EN

level {substantiivi}

volume_up
level (myös: echelon, grade, pitch, plane, rank, tier)
The highest level of export refunds allowed by the WTO is the 2000-2001 level.
WTO:n sallima korkein vientitukien taso on vuoden 2000-2001 taso.
Deposit-guarantee schemes as regards the coverage level and the payout delay (
Talletusten vakuusjärjestelmä: talletussuojan taso ja korvausten maksuaika (
The national level is the most appropriate for implementing this dimension.
Kansallinen taso soveltuu parhaiten tämän ulottuvuuden toteuttamiseen.
level
The aim is to create and guarantee a level playing field for access to this market.
Tavoitteena on luoda ja taata tasa-arvoinen pääsy näille markkinoille.
We should be equal partners, and here it will be important to act at Community level.
Meidän pitäisi olla tasa-arvoisia kumppaneita ja yhteisöllä on tässä tärkeä rooli.
An Institute for Gender Equality at European level means increased bureaucracy and less efficiency.
Tasa-arvoinstituutti yhteisön tasolla merkitsee byrokratian lisääntymistä ja tehokkuuden vähenemistä.
level (myös: spirit level)
level (myös: spirit level)

Esimerkkejä "level"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI read with concern reports about the misuse of tax revenue at provincial level.
Luen huolestuneena kertomuksia verovarojen väärinkäytöstä alueellisella tasolla.
EnglishIn fact, a debate is currently being held at that very level on missile defence.
Itse asiassa tällä tasolla käydään parhaillaan keskustelua ohjuspuolustuksesta.
EnglishWhat can be done better at European level than in the individual Member States?
Mitä Euroopan tasolla voidaan tehdä paremmin kuin yksittäisissä jäsenvaltioissa?
EnglishWe need to ensure that we in Europe have the highest possible level of security.
Meidän on varmistettava, että turvan taso on meillä Euroopassa paras mahdollinen.
EnglishI can hardly believe that we will ever achieve this at intergovernmental level.
En juurikaan usko, että onnistumme asiassa joskus hallitusten välisellä tasolla.
EnglishYet that is what we need: harmonisation which increases the level of protection.
Kuitenkin juuri siihen on päästävä: suojelun tasoa nostavaan yhdenmukaistamiseen.
EnglishWe cannot achieve that in the short term without financial support at EU level.
Tätä ei ole mahdollista toteuttaa lyhyellä aikavälillä ilman tukea EU:n tasolta.
EnglishIn view of the principle of subsidiarity, it cannot be transferred to EU level.
Tätä asiaa ei voida suhteellisuusperiaatteen vuoksi siirtää EU:n vastuualueeseen.
EnglishUrban mobility is a complicated issue for policy preparation at European level.
Kaupunkiliikennettä koskevan politiikan laatiminen Euroopan tasolla on vaikeaa.
EnglishThis decision has generated a new discussion at EU level on healthcare in the EU.
Päätös on synnyttänyt uutta EU:n laajuista keskustelua EU:n terveydenhuollosta.
EnglishSeveral of the proposals are such as not to require any common policy at EU level.
Useat ehdotuksista ovat sellaisia, jotka eivät tarvitse yhteistä EU-politiikkaa.
EnglishWe are engaged in high-level political dialogue in each of the states in region.
Käymme jatkuvaa korkean tason poliittista vuoropuhelua kaikissa alueen valtioissa.
EnglishThe way EU money is spent is at least as important as the level of expenditure.
Tapa, jolla EU:n varoja käytetään, on vähintään yhtä tärkeä kuin menojen määrä.
EnglishIn many cases this is justified, as the level of data protection often varies.
Monissa tapauksissa tämä on aiheellista, koska tietosuojan taso usein vaihtelee.
English- economic reasons: the sector needs to retain an appropriate level of activity.
- taloudellisista syistä: alan toiminta on säilytettävä riittävän aktiivisena.
EnglishThat is to say, that decisions are taken at the most appropriate level for them.
Päätökset tehdään siis niiden kannalta kaikkein tarkoituksenmukaisimmalla tasolla.
EnglishSurely humanity cannot be reduced to the level of political wheeling and dealing.
Ihmisyyttä koskevia asioita ei varmasti voida alistaa politiikan keploteltaviksi.
EnglishGenerally vehicle taxes are not subject to approximation rules at Community level.
Yleisesti ottaen yhteisön tason lähentämismääräykset eivät koske ajoneuvoveroja.
EnglishThis has to be carried out at all levels but in particular at grassroots level.
Tätä on toteutettava kaikilla tasoilla, mutta ennen kaikkea ruohonjuuritasolla.
EnglishWe believe that measures at national level are more appropriate in this domain.
Mielestämme kansallisen tason toimet ovat tarkoituksenmukaisempia tällä alalla.