"lift" - Suomenkielinen käännös

EN

"lift" suomeksi

volume_up
lift {subst.}

EN lift
volume_up
{substantiivi}

lift
volume_up
hissi {subst.}
(DE) Madam President, in this House, neither the lift system nor the bell is working.
(DE) Arvoisa puhemies, täällä parlamentissa ei toimi sen enempää hissi kuin kellokaan.
The first time somebody jumped up and down and the lift started again.
Ensimmäisellä kerralla joku hypähti ylös ja alas, ja hissi lähti uudestaan liikkeelle.
I was going up and down in the lift when the doors jammed and I could hardly get here in time for the debate.
Hissi kuljetti minua ylös ja alas ovien mentyä epäkuntoon, ja olin vähällä myöhästyä keskustelusta.
lift (myös: upthrust)
volume_up
noste {subst.}
lift (myös: raise, withdrawal, heave, hoist)
volume_up
nosto {subst.}
lift
lift
volume_up
kyyditä {subst.}

Esimerkkejä "lift"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWe must lift protectionist barriers to be able to revitalise the Single Market.
Meidän on poistettava protektionistiset esteet voidaksemme elvyttää sisämarkkinat.
EnglishThat is the reason why the European Union must not lift the arms embargo on China.
Tämän vuoksi Euroopan unionin ei pidä poistaa Kiinaa koskevaa aseidenvientikieltoa.
EnglishThe European Commission - and we in Parliament - want to lift this isolation.
Euroopan komissio - ja me täällä parlamentissa - haluamme poistaa eristyksen.
EnglishMilitary helicopters came to lift heavy pieces of masonry that had fallen down.
Sotilashelikoptereita lähetettiin nostamaan suuria pudonneita rakennusten kappaleita.
EnglishOn 29 October 2009, 187 of the UN member states voted to lift the embargo.
29. lokakuuta 2009 saarron lopettamisen puolesta äänesti 187 YK:n jäsenvaltiota.
EnglishThe vast majority of the EU Member States want to lift these useless sanctions.
EU:n jäsenvaltioiden laaja enemmistö haluaa poistaa hyödyttömät pakotteet.
EnglishMr President, we need to lift our eyes from concentrating only on the fiscal measures.
Arvoisa puhemies, meidän on varottava keskittymästä yksinomaan verotustoimiin.
EnglishHe is trying to lift Parliament's efforts above the level of positive testimonies.
Hän yrittää saada parlamentin tekemään muutakin kuin esittämään pelkkiä pitäviä näyttöjä.
EnglishI repeat my call on them to lift unnecessary and unjustified restrictions.
Toistan niille pyyntöni poistaa tarpeettomat ja mielivaltaiset rajoitukset.
EnglishWe know that we would be taking a certain risk if we were to lift this ban.
Me tiedämme, että kiellon poistaminen merkitsisi tietyn riskin ottamista.
EnglishWe have also called on the Armenian Government to lift the state of emergency immediately.
Olemme myös kehottaneet Armenian hallitusta poistamaan hätätilan välittömästi.
EnglishI take note of the appeal in the resolution not to lift the arms embargo.
Panen merkille päätöslauselmassa esitetyn vetoomuksen olla kumoamatta asevientikieltoa.
EnglishYou may be able to lift it and go down in history with it, or you may fail completely.
Voitte onnistua siinä ja jäädä historiankirjoihin, tai voitte epäonnistua täydellisesti.
EnglishDo not lift economic sanctions while their fate remains uncertain.
Emme saa poistaa talouspakotteita niin kauan kuin heidän kohtalonsa on epävarma.
EnglishThat has not yet happened and now is not the time to lift the arms embargo.
Näin ei ole vielä tapahtunut, eikä nyt ole vielä oikea aika poistaa aseidenvientikieltoa.
EnglishWe understand there are genuine moves afoot to lift the sanctions.
Käsityksemme mukaan käynnissä on todellisia hankkeita pakotteiden poistamiseksi.
EnglishThe only assurance I can give you is that the President was not blocking a lift.
Voin nyt vain vakuuttaa, että puhemies ei estänyt hissin käyttöä.
EnglishIf an official is to be investigated, the Commission makes the decision to lift immunity.
Jos virkailijaa on tutkittava, komissio tekee päätöksen koskemattomuuden poistamisesta.
EnglishI and other colleagues waited ten minutes for a lift down to this floor.
Odotimme kollegojen kanssa kymmenen minuuttia hissiä päästäksemme alas tähän kerrokseen.
EnglishWe must ask the new Head of State to lift the ban affecting political parties.
Meidän on vaadittava uutta valtionpäämiestä poistamaan poliittisten puolueiden toimintakielto.

Muita sanoja