"movie" - Suomenkielinen käännös

EN

"movie" suomeksi

volume_up
movie {subst.}
FI

EN movie
volume_up
{substantiivi}

movie (myös: cinema, feature film, film, picture)
volume_up
elokuva {subst.}
To attach the movie to an e‑mail message, click Attach Movie.
Voit liittää elokuvan sähköpostiviestiin valitsemalla Liitä elokuva.
To play the movie in your default player before sending it, click Play the movie.
Voit toistaa elokuvan oletussoittimessa ennen elokuvan lähettämistä valitsemalla Toista elokuva.
For some movie settings, the value for the bit rate will be variable bit rate.
Joissakin elokuva-asetuksissa siirtonopeus on määritetty vaihtelevaksi siirtonopeudeksi.

Esimerkkejä "movie"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWindows Movie Maker uses a temporary file storage location in the following ways:
Windows Movie Maker käyttää tilapäistä tiedostojen tallennuspaikkaa seuraavasti:
EnglishYou can search in Media Center to find a TV show or movie that you want to record.
Voit etsiä tallennettavaa TV-ohjelmaa tai elokuvaa Media Centerissä haun avulla.
EnglishAnd by the matrix, I mean literally the matrix, like the movie "The Matrix."
Matriisilla tarkoitan kirjaimellisesti matriisia, kuten elokuvassa "The Matrix".
EnglishUsing Windows Movie Maker, you can edit clips in a variety of different ways.
Kun käytössäsi on Windows Movie Maker, voit muokata leikkeitä monin eri tavoin.
EnglishYou can add the following types of video, photo, and audio files to Movie Maker.
Voit lisätä seuraavan tyyppisiä video-, valokuva- ja äänitiedostoja Elokuvatyökaluun.
EnglishClick the Start menu, click All Programs, and then click Windows Movie Maker.
Click the Start menu, click All Programs, and then click Windows Movie Maker.
EnglishWith Movie Maker, which you can download for free, I've overcome my fears.
Ilmaiseksi ladattavan Elokuvatyökalun myötä olen nyt pystynyt tarttumaan toimeen.
EnglishWhen you make changes in Windows Movie Maker, the original files aren’t changed.
Kun teet muutoksia Windows Movie Maker -ohjelmassa, alkuperäiset tiedostot eivät muutu.
EnglishOpen the Search charm, enter Movie Maker, and then tap or click Movie Maker.
Avaa Hae-oikopolku, kirjoita Movie Maker ja napauta tai valitse Movie Maker.
EnglishTo choose not to include metadata in your finished movie, do the following:
Jos et halua sisällyttää valmiiseen elokuvaan metatietoja, toimi seuraavasti:
EnglishMovie information and images are not available for the current movie or DVD.
Tälle elokuvalle tai DVD-levylle ei ole saatavana elokuvatietoja eikä kuvia.
English0:34 But you watch that movie enough times, and you start to realize how unusual it is.
0:34 Mutta katsomalla sen elokuvan useampaan kertaan, tajuaa sen erityisyyden.
EnglishIf you use Windows 8, you can use Movie Maker (it's free) to create your video.
Jos käytät Windows 8:aa, voit luoda videon (ilmaisella) Movie Makerilla.
English6:30 Is there more than one character in the movie that is female who has lines?
6:30 Onko elokuvassa enemmän kuin yksi naishahmo, jolla on vuorosanoja?
EnglishWe do not necessarily need European hero-movie astronauts for this in Europe.
Emme välttämättä tarvitse eurooppalaisia sankarielokuva-astronautteja tänne Eurooppaan.
EnglishSend a link to your movie in an email to family and friends so they won’t miss it.
Lähetä elokuvasi linkki perheellesi ja tuttavillesi, jotta se ei jää heiltä huomaamatta.
EnglishThis setting can be changed so that Media Center will download movie information:
Asetusta voidaan muuttaa niin, että Media Center lataa elokuvan tiedot:
EnglishThe selected photos and videos are added to the storyboard in Movie Maker.
Valitut valokuvat ja videot lisätään kuvakäsikirjoitukseen Movie Makerissa.
EnglishWindows 8 and Windows 8 Pro don't come with DVD movie playback capability.
Windows 8 ja Windows 8 Pro eivät sisällä DVD-elokuvien toisto-ominaisuutta.
EnglishGet great sound in your movie by using the audio editing tools in Movie Maker.
Voit lisätä ja muokata elokuvasi ääniä käyttämällä Elokuvatyökalun äänenmuokkaustyökaluja.