"much less" - Suomenkielinen käännös

EN

"much less" suomeksi

EN much less
volume_up
{konjunktio}

much less
This is certainly not the end of the world and much less the end of History.
Tämä ei taatusti ole maailmanloppu ja vielä vähemmän historian loppu.
This does not reflect reality in all countries, much less in the poorest countries.
Tämä ei koske konkreettisesti kaikkia maita, ja vielä vähemmän köyhimpiä maita.
The place and much less the level of education of young people should not be determined by their financial situation.
Nuorten taloudellisen tilanteen ei saisi antaa määrätä nuorten opiskelupaikkaa ja vielä vähemmän heidän koulutustasoaan.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "much less" suomeksi

much adverbi
Finnish
less adverbi
less prepositio
little adjektiivi
little adverbi

Esimerkkejä "much less"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishHidden underneath all this celebration, however, is a much less pleasant reality.
Kaiken tämän suitsutuksen taustalla on kuitenkin vähemmän miellyttävä todellisuus.
EnglishThis is much less than the up to EUR 60 per week that is the cost of inaction.
Tämä on paljon vähemmän kuin 60 euroa viikossa, mikä on toimimattomuuden hinta.
EnglishAnd to stave off this danger, it is forced to be that much less transparent.
Ja jotta se välttäisi tämän vaaran, sen on oltava vielä vähemmässä määrin avoin.
EnglishWe have discussed issues much less directly relevant to us in separate debates here.
Me olemme käsitelleet täällä kaukaisempiakin asioita erillisissä keskusteluissa.
EnglishNo one can deny this, much less so the Partido Popular or the Spanish Government.
Kukaan ei voi kiistää tätä, ei myöskään kansanpuolue tai Espanjan hallitus.
EnglishThat will cause the patient to suffer, but just a little and much less than before.
Se saa potilaan kärsimään, mutta vain vähän ja paljon vähemmän kuin aiemmin.
English– with greater ease (with much less individual effort and more favourable regulations)
– helpommin (tarvitaan paljon vähemmän omia toimia ja asetukset ovat edullisempia)
EnglishAs parliamentarians we are not even allowed as observers much less as participants.
Parlamentin jäseniä ei päästetä komiteaan edes tarkkailijoiksi saati sitten jäseniksi.
EnglishThey have a skill, which makes them much less dependent on foreign aid.
Heillä on taito, joka vähentää kovasti heidän riippuvuuttaan ulkomaisesta avusta.
EnglishWhere you come from now is much less important than where you're going.
Tänä päivänä se, mistä on kotoisin, on vähemmän tärkeää kuin se mihin on menossa.
EnglishFailure to recognise that condemns us all to live in a much less safe world.
Jos tätä ei tajuta, olemme kaikki tuomittuja elämään paljon turvattomammassa maailmassa.
EnglishIt is true that this report foresees much less than we initially strived for.
On totta, että tässä mietinnössä esitetään paljon vähemmän kuin mitä aluksi tavoittelimme.
EnglishThey are much less interested in a government which takes no interest in these affairs.
He eivät ole läheskään yhtä kiinnostuneita valtiosta, joka ei hoida tällaisia asioita.
EnglishMy view of the Finnish initiative is much less critical than theirs.
Oma näkemykseni Suomen aloitteesta ei ole lainkaan niin kriittinen kuin heidän.
EnglishThey are, of course, much less brilliant than the bonuses received by bankers in London.
Tietenkin ne ovat paljon vähäpätöisemmät kuin Lontoon pankkiirien palkkiot.
EnglishOf course jobs are often created as well but much less is said about that.
Tietenkin työpaikkoja usein myös syntyy lisää. Siitä puhutaan kuitenkin paljon vähemmän.
EnglishWe know that the cost of the fats capable of replacing cocoa is much less.
Tiedämme, että niiden rasvojen hinta, jotka voivat korvata kaakaon, on paljon alhaisempi.
EnglishHowever, I am much less enthusiastic about the proposal regarding a new observatory.
Sitä vastoin olen paljon vähemmän innostunut uutta tutkimuskeskusta koskevasta ehdotuksesta.
EnglishAnd I thought molecular weight sounded much less nerdy than molar mass.
Arvelin, että molekyylipaino kuulostaa vähemmän nörtiltä kuin moolimassa.
EnglishHad all those things been discussed, the optimism would have been much less.
Jos kaikista näistä kysymyksistä olisi keskusteltu, optimismi olisi ollut paljon vähäisempää.

Muita sanoja