"lookout" - Suomenkielinen käännös

EN

"lookout" suomeksi

EN lookout
volume_up
{substantiivi}

lookout (myös: patrol)
lookout
lookout (myös: vantage, vantage point)

Esimerkkejä "lookout"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI will be watching very closely how well they do because we are always on the look-out for another good ambassador!
Seuraan hyvin tarkasti, miten he selviävät, koska me etsimme jatkuvasti hyviä suurlähettiläitä!
EnglishWe must be on the look-out for unintended consequences.
Meidän on varottava tahattomia seurauksia.
EnglishI am always on the lookout for areas where the Ombudsman may take initiatives to defend the rights of citizens.
Pyrin jatkuvasti etsimään aloja, joilla oikeusasiamies voi tehdä aloitteita kansalaisten oikeuksien puolustamiseksi.
EnglishYou are as it were our resident lookout.
EnglishWe must be particularly on the look-out to see that new technology in the workplace will not displace older staff.
Erityisesti on huolehdittava siitä, että uuden teknologian käyttöönotto työpaikoilla ei merkitse vanhempien työntekijöiden syrjäytymistä.
EnglishYet these are real problems, as the organisations providing gambling services are constantly on the lookout for new openings.
Nämä ovat kuitenkin todellisia ongelmia, ja rahapelipalveluita tarjoavat organisaatiot seuraavat jatkuvasti uusia laajentamismahdollisuuksia.
EnglishMany problems are waiting to be tackled and we should always be on the lookout for any improvements that could make us more open and democratic.
On käytävä käsiksi useisiin ongelmiin, ja meidän on aina otettava huomioon se, voisimmeko toimia paremmin ja avoimemmin sekä demokraattisemmin.
EnglishSuch a balance is sometimes difficult to achieve, but it is up to us democrats to be constantly on the lookout for any abuse in this area.
Kyseistä tasapainoa on joskus vaikea saavuttaa, mutta meidän demokraattien tehtävänä on huolehtia siitä, että väärinkäytöksiä tällä alalla ei tapahdu.
EnglishOrganised human-trafficking gangs are constantly on the lookout for new gaps in our defences through which they can flood the EU with migrants.
Järjestäytyneet ihmiskauppaa käyvät rikollisjärjestöt etsivät suojauksestamme jatkuvasti uusia aukkoja, joiden kautta ne voivat syöttää maahanmuuttajia EU:hun.
EnglishIn the meantime - and this too needs to be stated in this House - lobbyists on the look-out for a convincing policy have hit upon a new idea.
Sillä välin eturyhmien edustajat - sanottakoon tämäkin täällä parlamentissa - päätyvät vakuuttavaa kokonaissuunnitelmaa etsiessään aivan uudenlaiseen ajatukseen.
EnglishI have a sense that, in Member States, we regulate the compliant particularly tightly and we do not keep a lookout for the potentially non-compliant.
Minulla on sellainen tuntuma, että me sääntelemme jäsenvaltioissa sääntöjä noudattavia erityisen tiukasti, emmekä pidä silmällä niitä, jotka mahdollisesti eivät noudata sääntöjä.
EnglishThese investors are very often on the look-out for absurdly high two-figure profits, which they can usually only achieve by carving up the acquired enterprises and selling them off bit by bit.
Sijoittajat pyrkivät usein ansaitsemaan järjettömiä kaksinumeroisia voittoja, jotka ne yleensä saavat paloittelemalla hankkimansa yritykset ja myymällä ne pois palan kerrallaan.