"memory access" - Suomenkielinen käännös

EN

"memory access" suomeksi

memory access
Tiimillemme ilmoitettiin, että käännös "memory access" varten puuttuu.

Englanti-suomi sanakirja

Esimerkkejä "memory access"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishYour computer has two types of memory, random access memory (RAM) and virtual memory.
Tietokoneessa on kahdentyyppistä muistia, RAM-muistia ja näennäismuistia.
EnglishSP1 also changes how the random access memory (RAM) that is installed in your computer is reported.
SP1-päivitys muuttaa myös tapaa, jolla tietokoneeseen asennetun RAM-muistin määrä ilmoitetaan.
EnglishAlso displayed is how much random access memory (RAM) is installed.
Näytössä näkyy myös asennetun RAM-muistin määrä.
EnglishThe 64-bit version of Windows handles large amounts of random access memory (RAM) more effectively than the 32-bit version.
Windowsin 64-bittinen versio käsittelee suuria määriä RAM-muistia tehokkaammin kuin 32-bittinen järjestelmä.
English1 gigabyte (GB) of random access memory (RAM)
EnglishIf your computer lacks the random access memory (RAM) needed to run a program or operation, Windows uses virtual memory to compensate.
Jos tietokoneessa ei ole tarpeeksi RAM-muistia ohjelman tai toiminnon suorittamiseksi, Windows korvaa puutteen käyttämällä näennäismuistia.
EnglishMemory, such as random access memory (RAM), is temporary storage space on chips that your computer uses to run Windows and other programs.
Muistilla, kuten RAM-muistilla, tarkoitetaan väliaikaista tallennusaluetta, jota tietokone käyttää suorittaessaan Windowsia ja muita ohjelmia.
EnglishYou'll need to know your processor speed, how much random access memory (RAM) you have, how much graphics memory you have, and how much free space is on your hard disk.
Tiedossa on oltava suorittimen nopeus, RAM-muistin määrä, näyttömuistin määrä ja kiintolevyllä olevan vapaan tilan määrä.
EnglishBut no discussion of how to make Windows run faster would be complete without mentioning that you should consider adding more random access memory (RAM) to your PC.
Opas ei kuitenkaan ole täydellinen, jos siinä ei mainita, että Windows toimii nopeammin, jos lisäät RAM-muistia tietokoneeseen.
EnglishHowever, if your PC has a 64-bit processor and 4 GB or less random access memory (RAM), then the Memory (RAM) subscore for your PC will have a maximum of 5.9.
Kuitenkin jos tietokoneessa on 64-bittinen suoritin ja enintään 4 Gt RAM-muistia, tietokoneesi muistin (RAM) osapistemäärä on enintään 5,9.
EnglishIndividual hardware components, such as your computer's central processing unit (CPU) and random access memory (RAM), are tested and receive a subscore.
Työkalu testaa yksittäiset laitteistokomponentit, kuten tietokoneen suorittimen ja RAM-muistin (random access memory) ja antaa niille osapistemäärät.
EnglishThe Performance tab in Task Manager provides advanced details about how your computer is using system resources, such as random access memory (RAM) and the central processing unit (CPU).
Tehtävienhallinnan Suorituskyky-välilehdessä on tietoja siitä, miten tietokone käyttää järjestelmäresursseja, kuten RAM-muistia ja suoritinta.
EnglishThe Performance tab in Task Manager provides advanced details about how your computer is using system resources, such as random access memory (RAM) and the central processing unit (CPU).
Tehtävienhallinnan Suorituskyky-välilehdessä on tietoja siitä, kuinka tietokone käyttää järjestelmäresursseja, kuten RAM-muistia ja suoritinta.
EnglishIf your computer has a 64-bit central processing unit (CPU) and 4 gigabytes (GB) or less random access memory (RAM), then the Memory (RAM) subscore for your computer will have a maximum of 5.9.
Jos tietokoneessa on 64-bittinen suoritin ja korkeintaan 4 gigatavua (Gt) RAM-muistia, tietokoneesi muistin (RAM) osapistemäärä on korkeintaan 5,9.
EnglishRandom access memory (RAM) is a general indication of performance that is measured either in megabytes (MB) or gigabytes (GB): the larger the number, the faster some programs will run.
RAM-muisti on yleinen suorituskyvyn ilmaisin, jota mitataan joko megatavuina (Mt) tai gigatavuina (Gt): mitä suurempi luku, sitä nopeammin ohjelmat toimivat.
English64-bit operating systems can handle large amounts of memory—typically 4 gigabytes (GB) of random access memory (RAM) or more—more efficiently than 32-bit operating systems.
64-bittiset käyttöjärjestelmät voivat käsitellä suuria muistimääriä - yleensä 4 gigatavua (Gt) hajasaantimuistia (RAM) tai enemmän - tehokkaammin kuin 32-bittiset käyttöjärjestelmät.
EnglishTo view detailed information about the hardware on your computer, such as processor speed, the amount of random access memory (RAM) installed, and hard disk size, click View and print details.
Saat lisätietoja tietokonelaitteistostasi, kuten suorittimen nopeudesta, asennetun RAM (Random Access Memory) -muistin määrästä ja kiintolevyn koosta valitsemalla Näytä ja tulosta tiedot.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "memory access" suomeksi

memory substantiivi
access substantiivi
to access verbi
I need Internet access
memory board substantiivi