EN load
volume_up
{substantiivi}

load (myös: burden, impedimenta, burthen, charge)
volume_up
kuorma {subst.}
I feel the weight of all those motorists in Finland on my shoulders - a very heavy load indeed.
Tunnen harteillani kaikkien noiden suomalaisten autoilijoiden painon - tosiaankin hyvin raskas kuorma.
If this procedure were followed, the load carried by lorries would be increased from forty tonnes to sixty tonnes.
Jos näin meneteltäisiin, kasvaisi kuorma-autojen lastimäärä neljästäkymmenestä tonnista kuuteenkymmeneen tonniin.
It should be possible to transfer trailer and container loads to the railways for transport across the Alps.
Kuorma-autokuljetukset ja konttikuljetukset Alpeilla on voitava siirtää rautateille.
load (myös: cargo)
volume_up
lasti {subst.}
Moreover, if it has unloaded half its load, it will no longer be complying with the requirements that it met when it started out.
Kun kuorma-auton lasti on puoliksi purettu, se ei enää täytä niitä vaatimuksia, jotka se täytti matkan alussa.
volume_up
taakka {subst.}
This is a great load off our minds and we are naturally overjoyed.
Harteiltamme on pudonnut iso taakka ja me olemme luonnollisesti riemuissamme.
load (myös: loading)
volume_up
kuormitus {subst.}
The gulf in living standards between the cities and the countryside is growing, and the environmental load is increasing.
Kaupunkien ja maaseudun välinen elintasokuilu kasvaa ja ympäristön kuormitus lisääntyy.

Esimerkkejä "load"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIf they meet the criteria, they can certainly help to ease the load temporarily.
Jos ne täyttävät vaatimukset, ne voivat todellakin auttaa tilapäisessä tarpeessa.
EnglishWe have to do more on the labour market and, as you say, front-load investments.
Meidän on tehtävä enemmän työmarkkinoilla ja, kuten sanotaan, aikaistaa investointeja.
EnglishPresident Prodi, it was heroic to declare this Stability Pact a load of nonsense.
Puheenjohtaja Prodi, oli sankarillista julistaa, ettei vakaussopimuksessa ole järkeä.
EnglishSometimes Windows begins to load but then stops responding during the startup process.
Joskus Windows alkaa latautua mutta lopettaa vastaamisen käynnistysprosessin aikana.
EnglishIt provides large volume, base load power and produces hardly any greenhouse gas emissions.
Se tuottaa suuria määriä perussähköä ja tuskin lainkaan kasvihuonekaasupäästöjä.
EnglishIn fact, over the whole of last year, their load factor was only 21%.
Todellisuudessa niiden tehokerroin oli koko viime vuoden ajan vain 21 prosenttia.
EnglishThe bearer of a transportation permit must clearly be responsible for his load.
Kuljetusluvan haltijan on selkeästi oltava vastuussa kuljetuksistaan.
EnglishProhibition of dilution will reduce the overall contamination load of animal feed.
Laimentamiskielto vähentää eläinrehuissa olevaa yleistä saastemäärää.
EnglishInstaLoad battery contacts are especially helpful when they are used in devices that:
InstaLoad-paristokontaktit ovat erityisen hyödyllisiä laitteissa, jotka:
EnglishThe core of the InstaLoad technology is the individual battery contact assembly.
InstaLoad-tekniikan ydin on yksittäisten paristokontaktien asennus.
EnglishContinue to the next step only if Windows continues to fail to load.
Jatka seuraavaan vaiheeseen vain, jos Windowsin lataaminen epäonnistuu jatkuvasti.
EnglishThe core of the InstaLoad technology is the individual battery contacts assembly.
InstaLoad-tekniikan ydin on yksittäisten paristokontaktien asennus.
EnglishBecause of that, I have had an increasingly heavy work load in relation to this issue.
Tästä syystä minun työtaakkani on tullut yhä raskaammaksi tässä asiassa.
EnglishI think we are going to end up in a whole load of difficulties if we carry on as we are doing.
Uskon, että joudumme vain todellisiin vaikeuksiin, jos jatkamme samaan malliin.
EnglishClick the General tab, and then select the Load startup items check box.
Valitse Yleiset-välilehti ja valitse sitten Lataa Käynnistys-kansion kohteet -valintaruutu.
EnglishSo let me now introduce to you HULC -- or the Human Universal Load Carrier.
Saanen esitellä HULC:in -- Human Universal Load Carrier -laitteen.
EnglishList of Featured Partners for InstaLoad Battery Installation Technology
Kysy lisensoidulta valmistajalta lisätietoja tuotteen saatavuudesta.
EnglishThe administrative load must be lightened, for example, by switching to the 'one fund' principle.
Raskasta hallintoa tulee keventää muun muassa siirtymällä yhden rahaston käytäntöön.
EnglishLooking for a licensed manufacturer of Microsoft’s InstaLoad technologies?
Etsitkö Microsoft InstaLoad -tekniikoiden virallista valmistajaa?
EnglishThe climb will be a difficult one for the European Union, since we have a double load to bear.
Näille tikkaille on vaikea kiivetä, sillä meidän taakkamme unionina on kaksinkertainen.