EN

mass {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
mass (myös: bulk, crowd, pulp, swag)
The critical mass for growth and competitiveness must be reached as soon as possible.
Kasvun ja kilpailukyvyn kriittinen massa on saavutettava mahdollisimman pian.
We need to obtain a critical mass by combining expertise with resources.
Tarvitaan kriittinen massa yhdistämällä asiantuntemus ja resurssit.
When a critical mass has been attained, there's an abrupt acceleration in recruitment.
Kun kriittinen massa on saavutettu, rekrytointi kiihtyy jyrkästi.
We have a whole mass of regulations; these need to be brought together in one document.
Meillä on koko joukko asetuksia, ja ne on koottava yhteen asiakirjaan.
As soon as an ever-increasing number of mass criminals are arrested and convicted, we will see a drop in the level of violence.
Kunhan yhä kasvava joukko laajoja surmia tekevät rikolliset pidätetään ja tuomitaan, väkivallan määrä laskee.
Some demonstrators have been sentenced in mass trials which took place late at night and while people did not have access to a lawyer.
Joitakin mielenosoittajia on tuomittu joukko-oikeudenkäynneissä, joita on pidetty iltamyöhällä ja niin, ettei ihmisillä ole ollut mahdollisuutta asianajajaan.
mass (myös: knot, lump, stalemate, sting)
mass (myös: masses)
2. Uskonto
mass

Esimerkkejä "mass"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMaking the labour market more adaptable and flexible is leading to mass poverty.
Työmarkkinoiden joustot ja sopeuttaminen ovat vastuussa valtavasta köyhyydestä.
EnglishA week ago, the largest mass grave in Latin America was discovered in Colombia.
Viikko sitten Kolumbiasta löydettiin Latinalaisen Amerikan suurin joukkohauta.
EnglishThe Union must be ready to offer swift protection in mass evacuation situations.
Unionilla on oltava valmius nopean suojelun antamiseen joukkopakotilanteissa.
EnglishLet us do that first before we have mass surveillance of the whole population.
Hoidetaan tämä ensin, ennen kuin koko väestöä ryhdytään valvomaan joukoittain.
EnglishThere is mass killing and a mass expulsion of the population from its camps.
Miehet sen sijaan tapettaisiin. Leireillä tapahtuu joukkomurhia ja -karkotuksia.
EnglishThis would facilitate mass immigration from impoverished countries in North Africa.
Se helpottaisi massiivista maastamuuttoa Pohjois-Afrikan köyhtyneistä valtioista.
EnglishThis sounds to me very much like forced and - at the very least - mass repatriation.
Tämä kuulostaa minusta pakkokarkotukselta tai vähintäänkin joukkokarkotukselta.
EnglishOur cities are already groaning under the problems of mass, uncontrolled immigration.
Kaupunkimme vaikeroivat valtavan hallitsemattoman maahanmuuton ongelmien vuoksi.
EnglishFolk music is undeniably gradually being killed off by the various mass media.
On totta, että erilaiset joukkotiedotusvälineet tuhoavat vähitellen kansanmusiikin.
EnglishIt is obvious that nearly 500 million Union citizens are not one homogenous mass.
On selvää, että miltei 500 miljoonaa unionin kansalaista eivät ole yhtenäistä massaa.
EnglishMass-scale political strikes regularly bring life in Bangladesh to a standstill.
Laajat poliittiset lakot pysäyttävät säännöllisesti elämän Bangladeshissa.
EnglishIn today's world, the mass media have an enormous and ever-increasing influence.
Nykymaailmassa joukkotiedotusvälineillä on valtava ja jatkuvasti kasvava vaikutusvalta.
EnglishIt is creaking under the strain of the mass movement of 21 million migrants a year.
Se on murtumassa sen paineen alla, jonka 21 miljoonaa pakolaista vuodessa aiheuttaa.
EnglishThe situation has now become hopeless, and may give rise to mass slaughter.
Sen tähden tilanteesta on tullut toivoton ja siitä voisi aiheutua joukkoteurastus.
EnglishThe aim of terrorism is to expel Christianity from Arab countries through mass murder.
Terrorismin tavoitteena on karkottaa kristinusko arabimaista joukkomurhan avulla.
EnglishWell, that time has come, because the mass movement has now hit the European Union.
Nyt tuo aika on tullut, sillä Euroopan unioniin on kohdistunut massamuuttojen aalto.
EnglishThe money which is returned is also loaded with a mass of rules and administration.
Takaisin tulevat rahat ovat myös sidoksissa valtavaan määrään sääntöjä ja hallintoa.
EnglishCombating mass unemployment has to be a central concern of the European Union.
Joukkotyöttömyyden torjumisen on oltava Euroopan unionin keskeinen tehtävä.
EnglishI would like to say formally here that the mass returns are a lamentable practice ...
Haluan virallisesti lausua, että joukkomaastapoistaminen on valitettava käytäntö...
EnglishIf you wanted to make a film, you needed a mass of equipment and a Hollywood budget.
Jos taas halusi tehdä elokuvan, tarvitsi valtavasti laitteita ja Hollywood-budjetin.