"medium" - Suomenkielinen käännös

EN

"medium" suomeksi

volume_up
medium {subst.}

EN medium
volume_up
{substantiivi}

medium (myös: media)
volume_up
media {subst.}
We might dare to say that the Internet protects this freedom better than any other medium.
Voisimme sanoa jopa, että Internet suojelee tätä vapautta paremmin kuin mikään muu media.
Open Windows Media Center or return to the Windows Media Center start screen
Avaa Windows Media Center tai palaa Windows Media Centerin aloitusnäyttöön
Media Center is best experienced using a compatible Media Center remote control.
Media Centerin käyttömukavuus tulee esille yhteensopivan Media Center -kaukosäätimen avulla.
medium (myös: implement, instrument, utensil, means)
volume_up
väline {subst.}
It is an important tool, particularly for small- and medium-sized businesses.
Varsinkin pienille ja keskisuurille yrityksille yhteistyö on merkittävä väline.
The Internet is a medium which allows freedom of expression.
Internet on väline, joka mahdollistaa sananvapauden.
This instrument may be significantly important to small and medium-sized enterprises.
Tämä väline voi olla huomattavan tärkeä pienille ja keskisuurille yrityksille.
medium (myös: vehicle, way, expedient, means)
volume_up
keino {subst.}
A media event on this scale is an effective method of increasing awareness and providing information.
Näin mittava mediatapahtuma on tehokas keino lisätä tietoisuutta ja tiedottaa asiasta.
State aid for employment is an important way of stimulating the job market and small and medium-sized enterprises.
Työllisyystuki on merkittävä keino stimuloida työmarkkinoita sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä.
Small and medium-sized enterprises should be a good way to stimulate economies to fight against unemployment.
Pienten ja keskisuurten yritysten pitäisi olla hyvä keino innostaa kansantalouksia torjumaan työttömyyttä.
medium
Internet on maailmanlaajuinen ja kansainvälinen tiedotusväline.
As long as it does not do this and is blind to other shortcomings, it is not an independent medium.
Jos se ei tee sitä ja tarkastelee asioita yksipuolisesti, se ei ole riippumaton tiedotusväline.
There is a huge need to improve European media and cinema policy.
Unionin tiedotusväline- ja elokuvapolitiikassa on valtavasti parantamisen varaa.
medium
It also means focusing on the fundamentals, as a medium-sized business would do.
Se tarkoittaa myös keskittymistä perusasioihin kuten keskikokoinen yritys tekisi.
That is the equivalent to a medium-sized town being wiped off the face of the earth every year.
Se vastaa sitä, että keskikokoinen kaupunki pyyhkäistäisiin maailmankartalta joka vuosi.
Despite the fact that this is a medium-sized agreement, it is of some importance for the European Union fleet.
Vaikka se on keskikokoinen sopimus, tunnustakaamme, että sillä on jotain merkitystä Euroopan unionin kalastukselle.
medium
volume_up
viestin {subst.}
Imagine getting a message every two minutes in this Chamber from well-intentioned medium-sized and small companies about a new product.
Kuvitelkaa, että saamme tässä salissa joka toinen minuutti hyvää tarkoittavilta pk-yrittäjiltä viestin uudesta tuotteesta.
It is important that we give the right message to Member States that are receiving European funding through the medium-term financial assistance.
On tärkeää, että annamme oikean viestin jäsenvaltioille, jotka saavat EU:n rahoitusta keskipitkän ajan rahoitustukena.
Everybody will calm down as the medium-term review becomes clearer, but that is a message we need you to take back to the governments.
Rauhoitumme varmasti, kunhan YMP:n väliarviointi tulee selkeämmäksi, mutta tämän viestin toivomme teidän vievän hallituksille asti.
medium (myös: solvent, vehicle)
volume_up
liuotin {subst.}
medium
medium (myös: psychic)
volume_up
meedio {subst.}
medium
volume_up
väliaine {subst.}

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "medium":

medium

Esimerkkejä "medium"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishECB Opinion on Community legislation relating to medium-term financial assistance
EKP:n lausunto keskipitkän ajan rahoitustukea koskevasta yhteisön lainsäädännöstä
EnglishThis is the background to the distinction made between the short and medium term.
Tämä on lyhyen ja keskipitkän aikavälin tavoitteiden välillä tehdyn eron peruste.
EnglishVoluntary co-operation between small and medium sized companies must be possible.
Pienten ja keskisuurten yritysten vapaaehtoisen yhteistyön on oltava mahdollista.
EnglishIt is, far more, the small and medium-sized enterprises that create the most jobs.
Valtaosa työpaikoista syntyy pikemminkin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.
EnglishTo be consistent with the medium-term orientation of the ECB's monetary policy
Jotta viitearvo olisi yhdenmukainen EKP:n rahapolitiikan strategian keskipitkän
EnglishSmall and medium-sized enterprises, in particular, need easier access to credit.
Erityisesti pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on tarve saada helpommin luottoa.
EnglishAnything that we can do to help small and medium-sized enterprises, we must do.
Meidän on tehtävä kaikki voitavamme pienten ja keskisuurten yritysten auttamiseksi.
EnglishWho, for example, supplies gas to a medium-sized town’s power network in Germany?
Kuka esimerkiksi toimittaa kaasua keskikokoisen kaupungin energiaverkkoon Saksassa?
EnglishIn the European Union alone, 21,000 small and medium-sized companies are affected.
Pelkästään Euroopan unionin alueella asia koskettaisi 21 000 keskisuurta yritystä.
EnglishMr President, this point about the short and medium term was in fact the key point.
Arvoisa puhemies, kysymys oli juuri tästä lyhen ja keskipitkän aikavälin asiasta.
EnglishWe have increased the share of small and medium-sized enterprises accordingly.
Olemme vastaavasti lisänneet pienten ja keskisuurten yritysten osallistumista.
EnglishI should like to raise another point, namely small and medium-sized enterprises.
Haluan puhua hieman eräästä toisesta asiasta: pienistä ja keskisuurista yrityksistä.
EnglishThere are 23 million small and medium-sized enterprises in the EU at present.
Euroopan unionissa on tällä hetkellä 23 miljoonaa pientä ja keskisuurta yritystä.
EnglishCommercial bank loans are how many small- to medium-sized businesses attract finance.
Monet pienet ja keskisuuret yritykset hoitavat rahoituksensa liikepankkilainoin.
EnglishMr President, this evening we are talking about small and medium-sized enterprises.
Arvoisa puhemies, keskustelemme tänä iltana pienistä ja keskisuurista yrityksistä.
EnglishSmall and medium-sized enterprises must be encouraged to invest in clusters.
Pieniä ja keskisuuria yrityksiä on kannustettava investoimaan yritysryppäisiin.
EnglishThis is how we drive train travellers away to air travel for medium-long distances.
Näin karkotamme junamatkustajat lentoyhtiöiden asiakkaiksi keskipitkillä matkoilla.
EnglishThis concerns health and safety improvements in small- and medium-sized enterprises.
Se koskee terveyden ja turvallisuuden näkökohtien parantamista pk-yrityksissä.
EnglishThis notwithstanding, the uncertainties surrounding estimates of medium-term
potentiaalisen BKT:n trendikasvua koskevan oletuksen huomattavaa tarkistamista
EnglishThis complicates any assessment of the near to medium-term economic prospects.
Tämä hankaloittaa lyhyen ja keskipitkän aikavälin talousnäkymien arviointia.