"mess" - Suomenkielinen käännös

EN

"mess" suomeksi

volume_up
mess {subst.}
FI
FI

EN mess
volume_up
{substantiivi}

mess (myös: clutter, muddle, tangle, truck)
volume_up
sotku {subst.}
(NL) Mr President, the Netherlands is once again having to clean up Greece's mess!
(NL) Arvoisa puhemies, Alankomaiden on jälleen kerran selvitettävä Kreikan sotku.
‘Here’ being a vague and incomprehensible mess that will be defined in our courts.
"Tästä" on nimittäin epämääräinen ja käsittämätön sotku, jonka tuomioistuimemme täsmentävät.
It is a fine mess for something that seemed so simple at the outset.
On syntynyt valtava sotku alun perin selkeältä vaikuttaneessa asiassa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "mess":

mess

Esimerkkejä "mess"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI can understand that very well, because when you look back, you see a huge mess.
Ymmärrän sen erittäin hyvin, koska katsoessanne taaksepäin näette valtavan sotkun.
EnglishWe must clear up our own mess instead of exporting it to developing countries.
Meidän on siivottava omat sotkumme sen sijaan, että viemme ne kehitysmaihin.
EnglishUntil then, we shall be sorting out all the things that are still in a bit of a mess.
Sitä ennen selvitämme kaikki asiat, jotka ovat edelleen melkoisessa sotkussa.
EnglishThe reason for this mess is not that Parliament is likely to be obstinate.
Syy tähän sotkuun ei ole se, että parlamentti on todennäköisesti jääräpäinen.
EnglishThe Twenty-Seven are in the same mess anyway, and solidarity is not an option.
Kaikki 27 maata ovat joka tapauksessa samassa liemessä, solidaarisuus ei ole vaihtoehto.
EnglishIf not, the vulnerable will pay the price for a mess that they are not responsible for.
Jos näin ei käy, haavoittuvat maksavat sotkun, josta he eivät ole vastuussa.
EnglishThe region is a mess, conflict is intensifying and the ceasefire is not being abided by.
Alue on sekasorron vallassa, konflikti voimistuu eikä tulitaukoa noudateta.
EnglishThis text drives the message home to industry: you do not mess with public money.
Tekstillä annetaan selvä signaali liike-elämän suuntaan: kansalaisten rahoja ei sovi huijata.
EnglishFinally, the political dimension and political thinking: how can we get out of this mess?
Lopuksi ottaisin esille vielä poliittisen tason ja näkökulman: miten selviämme tästä?
EnglishWhen I spin round on my desk chair to access my email I am entangled in a mess of wires.
Kun käännyn työtuolissa lukeakseni sähköpostini, sotkeudun johtovyyhtiin.
EnglishThe Commission itself is now in breach of European law, so this is a complete mess.
Komission rikkoo nyt itse EU:n lainsäädäntöä, joten tästä on syntynyt täydellinen sekasotku.
EnglishMr Bonde, we are not proposing to get you out of the mess in which you have buried yourself.
Hyvä jäsen Bonde, emme tarjoa teille keinoa selviytyä itse aiheuttamastanne sotkusta.
EnglishMadam President, Burma is a mess and it is now becoming a nasty mess.
Arvoisa puhemies, Burma on sekasortoisessa tilassa ja tilanne pahenee nyt entisestään.
EnglishWe got into the mess we are in because people were on automatic.
Jouduimme tähän sotkuun, koska käyttäydyttiin kuin ihmiset kävisivät automaatilla.
EnglishEuropeans have an historic responsibility to clean up the climate mess we helped create.
Eurooppalaisilla on historiallinen vastuu korjata ilmasto-ongelmat, joita autoimme luomaan.
EnglishIt is a huge mess and, in the longer term, extremely dangerous.
Tilanne on nyt todella sekava ja pitkällä aikavälillä myös äärimmäisen vaarallinen.
EnglishLadies and gentlemen, we will not sell Parliament's birthright for a mess of pottage.
Hyvät parlamentin jäsenet, emme ole halukkaita myymään parlamentin erioikeuksia puurovadillisesta.
EnglishWhat a fine mess Laurel Brok and Hardy Stubb would get us into!
Minkälaiseen sekasortoon Laurel Brok ja Hardy Stubb meidät ajaisivatkaan!
EnglishQuite frankly, we have got into this mess and now we are being asked to bail you out.
Suoraan sanottuna olemme joutuneet tähän liemeen, ja nyt meitä pyydetään pelastamaan teidät pulasta.
EnglishWe could see developing countries suffer considerably for a financial mess they did not create.
Voimme nähdä, että kehitysmaat kärsivät huomattavasti rahoitussotkusta, jota ne eivät luoneet.