EN

link {substantiivi}

volume_up
There is a close link between security, political stability and the economy.
Turvallisuuden, poliittisen vakauden ja talouden välillä on läheinen yhteys.
This plan establishes the link between health, the environment and research policy.
Suunnitelmassa luodaan yhteys terveyden, ympäristön ja tutkimuksen välille.
Furthermore, there is a crucial link between sport, exercise and public health.
Myös urheilun, liikunnan ja kansanterveyden välinen yhteys on erittäin tärkeä.
link
Tap or click Edit link, Open link, or Remove link depending on what you want to do.
Valitse Muokkaa linkkiä, Avaa linkki tai Poista linkki sen mukaan, mitä haluat tehdä.
Assessment of the relayed link between securities settlement systems in the euro area
Uusi euroalueen arvopaperikaupan selvitysjärjestelmien välinen ketjutettu linkki
To insert a link, tap or click More and then tap or click Insert link.
Voit lisätä linkin valitsemalla Lisää ja valitsemalla sitten Lisää linkki.

Esimerkkejä "link"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishFurthermore, there is a crucial link between sport, exercise and public health.
Myös urheilun, liikunnan ja kansanterveyden välinen yhteys on erittäin tärkeä.
EnglishThat link has been replaced and today we acknowledge the strengths of the college.
Heikoin lenkki on vaihdettu toiseen, ja tänään tunnustamme kollegion vahvuuden.
EnglishHowever, there is of course a link between defence procurement and defence policy.
Tietenkin puolustusalan julkiset hankinnat ovat yhteydessä puolustuspolitiikkaan.
EnglishClick the link that corresponds to where you want to add the title or credit.
Napsauta sen sijainnin linkkiä, johon haluat lisätä nimitekstin tai tekijätiedon.
EnglishTo import pictures or videos from the device, click the import link in Device Stage.
Voit tuoda kuvat tai videot laitteesta napsauttamalla Device Stagen Tuo-linkkiä.
EnglishThis will require a new trans-Caspian pipeline to link up with the Nabucco project.
Tämä edellyttää uutta Kaspianmeren putkea yhdistettäväksi Nabuccon hankkeeseen.
EnglishThere is a fundamental link between urban planning concepts and urban mobility.
Kaupunkisuunnittelun käsitteiden ja kaupunkiliikenteen välillä on olennainen yhteys.
EnglishThe weakest link in the proposed new Treaty is the proposals concerning the Council.
Ehdotetun uuden perussopimuksen heikoin lenkki on neuvostoa koskevat esitykset.
EnglishThe long-term link between money and inflation is recognised by most academics.
Useimmat tutkijat tunnustavat rahan ja inflaation välisen pitkän aikavälin yhteyden.
EnglishAssessment of the relayed link between securities settlement systems in the euro area
Uusi euroalueen arvopaperikaupan selvitysjärjestelmien välinen ketjutettu linkki
EnglishIf you click a link, you will be asked whether you want to save the file or open it.
Jos napsautat linkkiä, järjestelmä kysyy, haluatko tallentaa vai avata tiedoston.
EnglishThere is of course no link between the type of container and eligibility for subsidy.
Säilytysastiatyypillä ja oikeutuksella tukeen ei tietenkään ole mitään yhteyttä.
EnglishHowever, a closer link needs to be established between human rights clauses and GSP+.
On kuitenkin luotava tiiviimpi yhteys ihmisoikeuslausekkeiden ja GSP+:n välille.
EnglishIt just needs one link to crack for the whole chain of intervention to fail.
Jos yksikin toimintaketjun lenkeistä katkeaa, koko ketjun toiminta epäonnistuu.
EnglishThe key issue above all is the link between the preventive and corrective measures.
Keskeistä on ennen kaikkea kytkeä toisiinsa ennaltaehkäisevät ja korjaavat toimet.
EnglishI would like to link the two and to emphasise the importance of such a link.
Haluaisin liittää nämä asiat yhteen ja korostaa tällaisen kytköksen merkitystä.
EnglishIt is therefore natural that we should link the future of Slovakia with Europe.
Siksi onkin luonnollista, että Slovakian tulevaisuus liittyy Euroopan tulevaisuuteen.
EnglishRight now we're separated by about 25 feet of water, but this link will change that.
Tällä hetkellä meitä erottaa noin 8 metriä vettä, mutta tämä linkki muuttaa asian.
EnglishWe should link agricultural and environmental polices and coordinate them.
Meidän on yhdistettävä maatalous- ja ympäristöpolitiikka ja koordinoitava niitä.
EnglishI recognise that the link between migration and unemployment is very complex.
Tunnustan, että maahanmuuton ja työttömyyden välinen yhteys on hyvin monimutkainen.