EN

lodge {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
lodge (myös: box, compartment)
lodge (myös: cabin, cottage, hut)
lodge (myös: heap, hill, mound, stack)
lodge (myös: den, hut)
2. Amerikanenglanti

Esimerkkejä "lodge"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe person concerned must be able to lodge a complaint against this decision.
Asianomaisella henkilöllä on oltava oikeus jättää tämän päätöksen vastainen valitus.
EnglishSo you have until tomorrow at 9.00 to lodge objections to this interpretation.
Teillä on siten aikaa huomisaamuun kello yhdeksään esittää vastalause tälle tulkinnalle.
EnglishThe right of citizens to lodge complaints, for example, is a fundamental EU principle.
Esimerkiksi kansalaisten oikeus esittää valituksia on tärkeä EU:n periaate.
EnglishThis is what the Dutch wanted to lodge a complaint about to the European Commission.
Hollantilaiset halusivat esittää tästä valituksen Euroopan komissiolle.
EnglishThis woman must have the opportunity to lodge a complaint and obtain redress and justice.
Tällä naisella on oltava mahdollisuus tehdä valitus sekä saada hyvitystä ja oikeutta.
EnglishCitizens first lodge well-justified complaints in their own country.
Kansalaiset jättävät perustellut kantelunsa ensin omassa maassaan.
EnglishQuite rightly, he threatened to lodge a complaint with the WTO.
Hän uhkasi aivan oikein tehdä valituksen Maailman kauppajärjestölle.
EnglishIf you are not satisfied with their response, you can lodge a complaint with a National Enforcement Body.
Jos et saa tyydyttävää vastausta, voit tehdä valituksen kansalliselle valvontaviranomaiselle.
EnglishIf they happen to be right, then please lodge an action for breach of duty against us.
Jos nämä henkilöt sattuvat olemaan oikeassa, he voivat nostaa meitä vastaan kanteen velvoitteidemme rikkomisesta.
EnglishIn 2007-2008, you are to lodge a report on the European Union’s budget and future resources.
Teidän on määrä esittää vuosina 2007–2008 kertomus Euroopan unionin talousarviosta ja tulevasta rahoituksesta.
EnglishInstead, the EU Member States should lodge a protest with the United States, and invite them to end these tests.
Niiden pitää sen sijaan esittää vastalause Yhdysvalloille ja pyytää sitä lopettamaan kokeet.
EnglishHe will have suffered the lot, detention as well as having to lodge a very substantial security.
Kapteeni Mangouras on kärsinyt jo kaiken: pidätyksen samoin kuin häneen kohdistetut erittäin tiukat turvatoimet.
EnglishThese conditions are binding, however contracting parties may lodge objections within a six-month period.
Nämä ehdot ovat sitovia, kuitenkin sopimusosapuolet voivat jättää vastalauseen kuuden kuukauden sisällä.
EnglishI therefore wish to lodge an objection to the Minutes on this point in order to get the matter properly clarified.
Sen vuoksi esitän tätä pöytäkirjan kohtaa koskevan vastalauseen, jotta asia myös selvitetään kunnolla.
EnglishThe European Union was right to lodge a complaint with the World Trade Organisation about these Draconian measures.
Euroopan unioni valitti oikeutetusti Maailman kauppajärjestölle näistä hyvin ankarista toimenpiteistä.
EnglishThis means that we cannot carry out our duties here on time and effectively, for which I once again lodge a protest.
Tämä aiheuttaa sen, että emme voi tehdä täällä työtämme ajoissa emmekä kunnolla. Esitän taas vastalauseen.
EnglishI genuinely hope that the majority of Parliament will be of the opinion that it is possible to lodge an appeal of this kind.
Toivon vilpittömästi, että parlamentin enemmistön mielestä on mahdollista nostaa tämänkaltainen kanne.
EnglishThe Commission decided not to lodge an appeal against the judgment of the Court of First Instance of 13 June 2006.
Komissio päätti olla valittamatta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 13. päivänä kesäkuuta 2006 antamasta tuomiosta.
EnglishIf I lodge EUR 10 000 in my bank account in Ireland, the bank manager is obliged to ask me where the money came from.
Jos talletan 10 000 euroa pankkitililleni Irlannissa, pankinjohtajan on tiedusteltava minulta, mistä raha on peräisin.
EnglishWhy does nobody see that we have legal aid, that the NGOs have access, that there is the right to lodge an objection?
Miksei kukaan näe, että meillä on oikeusapua, että kansalaisjärjestöt ovat mukana, että meillä on muutoksenhakuoikeuksia?