"to mourn" - Suomenkielinen käännös

EN

"to mourn" suomeksi

EN to mourn
volume_up
[mourned|mourned] {verbi}

Now all we can do is mourn his death and express our condolences to his family.
Nyt voimme vain surra hänen kuolemaansa ja osoittaa surunvalittelumme hänen perheelleen.
We can only approve or reject it, and celebrate or mourn that choice accordingly.
Voimme vain hyväksyä tai hylätä sopimustekstin ja vastaavasti joko juhlia tai surra tätä valintaa.
Meidän täytyy surra heidän kuolemaansa.
to mourn (myös: to grieve)

Esimerkkejä "to mourn"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishDid we need to mourn 121 people at the heart of Europe in order to realise?
Pitikö meidän menettää 121 ihmistä keskellä Eurooppaa ymmärtääksemme?
EnglishI ask you: how many more fire and flood victims must we mourn?
Kysynkin teiltä, kuinka monia tulipalojen ja tulvien uhreja meidän on vielä surtava?
EnglishDo we need to mourn even more victims before we wake up and accept our responsibilities?
Tarvitaanko vielä lisää uhreja surtaviksi, ennen kuin havahdumme ja suostumme kantamaan vastuumme?
EnglishI am sure that all of us who knew her mourn her death.
Olen varma, että kaikki me, jotka saimme tuntea hänet, suremme hänen poismenoaan.
EnglishHow many more deaths are we going to have to mourn in the future.
Kuinka montaa kuolemantapausta meidän on tulevaisuudessa surtava?
EnglishThe Iraqi people will doubtless not mourn the loss of their dictator.
Irakin kansa ei varmastikaan sure diktaattorin menettämistä.
EnglishAre we going to wait until all of the populations have been exterminated before we mourn for them?
Aiommeko odottaa koko väestön tuhoamista, ennen kuin suremme sitä?
EnglishWe mourn the tragic loss of life in this conflict and condemn the violent actions of both sides.
Suremme traagista ihmishenkien menetystä tässä konfliktissa ja tuomitsemme molemminpuoliset väkivallanteot.
EnglishIt is appreciated in Northern Ireland that you should, at this time, think of those who mourn in that regard.
Pohjois-Irlannissa arvostetaan sitä, että te ajattelette nyt niitä, jotka surevat tämän takia.
English(EL) Mr President, today we mourn 65 people who died in the flames of the uncontrolled fires in Greece.
(EL) Arvoisa puhemies, me suremme tänään niitä 65 ihmistä, jotka kuolivat Kreikassa hallitsemattomien tulipalojen liekeissä.
EnglishThe only absolutely positive achievement over the past few days is that there were no victims to mourn; we did not risk it.
Ainoa myönteinen saavutus muutaman viime päivän aikana on se, ettei jouduttu suremaan uhreja, sillä emme ottaneet sitä riskiä.
EnglishSome Member State governments have even declared a state of emergency in various regions, and there have already been victims to mourn.
Joidenkin jäsenvaltioiden hallitukset ovat jopa julistaneet eri alueilla hätätilan, ja uhreja on jo jouduttu suremaan.
EnglishTherefore, Mr President, let us not mourn over the referendums in France and the Netherlands that rejected the Constitution.
Arvoisa puhemies, älkäämme tästä syystä surko kansanäänestyksen tuloksia Ranskassa ja Alankomaissa, jotka hylkäsivät perustuslain.
EnglishUnfortunately, there are also dozens of dead to mourn, a considerable number of injured and missing people and hundreds of homeless.
Valitettavasti on myös kymmeniä kuolleita, joita surraan, paljon loukkaantuneita ja kadonneita sekä satoja kodittomiksi jääneitä.
EnglishBut when he died at the age of 94, the police had to close down the streets of his neighborhood to accommodate the crowd of people who came out to mourn him.
Kun hän kuoli 94-vuotiaana poliisin piti sulkea katuja, että ihmiset olisivat mahtuneet paikalle suremaan häntä.
EnglishDo we mourn this man?
EnglishNo-one will mourn the final shipwreck of a text that went from concession to surrender, ending up as little more than the shadow of a common policy.
Kukaan ei itke sellaisen tekstin lopullista uppoamista, joka oli myönnytyksineen ja hylkäämisineen enää vain yhteisen politiikan varjo.
EnglishAs parents and fellow human beings, let us mourn those who died and express our absolute solidarity with their families: their suffering is our suffering.
Surkaamme vanhempina ja lähimmäisinä kuolleita ja ilmaiskaamme varaukseton myötätuntomme heidän perheilleen: heidän kärsimyksensä on meidän kärsimyksemme.
EnglishIt is no accident that, every time there is a natural disaster, it is the workers who mourn lives and see their wretched lives and the environment destroyed.
Ei ole sattumaa, että joka kerta, kun sattuu luonnonkatastrofi, työläiset itkevät menetettyjä henkiä ja näkevät onnettoman elämänsä ja ympäristönsä tuhoutuvan.
EnglishFirst of all, I wish to express the Commission's - and my own - sympathy to those families who mourn loved ones and to all who have suffered as a result of the war.
Sekä komission puolesta että omasta puolestani haluankin aivan ensin ilmaista osanottoni taisteluissa kaatuneiden omaisille ja kaikille niille, joita tämä sota koskettaa.