"leakage" - Suomenkielinen käännös

EN

"leakage" suomeksi

FI

EN leakage
volume_up
{substantiivi}

leakage (myös: emission, escape, leak, seepage)
volume_up
vuoto {subst.}
The relatively small leakage remained within the containment building.
Suhteellisen pieni vuoto pysyi suojarakennuksen sisällä.
I admit that the leakage is fuelling speculation and causing a deterioration in the conditions for a potential recovery in Greece.
Myönnän, että vuoto antaa vauhtia spekuloinnille ja heikentää Kreikan mahdollisen elpymisen edellytyksiä.
Sellafield is the best-known station and that is where there was a significant leakage a little while ago, in 2005.
Sellafield on parhaiten tunnettu voimala, jossa tapahtui suuri vuoto jokin aika sitten, vuonna 2005.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "leakage":

leakage

Esimerkkejä "leakage"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWhile awaiting such an agreement, Europe must fight against carbon leakage.
Odotellessamme kyseistä sopimusta Euroopan täytyy taistella hiilivuotoa vastaan.
EnglishGreenhouse gas emission reductions and risk of carbon leakage (short presentation)
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja hiilivuodon riski (lyhyt esittely)
EnglishThe sectors where this risk of carbon leakage plays a part must be specified objectively.
Alat, joilla hiilivuodon riskillä on merkitystä, on määritettävä objektiivisesti.
EnglishThat makes Kyoto ineffective and causes the distortion of competition and carbon leakage.
Se tekee Kiotosta tehottoman ja aiheuttaa kilpailun vääristymistä sekä hiilivuotoa.
EnglishNobody wants a leakage resulting in the patenting of pure software.
Kukaan ei halua lipsumista, joka johtaa varsinaisten ohjelmistojen patentointiin.
EnglishCarbon leakage is not a case where if we do things, we risk losing jobs.
Hiilivuodossa ei ole kyse siitä, että jos teemme asioita, saatamme menettää työpaikkoja.
EnglishThe checks on this procedure must be continual and constant and must prevent any leakage of data.
Menettelyä on tarkkailtava jatkuvasti ja tietojen vuotaminen on ehkäistävä.
EnglishUnilateral actions distort competition and cause carbon leakage.
Yksipuoliset toimet vääristävät kilpailua ja aiheuttavat hiilivuotoa.
EnglishI have been especially anxious about the possibility of carbon leakage.
Olen erityisesti kantanut huolta hiilivuodon mahdollisuudesta.
EnglishI would like to say a few words on the issue regarding the risk of carbon dioxide leakage.
Haluan sanoa muutaman sanan hiilidioksidivuodon riskistä.
EnglishThis is called carbon leakage, as I have emphasised many times.
Tätä sanotaan hiilivuodoksi, kuten olen korostanut monta kertaa.
EnglishAn agreement will also be needed in order to avoid carbon leakage.
On myös tehtävä sopimus hiilivuodon estämiseksi.
EnglishYou have also recognised the problem of carbon leakage.
Viittasitte myös hiilivuotoon liittyvään ongelmaan.
EnglishExtracted teeth and the possible leakage into groundwater after ground burials are also sources of mercury.
Poistetut hampaat ja mahdolliset vuodot pohjaveteen maahan hautaamisen jälkeen ovat myös elohopean lähteitä.
EnglishSecondly: do you wish to bring back to the table a more binding list for carbon quotas and carbon leakage?
Toiseksi: aiotteko tuoda takaisin neuvottelupöytään sitovamman luettelon hiilidioksidipäästöistä ja hiilivuodoista?
EnglishThe strategy of those of us who are amending this directive is to prevent any leakage into software patents as such.
Ne meistä, jotka haluavat direktiiviin muutoksia, pyrkivät estämään lipsumisen pelkkiin ohjelmistopatentteihin.
EnglishThere are those who were anxious about carbon leakage or the offshoring of European jobs, well before the financial crisis.
Toiset taas olivat huolissaan hiilivuodosta tai työpaikkojen siirtymisestä pois EU:sta jo kauan ennen rahoituskriisiä.
EnglishCarbon leakage is a danger, since it has a direct impact on the environment, but especially on the European economy and employment.
Vaarana on hiilivuoto, joka vaikuttaa suoraan ympäristöön, mutta etenkin Euroopan talouteen sekä työllisyyteen.
EnglishWe have already seen leakage of the information.
EnglishHow are we going to prevent carbon leakage?

Muita sanoja