EN look
volume_up
{substantiivi}

look (myös: eye, gaze, glance)
volume_up
katse {subst.}
It is important to look ahead and to create more democracy.
On tärkeää suunnata katse eteenpäin ja edistää demokratian toteutumista!
It is also time to turn away from Nice and look to the future.
Nyt on myös aika suunnata katse Nizzasta eteenpäin.
On the other hand, we should look at ourselves.
Toisaalta meidän on suunnattava katse itseemme.
look (myös: appearance, looks, semblance)
After immigrants, we take on the gypsies, then citizens we do not like the look of.
Maahanmuuttajien jälkeen vuorossa ovat mustalaiset ja tämän jälkeen kansalaiset, joiden ulkonäkö ei miellytä meitä.
IdeaPad on muutakin kuin upea ulkonäkö.
Once you're happy with the way your new theme looks and sounds, save it so you can use it any time.
Kun teeman ulkonäkö ja äänet miellyttävät, voit tallentaa sen ja käyttää sitä sen jälkeen aina, kun haluat.
volume_up
ilme {subst.}
And she would often stop and have this dejected look on her face like, "Are you for real?"
Usein se pysähtyi tämä pettynyt ilme kasvoillaan: "Oletko tosissasi?"
And after she did this four or five times, she swam by me with this dejected look on her face.
Kun se oli tehnyt tätä neljä tai viisi kertaa, se ui ohitseni tämä pettynyt ilme kasvoillaan.

Esimerkkejä "look"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishLook, it is your right to act as you choose, but it is also your responsibility.
Teillä on oikeus toimia valintanne mukaan, mutta joudutte siitä myös vastuuseen.
EnglishNow is the time, therefore, to look seriously at bringing set-aside down to 0%.
Nyt on siis aika pohtia vakavasti kesannoinnin pudottamista nollaan prosenttiin.
EnglishIt is precisely the same and I would advise you to look at the existing treaties.
Kyse on täsmälleen samasta, ja neuvoisin teitä vilkaisemaan nykyisiä sopimuksia.
EnglishBoeing's complaint against Airbus in the WTO is making it look like a bad loser.
Boeingin valitus Airbusia vastaan WTO:ssa saa sen näyttämään huonolta häviäjältä.
EnglishIt is against this background that I invite you to look at the present proposal.
Pyydän teitä tarkastelemaan käsiteltävänä olevaa ehdotusta tätä taustaa vasten.
EnglishI look forward to working with the committee to get to the bottom of this issue.
Odotan yhteistyötä valiokunnan kanssa, jotta tästä asiasta päästään selvyyteen.
EnglishI accordingly look forward to your support for its adoption as soon as possible.
Odotan siis innokkaasti, että tuette ehdotuksen hyväksymistä mahdollisimman pian.
EnglishHuge sectors of society are sleep-deprived, and let's look at our sleep-o-meter.
Huomattava osa nykyajan ihmisistä on univajeisia, vilkaistaanpa unimittariamme.
EnglishCommissioner, could you please look at this in order that people are protected.
Hyvä komission jäsen, voisitteko tarkastella tätä, jotta kansalaisia suojellaan.
EnglishI see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
EnglishEqually, though, we have to look more closely at imports into the European Union.
On kuitenkin tarkasteltava tarkemmin myös Euroopan unioniin suuntautuvaa tuontia.
EnglishI would, however, like to urge you to take a different look at economic reforms.
Kehotan teitä kuitenkin tarkastelemaan taloudellisia uudistuksia eri näkökulmasta.
EnglishThat is something we may need to look at in due course, if the problem emerges.
Tämä on asia, jota saatamme joutua tarkastelemaan aikanaan, jos ongelmia ilmenee.
EnglishJust take a look at it, those of you here who call yourselves social democrats.
Itseään sosiaalidemokraateiksi nimittävien olisi syytä hieman miettiä tilannetta.
EnglishWe need to do more to put our own house in order, as well as look after Syria’s.
Meidän on puhdistettava oma pöytämme paremmin ja huolehdittava myös Syyriasta.
EnglishGet big sound out of a thin, light PC so your movies sound as good as they look.
Hyvä äänentoisto, joten elokuvat kuulostavalta yhtä hyviltä kuin näyttävätkin.
EnglishPeople will always look for ways of circumventing regulations, codes and so on.
Ihmiset etsivät aina keinoja kiertääkseen ohjeita, sääntöjä ja muita vastaavia.
EnglishWe look to the resumption of the Troika discussions on human rights with China.
Odotamme, että troikka aloittaa uudelleen ihmisoikeuskeskustelunsa Kiinan kanssa.
EnglishIf we look at EU foreign policy, it is easy to see that there are some gaps in it.
Jos tarkastelemme EU:n ulkopolitiikkaa, meidän on helppo havaita siinä puutteita.
EnglishI look forward to a very strong and optimistic response from the Commission today.
Toivon, että saan komissiolta tänään hyvin ponnekkaan ja optimistisen vastauksen.