"to multiply" - Suomenkielinen käännös

EN

"to multiply" suomeksi

EN to multiply
volume_up
[multiplied|multiplied] {verbi}

You have only to multiply the number of headings by the number of Member States.
Teidän tarvitsee ainoastaan kertoa neuvoteltavien lukujen määrä jäsenvaltioiden määrällä.
So I suppose you could multiply that by 20 or something to get the number of people who've seen it.
Tuon voisi kai kertoa vaikka 20:lla, jotta saadaan niiden ihmisten lukumäärä, jotka ovat nähneet sen.
After all, what could be easier than multiplying last year's budget by the rate of inflation?
Mikä olisikaan loppujen lopuksi helpompaa kuin kertoa edellisen vuoden talousarvio inflaatioasteella?
A large number of plant species, which are not self-fertilising, can only multiply through pollination by bees.
Suuri määrä kasvilajeja, jotka eivät ole itsepölyttäviä, voivat lisääntyä vain mehiläisten siitepölyn hajauttamisen ansiosta.
And they range from the famous ones that I had heard of -- The Ten Commandments, love your neighbor, be fruitful and multiply.
Ja ne alkavat kuulemistani kuuluisista säännöistä -- kymmenen käskyä, rakasta lähimmäistäsi, lisääntykää ja täyttäkää maa.
For all these years, the Member States in question have allowed their vessels to multiply to scandalous levels, while the European Commission has stood by passively.
Kaikkina näinä vuosina kyseiset jäsenvaltiot ovat sallineet alustensa määrän lisääntyä pöyristyttävälle tasolle, ja Euroopan komissio on vain katsellut passiivisena sivusta.
This unbalanced relationship can only multiply disputes.
Tämä epätasapainoinen suhde ainoastaan moninkertaistaa riitajuttujen määrän.
You'd have to greatly multiply the workweek and clone the teachers.
Työviikko pitäisi moninkertaistaa, ja opettajat pitäisi kloonata.
They strengthen the trade in emissions, which has proven to multiply monopoly profits without protecting the environment.
Niillä vahvistetaan päästökauppaa, joka todistetusti moninkertaistaa monopolien voitot suojelematta ympäristöä.

Esimerkkejä "to multiply"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIt does not matter who writes the nonsense: to multiply it is foolishness.
On aivan sama, kuka tätä hölynpölyä kirjoittaa. Siinä ei joka tapauksessa ole järkeä.
EnglishThey can multiply almost to infinity the range of information and educational exchanges.
Ne voivat lisätä tietomäärää ja koulutusvaihtoa lähes loputtomasti.
EnglishIt is true that we must try to multiply the links as much as possible.
Ohjelmien välisiä siirtymismahdollisuuksia on todella pyrittävä järjestämään mahdollisimman paljon.
EnglishIt is clear that there are more problems, and the outlook is that they will get worse and they will multiply.
On selvää, että ongelmia on enemmänkin, ja näyttää siltä, että ne pahenevat ja moninkertaistuvat.
EnglishLeaving the scourge of piracy unchecked will multiply the EU's security concerns in the long term.
Jos EU antaa merirosvouksen kukoistaa rauhassa, sen turvallisuus tulee kärsimään huomattavasti pitkällä aikavälillä.
EnglishSuch a ban would only multiply closures and job losses.
Näiden laitteiden kieltäminen vain moninkertaistaisi lopetettujen pubien ja menetettyjen työpaikkojen määrän.
EnglishWe need to multiply the existing resources, and this is only mentioned in amendments made by Parliament.
Meidän on moninkertaistettava nykyiset varat, mikä mainitaan ainoastaan parlamentin esittämissä tarkistuksissa.
EnglishThus, you need to multiply the reference value by one hundred.
EnglishWe need to learn from best practice and use every opportunity to multiply successful initiatives.
Meidän on otettava oppia parhaista käytännöistä ja tartuttava kaikkiin tilaisuuksiin onnistuneiden hankkeiden toistamiseksi muualla.
EnglishTherefore, we must act as quickly as possible, at the risk of seeing costly yet understandable conflicts multiply.
On siis toimittava mahdollisimman pian, silläkin uhalla, että kalliit... ja ymmärrettävät... selkkaukset moninkertaistuvat.
EnglishThey are trying to multiply, I think.
EnglishRising prices of commodities, energy and food further multiply the risk for the most vulnerable groups.
Kulutushyödykkeiden, energian ja elintarvikkeiden nousevat hinnat lisäävät huomattavasti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ryhmien riskiä.
EnglishAs a consequence, we have to multiply specific provisions and increase monitoring, which takes the matter to an absurd level.
Siksi meidän on laadittava moninkertainen määrä erityissäännöksiä ja lisättävä valvontaa, mikä tekee asiasta jo absurdin.
English1:16 AB: Multiply 22 times 47, make sure you get 1,034, or the calculators are not working.
1:16 AB: Kertokaa 22 47:llä ja varmistakaa että se on 1034, muuten laskimenne eivät toimi. Saivatko kaikki vastaukseksi 1034?
EnglishAnd they range from the famous ones that I had heard of -- The Ten Commandments, love your neighbor, be fruitful and multiply.
Ja ne alkavat kuulemistani kuuluisista säännöistä -- kymmenen käskyä, rakasta lähimmäistäsi, lisääntykää ja täyttäkää maa.
EnglishYou need to multiply those EUR 146 million by approximately eight in order to get an idea of what the impact could be.
146 miljoonan euron summa on kerrottava noin kahdeksalla, jotta saisi jonkinlaisen käsityksen siitä, millainen vaikutus voisi olla.
EnglishThis is the importance of these Summits: if we unite in our action, we multiply its efficiency.
Tässä on näiden huippukokousten tärkeä tekijä: jos löydetään keino, jolla panna yhteiset toimet täytäntöön, silloin moninkertaistamme suorittamamme toimet.
EnglishThese concerns will now multiply.
EnglishThe larger part is that they multiply the qualitative and quantitative value of other agricultural produce as well through pollination.
Suurempi osa on se, että pölytyksellä he moninkertaistavat muun maataloustuotannon laadullisen ja määrällisen arvon.
EnglishYet all our children are in danger, as the victims of the sexual exploitation of children and child pornography multiply.
Kuitenkin kaikki lapsemme ovat vaarassa, sillä lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsipornografian uhrien määrä moninkertaistuu.