"may" - Suomenkielinen käännös

EN

"may" suomeksi

volume_up
may {subst.}
volume_up
May {erisnimi}
EN

may {substantiivi}

volume_up
1. Kasvitiede
may (myös: hawthorn)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "may":

may

Esimerkkejä "may"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

English(GA) Be that as it may, this is a fine report and I am very happy to support it.
(GA) Oli miten oli, tämä on hieno mietintö ja kannatan sitä erittäin mielelläni.
EnglishWe may not always agree with what you say, but you are always worth listening to.
Emme ehkä ole aina samaa mieltä kanssanne, mutta teitä kannattaa aina kuunnella.
EnglishSound knowledge, however, may bring them a little wisdom in times of difficulty.
Vankat tiedot sen sijaan saattavat antaa heille viisautta vaikeita aikoja varten.
EnglishAgain, it may be asked: ‘Have we obtained the correct focus in what we now have?’
Voidaan jälleen kysyä, olemmeko nyt onnistuneet keskittymään oikeisiin asioihin?
EnglishAssigning liability may be an uncomfortable process, but it is an essential one.
Vastuun määritteleminen voi olla epämiellyttävä prosessi, mutta se on oleellinen.
EnglishIn situations like this children may run away from home or attack their parents.
Tällaisessa tilanteessa lapsi voi karata kotoa tai hyökätä vanhempiensa kimppuun.
EnglishTrade preferences for Pakistan at this time may perhaps help stop that happening.
Tällaisena aikana Pakistanin tullietuudet saattaisivat ehkä auttaa estämään sen.
EnglishMany may say, of course, that in a formal sense, this oversight already existed.
Monet voivat tietenkin sanoa, että tällainen valvonta oli oikeastaan jo olemassa.
EnglishOn Thursday, all the committee meetings may be held, but no votes will be taken.
Kaikki valiokuntien kokoukset pidetään torstaina, mutta äänestyksiä ei toimiteta.
EnglishThere may be exceptions but it would be very difficult to gain approval for them.
Poikkeukset ovat mahdollisia, mutta hyväksynnän saaminen niille on kiven takana.
EnglishIn conclusion, may I once again thank Mr Vidal-Quadras Roca and the Commission.
Lopuksi haluaisin vielä kerran kiittää jäsen Vidal-Quadras Rocaa ja komissiota.
EnglishThe next sitting will take place tomorrow, Wednesday 5 May from 10 a.m. to 1 p.m.
Seuraava istunto pidetään huomenna keskiviikkona 5. toukokuuta klo 10.00–13.00.
EnglishThat is something we may need to look at in due course, if the problem emerges.
Tämä on asia, jota saatamme joutua tarkastelemaan aikanaan, jos ongelmia ilmenee.
EnglishThat, if I may say so, is inconsistent with the tradition and culture of Europe.
Tämä on käsittääkseni ristiriidassa eurooppalaisen perinteen ja kulttuurin kanssa.
EnglishTourism may be a significant driving force for the development of a poor country.
Matkailu voi köyhässä maassa olla merkittävä kehitystä liikkeelle paneva voima.
EnglishUsers may customize some aspects of the Notifications component on Windows XP.
Käyttäjät voivat mukauttaa joitain Windows XP:n ilmoitustoiminnon ominaisuuksia.
EnglishWe referred the report back on 16 May and in the meantime it has been improved.
Palautimme mietinnön 16. toukokuuta, ja pystyimme sen jälkeen parantelemaan sitä.
EnglishHowever, in that respect, let me tell you something that you may not be aware of.
Tämän osalta minun on kuitenkin kerrottava teille jotain, mitä ette ehkä tiedä.
EnglishOn 20 May 1998 the Commission presented a proposal for the new Daphne programme.
Toukokuun 20. päivänä 1998 komissio esitteli ehdotuksen uudeksi Daphne-ohjelmaksi.
EnglishAt the same time, this may also alleviate the imbalance within the dairy market.
Samaan aikaan tämä voi myös helpottaa maitomarkkinoilla vallitsevaa epätasapainoa.