EN

mean {substantiivi}

volume_up
So, in my view, a good mean value would be a good solution.
Näiden ehdotusten keskiarvo olisi minusta sopiva ratkaisu tähän ongelmaan.
8:36 Now what does it mean that the -- (Applause) the averages there -- this is the average of China.
8:36 Mitä se tarkoittaa, että -- (Suosionosoituksia) keskiarvot tuolla -- tämä on Kiinan keskiarvo.
It will have to compensate perpetually for this lack of credibility by means of interest rates higher than the potential average national rates if they had still existed.
Sen on alituisesti korvattava tämä uskottavuusvaje koroilla, jotka ovat korkeammat kuin kansallisten korkojen mahdollinen keskiarvo, jos ne olisivat vielä olemassa.

Esimerkkejä "mean"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis does not mean it is not appropriate to take certain measures here and now.
Tämä ei tarkoita, ettei joihinkin toimenpiteisiin kannattaisi ryhtyä saman tien.
EnglishWhen we speak of economic growth in Europe, I of course mean sustainable growth.
Kun puhumme Euroopan talouden kasvusta, tarkoitan luonnollisesti kestävää kasvua.
EnglishIf I feel myself to be a European, it does not mean that I cease to be a Czech.
Jos tunnen itseni eurooppalaiseksi, se ei tarkoita, että lakkaan olemasta tšekki.
EnglishI shall begin with the developments in Ukraine and what they mean for the future.
Aloitan Ukrainan tilanteen kehittymisestä ja sen merkityksestä tulevaisuudelle.
EnglishDefending a Europe of excellence, however, does not mean defending the status quo.
Huippuosaamisen Eurooppa ei tarkoita kuitenkaan muuttumattomuuden puolustamista.
EnglishThis will mean a rough ride for the simplification of consumer rights legislation.
Tämä vaikeuttaa kuluttajien oikeuksia koskevan lainsäädännön yksinkertaistamista.
EnglishThis does not mean that others should not and cannot play a very important role.
Tämä ei tarkoita, ettei muilla pidä tai voi olla erittäin merkittävää asemaa.
EnglishThat does not mean that things will change tomorrow, or that things will be easy.
Se ei tarkoita, että muutos tapahtuisi huomenna tai että kaikki olisi helppoa.
EnglishStrengthening the urban dimension does not mean that we are requesting more money.
Kaupunkiulottuvuuden vahvistaminen ei tarkoita sitä, että pyydämme lisää rahaa.
EnglishThis could mean that the dumping I mentioned at the start is entirely ineffective.
Tämä voisi tarkoittaa, että alussa mainitsemani polkumyynti on täysin hyödytöntä.
EnglishThat does not of course mean only the atrocities committed by the Taliban regime.
Tämä ei suinkaan rajoitu koskemaan vain Taliban-hallinnon harjoittamia julmuuksia.
EnglishThis should not mean, however, that passengers are treated like herds of animals.
Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että matkustajia olisi kohdeltava kuin karjaa.
EnglishThat does not mean that all that glitters in the Commission is gold, however.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki komissiossa olisi kultaa, mikä kiiltää.
EnglishThis is not what we have said, but it does not mean this is not what we have done.
Me emme ole ilmaisseet asiaa niin, mutta siitä huolimatta me olemme tehneet niin.
EnglishHowever, this does not mean that we have not noticed the document's weak points.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettemmekö olisi havainneet asiakirjan heikkoja kohtia.
EnglishTo accept this does not mean that we are allowing technology to rule our lives.
Tämän hyväksyminen ei merkitse sitä, että antaisimme teknologian ohjata elämäämme.
EnglishThis would mean conditions that were all too ideal, especially for organised crime.
Tämä loisi liian hyvät olosuhteet erityisesti järjestäytyneelle rikollisuudelle.
EnglishThat will mean an ability to manufacture nuclear weapons on an industrial scale.
Se tarkoittaa, että sillä on valmiudet ydinaseiden teolliseen valmistamiseen.
EnglishThat does not mean, of course, that we must not always press for changes to occur.
Tämä ei tietenkään tarkoita, etteikö meidän pitäisi pyrkiä muuttamaan tilannetta.
EnglishI mean, if there's stuff on Google, why would you need to stuff it into your head?
Tarkoitan, jos asiat ovat Googlessa, miksi niitä pitäisi survoa omaan päähänsä?