"leaks" - Suomenkielinen käännös

EN

"leaks" suomeksi

FI
FI
volume_up
leak {subst.}
FI

EN leaks
volume_up
{monikko}

leaks (myös: emissions)
volume_up
vuodot {mon.}
The real problem with these leaks is that they limit the Commission’s capacity to act.
Todellisena ongelmana on, että vuodot rajoittavat komission toimintakykyä.
Accidents and leaks from nuclear reactors have increased rather than decreased in recent years.
Häiriötilanteet, eli ydinreaktoreiden vuodot, ovat viime vuosina lisääntyneet eivätkä vähentyneet.
As the leaks are small, no oil will be brought up to the surface this coming winter; this will be done in the spring.
Koska vuodot ovat pieniä, öljyä ei nosteta pinnalle tulevana talvena, vaan keväällä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "leak":

leak

Esimerkkejä "leaks"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishOccasional news leaks come out from defectors and the reality is truly horrific.
Satunnaiset uutisvuodot tulevat loikkareilta, ja todellisuus on todella hirveä.
EnglishThe public must also receive its information in a different way and not only through leaks.
Myös kansalaisten on saatava tietoa muulla tavoin eikä vain tiedon vuotaessa.
EnglishThere is also organic lubricant, which also leaks, but which does not present a problem.
Veteen pääsee myös orgaanista voiteluöljyä, mutta se ei aiheuta ongelmia.
EnglishThe leaks are also regrettable in that they are damaging to our own negotiating position.
Tietovuoto on sitäkin valitettavampaa siksi, ettei se helpota omaa neuvotteluasemaamme.
EnglishMr Poettering, you cannot be more irate than I am myself about these leaks of information.
   . Hyvä jäsen� Poettering, olen yhtä vihainen näistä tietovuodoista kuin tekin.
EnglishI do not accept that the solution is simply to reduce the number of leaks.
En voi hyväksyä ratkaisuksi pelkkää vuotojen määrän vähentämistä.
EnglishThe controversial website WikiLeaks collects and posts highly classified documents and video.
Kiistanalainen webisivusto WikiLeaks kerää ja julkaisee salaisia dokumentteja ja videota.
EnglishYou know, there might be a couple of views of WikiLeaks and of Julian.
Tiedäthän, sinusta ja WikiLeaksista voi olla erilaisia mielipiteitä.
EnglishAt some point they have poured 200 metres of concrete and there are still leaks.
Jossain vaiheessa laitoksen päälle valettiin 200 metrin kerros betonia, ja silti siellä on yhä vuotoja.
EnglishThis is rather strange, for leaks in the new system can be sprung in precisely those areas.
Outoa, sillä näissä maissa voi syntyä vuotoja uuteen järjestelmään.
EnglishThe information which leaks out indicates suffering on a vast scale.
Julkisuuteen vuotaneet tiedot osoittavat, että kärsimys on valtavaa.
EnglishI share the concern of our fellow Member on the other side of the Atlantic regarding the WikiLeaks case.
Olen Atlantin toisen puolen kollegojemme tavoin huolestunut WikiLeaks-tapauksesta.
EnglishLeaks are a regular occurrence as soon as papers leave my office.
Vuotoja tapahtuu säännöllisesti, kun paperit lähtevät työhuoneestani.
EnglishWe have seen leaks purporting to be official documents.
Olemme nähneet vuodettuja asiakirjoja, joiden väitetään olevan virallisia.
EnglishThe major issue that is behind WikiLeaks is its content, which they are demonstrating is true.
WikiLeaks-tapauksen taustalla oleva suurin ongelma koskee sen sisältöä, joka on osoittautunut todeksi.
EnglishCan I ask him about something on which his views have not yet been leaked by WikiLeaks?
Voinko esittää hänelle kysymyksen aiheesta, josta WikiLeaks-sivusto ei ole vielä paljastanut meille hänen näkemyksiään?
EnglishIt is just as important to make clear that we are also concerned here with leaks from dumped munitions.
Yhtä tärkeää on määritellä se, että kyse on myös upotettujen sotatarvikkeiden aiheuttamista päästöistä.
EnglishThis clearly gives the US access to information about data-sharing between WikiLeaks and third entities.
Siten Yhdysvallat saa selvästi tietoja tietojenvaihdosta Wikileaksin ja kolmansien osapuolten välillä.
EnglishThe President of the Commission has given fulsome answers on WikiLeaks.
(EN) Arvoisa puhemies, komission puheenjohtaja on vastannut seikkaperäisesti WikiLeaks-tapausta koskeviin kysymyksiin.
EnglishI mean, we don't have any WikiLeaks dissidents yet.
Tarkoitan, meillä ei vielä ole WikiLeaks-toisinajattelijoita.

Muita sanoja