"linkage" - Suomenkielinen käännös

EN

"linkage" suomeksi

EN

linkage {substantiivi}

volume_up
So the linkage between innovation skills and sustainability is evident.
Yhteys innovaatiotaitojen ja kestävyyden välillä on siis ilmeinen.
Second, there must be better linkage between the joint strategy and the Cotonou Agreement.
Toiseksi yhteisen strategian ja Cotonoun sopimuksen välillä on oltava parempi yhteys.
This linkage, in short, is imperative, and we support it.
Lyhyesti sanottuna yhteys täytyy olla olemassa, ja me tuemme sitä.
linkage (myös: binding, ligature)

Esimerkkejä "linkage"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis is a key point for the linkage between competitiveness and the EU social model.
Tämä on olennainen seikka, mikä yhdistää kilpailukyvyn EU:n sosiaaliseen malliin.
EnglishThe other disadvantage of the linkage proposal is that it does not name any figure.
Tämän toisen vaihtoehdon haittapuolena on se, että siinä ei mainita mitään summaa.
EnglishThere is no longer any linkage with food production because they are decoupled.
Elintarviketuotantoon ei ole enää mitään yhteyttä, koska ne on irrotettu toisistaan.
EnglishMore efficient linkage of existing authorities would be a different matter.
Puollamme kyllä näiden olemassa olevien elinten välistä parempaa koordinointia.
EnglishSo anyone who wishes to kill off the Statute need only propose this sort of linkage.
Niinpä se, joka haluaa, että emme saa ohjesääntöä aikaan, tehköön tämän ehdotuksen.
EnglishI welcome the linkage of support with the environmental benefits that will flow from it.
Olen tyytyväinen myös tuen sitomisesta siitä saataviin ympäristöhyötyihin.
EnglishThe linkage between economic, political, social and security challenges are crucial.
Yhteydet taloudellisten, poliittisten ja sosiaalisten haasteiden välillä ovat ratkaisevia.
EnglishSecond, there must be better linkage between the joint strategy and the Cotonou Agreement.
Toiseksi yhteisen strategian ja Cotonoun sopimuksen välillä on oltava parempi yhteys.
EnglishThe focus should not always be on economic and political linkage.
Talouden ja politiikan välistä yhteyttä ei saa asettaa aina keskeiseen asemaan.
EnglishLinkage is all about cooperation and one body being responsible for decisions.
Niveltämisessä on kyse nimenomaan yhteistyöstä ja siitä, että yksi elin on vastuussa päätöksistä.
EnglishWhat we are exploring here tonight in this crowded House is the question of linkage.
Kysymys, jota me tarkastelemme tänään täällä kansoitetussa parlamentissa, liittyy kytkentöihin.
EnglishSo the linkage between innovation skills and sustainability is evident.
Yhteys innovaatiotaitojen ja kestävyyden välillä on siis ilmeinen.
EnglishThe fact that we are an island state without any linkage to the rest of Europe means that we require this.
Vaadimme tätä, koska olemme saarivaltio, jolla ei ole yhteyksiä muuhun Eurooppaan.
EnglishThere is a clear linkage between these issues and we must face up to this fact at this time.
Näiden kysymysten välillä on selvä yhteys, ja meidän on tällä kertaa hyväksyttävä tämä tosiasia.
EnglishIs there any linkage with the discussions with Frontex?
Ovatko Frontexin kanssa käytävät keskustelut mahdollisesti jumiutuneet?
EnglishThis linkage, in short, is imperative, and we support it.
Lyhyesti sanottuna yhteys täytyy olla olemassa, ja me tuemme sitä.
EnglishAs a result the impression was created quite wrongly that I along with others supported this linkage.
Seurauksena oli aivan väärä käsitys siitä, että minä olisin kannattanut tätä yhteyttä muiden ohella.
EnglishI therefore support the committee's proposal that Objective 6 funding should be exempted from this linkage.
Kannatan sen vuoksi valiokunnan ehdotusta, jonka mukaan tavoitteen 6 tuki on poikkeus tässä yhteydessä.
EnglishHere too there is a clear linkage with the guidelines.
Tämäkin haaste liittyy läheisesti suuntaviivoihin.
EnglishTherefore, I fail to understand or accept the linkage that is trying to be established through this resolution.
Tämän vuoksi en ymmärrä enkä hyväksy sitä kytkentää, jota tällä päätöslauselmalla pyritään saamaan aikaan.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "linkage":

linkage