safety and the safety of others.
Euroopan rajoilla ja kaikkialla maailmassa on nykyisin selvää, että Nato tarjoaa jatkossakin yhteistyöverkoston, joka huolehtii meidän ja muiden turvallisuudesta.
EnglishI agree with a number of colleagues who have sharply criticised the agreement, especially for the lack of sufficient nexus to human rights and liberties.
Olen samaa mieltä niiden kollegojen kanssa, jotka ovat arvostelleet sopimusta ankarasti etenkin siksi, ettei siinä kiinnitetä riittävästi huomiota ihmisoikeuksiin ja kansalaisvapauksiin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "nexus":

nexus
English