EN

marvellous {adjektiivi}

volume_up
This is marvellous and I wish it happened with other reports.
Tämä on erinomainen asia, ja toivon, että myös muissa mietinnöissä tehtäisiin näin.
I thought Mr Poettering’s speech was marvellous, to the point and perfect, even on the subject of the wall.
Mielestäni jäsen Poetteringin puhe oli erinomainen, ytimekäs ja täydellinen jopa muuria koskevilta osiltaan.
The prize is a formidable one, it would be marvellous if we could attain it sooner rather than later.
Palkinto on erinomainen, ja olisi aivan loistavaa, jos voisimme saavuttaa sen jo pian emmekä vasta joskus myöhemmin.
Kuinka uskomaton vastaus!

Esimerkkejä "marvellous"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI said that there was a marvellous publication and I would get it for her.
Sanoin, että on olemassa eräs loistava julkaisu, jonka voisin toimittaa hänelle.
EnglishToday our joy is painted in the same colours and plays to the same marvellous music.
Tänään ilomme on maalattu samoin värein, ja se soittaa samaa upeaa musiikkia.
EnglishThen there was a marvellous programme from Professor Salter of Edinburgh University.
Sitten Edinburghin yliopiston professori Salter kehitti loistavan ohjelman.
EnglishIt is a marvellous example to our own citizens and to the rest of the world.
Se on suurenmoinen esimerkki omille kansalaisillemme ja muulle maailmalle.
EnglishThe Commission has done a marvellous job of supporting the Highlands and Islands.
Komissio on tehnyt loistavaa työtä Ylämaan ja saariston tukemiseksi.
EnglishYou delivered a fine Socialist speech, Minister; what you said here was marvellous.
Puheenne oli hienon sosialistinen, arvoisa ministeri, ja se, mitä sanoitte oli erinomaista.
EnglishIt is indeed a marvellous Little Big Land, this Grand Duchy of Luxembourg!
Tämä Luxemburgin suurherttuakunta on todellakin upea pieni suuri valtio!
EnglishThis was a great day for Portugal, and an absolutely marvellous day for women.
Se oli suuri päivä Portugalille ja aivan loistava päivä naisille.
EnglishWe are placing our faith in the younger generation and in these two marvellous programmes.
Panemme uskomme nuoreen sukupolveen ja näihin kahteen hienoon ohjelmaan.
EnglishCheap loans, infrastructure, marvellous, but the European Union is out of the game.
Edulliset lainat ja infrastruktuuri ovat hienoja asioita, mutta Euroopan unioni on poissa pelistä.
EnglishMr Verhofstadt, thank you very much for your marvellous speech.
Kiitän puheenjohtaja Verhofstadtia lämpimästi merkittävästä puheenvuorosta.
EnglishThis is marvellous and I wish it happened with other reports.
Tämä on erinomainen asia, ja toivon, että myös muissa mietinnöissä tehtäisiin näin.
EnglishMarvellous, we are pleased - as you have heard - but that is certainly not enough for us.
Tämä on hienoa, ja olemme tyytyväisiä, kuten olette kuulleet, mutta tämä ei todellakaan riitä.
EnglishWhat is happening is England, Germany and elsewhere is marvellous.
Se, mitä tapahtuu Englannissa, Saksassa ja muualla, on suurenmoista.
EnglishThe book provides a marvellous description of how it all happened.
Kirja tarjoaa upean kuvauksen siitä, miten tämä kaikki tapahtui.
EnglishMost of all, however, this speech of mine is a thank you to Mrs Hieronymi for her marvellous work.
Mutta ennen muuta tämä puheenvuoroni on kiitos Ruth Hieronymille hänen loistavasta työstään.
EnglishPlease accept my very best wishes for a speedy recovery, and many thanks for your marvellous work!
Toivotan sinulle koko sydämestäni pikaista paranemista. Lämmin kiitos suurenmoisesta työstäsi!
EnglishWould it not be marvellous if we could do the same with weapons?
Eikö olisikin hienoa, jos pystyisimme samaan aseiden osalta?
EnglishIt is high pressure that enables nature, over the course of millions of years, to produce the most marvellous diamonds.
Luonnossa syntyy miljoonien vuosien kovan paineen alla mitä upeimpia timantteja.
EnglishTruly, we have here only one concern, which is the fate of the Congolese and their marvellous country.
Meillä on tässä todellakin vain yksi huolenaihe, se on kongolaisten ja heidän upean maansa kohtalo.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "marvellous":

marvellous
marvelous