EN manifest
volume_up
{substantiivi}

manifest (myös: bill, catalogue, directory, list)
volume_up
luettelo {subst.}
manifest (myös: manifesto)
volume_up
manifesti {subst.}
manifest
manifest

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "manifest":

manifest

Esimerkkejä "manifest"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe common will in the European Union must manifest the ideals of the open society.
Euroopan unionin yhteisen tahdon on kuvattava avoimen yhteiskunnan ihannetta.
EnglishIncorrect application results in organism failures that manifest themselves as cancer.
Vääränlainen käyttö aiheuttaa organismissa häiriöitä, jotka ilmenevät syöpänä.
EnglishLadies and gentlemen, pragmatism is manifest both in practice and as a state of mind.
Hyvät naiset ja herrat, käytännöllisyys on selvää sekä käytännössä että ajatuksissa.
EnglishThis radicalisation will manifest itself just as much in growing Islamic aspirations.
Radikalisoituminen ilmenee yhtälailla myös islamilaisten pyrkimysten lisääntymisenä.
EnglishThis must be manifest in all dealings, in your dealings, with the legal system.
Tämän täytyy käydä selväksi heidän ja lakien välisestä kanssakäymisestä.
EnglishThis is made manifest by the most important poll of all, the European elections.
Tämä kävi ilmi etenkin tärkeimmästä mielipidemittauksesta: Euroopan parlamentin vaaleista.
EnglishIf we do, we run the risk that the problems will manifest themselves on our doorsteps.
Jos teemme niin, otamme sen riskin, että ongelmat ilmaantuvat omille kotikulmillemme.
EnglishThere are manifest problems originating in the Commission's system and in the way it works.
Selkeitä ovat ongelmat, joiden syynä ovat järjestelmä ja komission toimintatapa.
EnglishEverybody could live a richer life, allowing mutual respect for one another to manifest itself.
Kaikkien elämä voisi olla rikkaampaa, ja keskinäinen kunnioitus olisi mahdollista.
EnglishIf we look around us, we cannot ignore the poverty that is there and injustices that are manifest.
Jos katsomme ympärillemme, emme voi olla huomaamatta köyhyyttä ja epätasa-arvoa.
EnglishThis House will then have spoken, and its political will will then have been made manifest.
Silloin tämän parlamentin voidaan katsoa puhuneen ja tuoneen esiin poliittisen tahtonsa.
EnglishAt one level these problems manifest themselves as debates in this and other parliamentary assemblies.
Eräs näiden ongelmien ilmenemismuoto on keskustelut tässä ja muissa parlamenteissa.
EnglishThese differences, both economic and social, are manifest.
Selvästi havaittavissa olevat erot ovat sekä taloudellisia että sosiaalisia.
EnglishThe Commission's role is limited to checking that there is no manifest error in the definition.
Komission tehtävä rajoittuu sen varmistamiseen, että määrittelyssä ei ole selkeitä virheitä.
EnglishThe countries are doing it in their own manifest interests.
Maat ovat toteuttamassa uudistuksia omien ilmeisten etujensa mukaisesti.
EnglishIts novelty is manifest in its three major features.
Viidennen puiteohjelman uutuus ilmenee kolmena sille tunnusomaisena seikkana.
EnglishIf we are to create a Europe of solidarity, it must manifest itself in social and economic terms.
Jos aiomme luoda yhteisvastuullisen Euroopan, sen on näyttävä sosiaalisesti ja taloudellisesti.
EnglishA wider opening of this window, or an opposite process, would manifest the direction that Russia is moving in.
Tämän ikkunan avaaminen tai sulkeminen kertovat Venäjän omaksumasta suunnasta.
EnglishThat is a manifest offence against their personal integrity and against the dignity of every human being.
Se on selvä loukkaus heidän henkilökohtaista koskemattomuuttaan ja ihmisarvoaan kohtaan.
EnglishThe Commissioner has done justice to the wide range of areas across which discrimination can manifest itself.
Komission jäsen on ottanut huomioon sen laajan alueen, jolla syrjintää voi esiintyä.