EN

leaf {substantiivi}

volume_up
leaf (myös: newspaper)
Cyprus, the island of Aphrodite, or in the words of the modern poet, 'the golden green leaf tossed into the sea'.
Kypros on Afroditen saari, nykyrunoilijan mukaan kullanarvoinen mereen heitetty vihreä lehti.
Meidän on käännettävä uusi lehti.
leaf (myös: flank, page, side, sideline)
leaf (myös: extension)
leaf (myös: flap, valve)
leaf (myös: panel)

Esimerkkejä "leaf"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishOtherwise, this is a fig-leaf operation which could even put more people at risk.
Muuten tästä tulee näennäisoperaatio, joka vielä mahdollisesti vaarantaa ihmishenkiä.
EnglishThis is why I believe that it is time to turn a new leaf, to change existing policy.
Tästä syystä olen sitä mieltä, että on aika vaihtaa sivua, on aika muuttaa politiikkaa.
EnglishMany a Member State, but also the European Parliament, could take a leaf out of its book.
Monien jäsenvaltioiden ohella myös Euroopan parlamentti voi ottaa siitä oppia.
EnglishIn the past, it led to the introduction of pests such as the citrus leaf miner.
Aiemmin tilanne on johtanut sitruunanmiinaajakärpäsen kaltaisten tuhohyönteisten leviämiseen.
EnglishWe should take a leaf out of their book throughout the European Union.
Koko Euroopan unionin pitäisi ottaa mallia tästä hyvästä skandinaavisesta esikuvasta.
EnglishAt the time, I compared the curved line of the year-on-year decline to a falling leaf.
Silloin vertasin vuosittaisen laskun käyrää linjaa putoavaan lehteen.
EnglishWe can take a leaf from President Obama's book: he had the courage to receive the Dalai Lama.
Me voimme ottaa esimerkkiä presidentti Obamasta, joka uskalsi ottaa vastaan Dalai Laman.
EnglishFinally, the Union could take a leaf out of the US book in its policy towards China over Taiwan.
Unioni voisi lisäksi ottaa esimerkkiä Yhdysvaltojen Kiinan- tai Taiwanin-politiikasta.
EnglishCan one patent the cells of a leaf without patenting the leaf itself?
Miten voidaan patentoida lehden solut, ellei itse lehteä patentoida?
EnglishThese proposals allow public officials a fig-leaf, but little more.
Nämä ehdotukset sallivat virkamiehille peitteeksi viikunanlehden, mutta eivät juuri muuta.
EnglishWe cannot allow recovery to be a fig leaf for governments reluctant to reform.
Emme voi sallia uudistusvastaisten hallitusten käyttävän elpymistä viikunanlehtenä totuutta peittämään.
EnglishYou could use the picture of a bee followed by a picture of a leaf -- and that's "belief," right.
Voisi käyttää mehiläisen kuvaa ja sen jälkeistä lehden kuvaa -- josta muodostuu "belief".
EnglishThe choice of whether to apply the rules is only a fig leaf to disguise that reality.
Sääntöjen noudattamiseen liittyvää valinnaisuutta käytetään vain viikunanlehtenä totuutta peittämään.
EnglishMr President, this Regulation will be a fig-leaf to industry.
Arvoisa herra puheenjohtaja, tästä asetuksesta on tulossa teollisuudelle viikunanlehti.
EnglishThis is often simply used as a fig leaf, which is not the idea.
Tällaista menettelytapaa käytetään usein viikunanlehtenä, mikä ei suinkaan ole tarkoituksena.
EnglishPortugal should not take a leaf out its predecessor' s book.
Portugali voi oppia edeltäjältään Suomelta, kuinka ei pidä toimia.
EnglishThis essentially is an elaborate democratic fig-leaf and we are all part of a charade.
Tämä on oikeastaan yksityiskohtiaan myöten hiottu kulissi, jossa käydään demokraattisen keskustelun irvikuvaa.
EnglishEuropean countries were the first to industrialise the coca leaf.
Euroopan maat teollistivat kokapuun lehden ensimmäisinä.
EnglishWe are critical of Mr Cuhna's report on leaf tobacco.
. (SV) Suhtaudumme kriittisesti Cuhnan mietintöön tupakanlehdistä.
EnglishThe Summit’s document on openness is a fig leaf.
Huippukokouksen avoimuutta koskeva asiakirja on kuin viikunanlehti.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "leaf":

leaf
tea leaf
English