EN leads
volume_up
{monikko}

leads
leads
leads

Esimerkkejä "leads"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThey are a blatant application of capitalist development which leads to crisis.
Ne ovat räikeä osoitus kapitalistisesta kehityksestä, joka vei meidät kriisiin.
EnglishThis leads me to speak on behalf of, or to speak for, those who use acronyms.
Tästä pääsenkin puhumaan niiden puolesta tai niille, jotka käyttävät peitenimiä.
EnglishThe report of our colleague, which I support, leads me to emphasise three points.
Kollegamme mietintö, jolle annan tukeni, saa minut korostamaan kolmea seikkaa.
EnglishSeparate collection leads to higher recycling rates and makes final disposal safer.
Erilliskeräys nostaa kierrätysastetta ja parantaa loppusijoituksen turvallisuutta.
EnglishThe excessive use of antibiotics leads to resistance and adaptation among pathogens.
Antibioottien liikakäyttö aiheuttaa resistenssiä ja adaptaatiota patogeeneissä.
EnglishWe have to deal with the kind of misogyny that leads to this suffering and grief.
Meidän täytyy käsitellä naisvihaa, joka aiheuttaa tätä kärsimystä ja surua.
EnglishWe all wish for peace in Africa, a peace that leads to prosperity and stability.
Toivomme kaikki Afrikalle hyvinvointiin ja vakauteen johtavaa rauhanomaista kehitystä.
EnglishIt is therefore important that the EU now leads the way and shows the political will.
Sen vuoksi on tärkeää, että EU näyttää tietä ja että sillä on poliittista tahtoa.
EnglishWe will assist any process that leads to the consolidation of a democratic Ukraine.
Avustamme kaikissa menettelyissä, jotka johtavat Ukrainan demokratian lujittamiseen.
EnglishThe Conservative Party leads the way in championing respect and rights for women.
Konservatiivipuolue on tiennäyttäjä naisten oikeuksien kunnioittamisessa.
EnglishThis initial finding leads me to make a few additional comments, however.
Tämä ensimmäinen toteamus saa minut kuitenkin tekemään joitakin lisähuomautuksia.
EnglishIt is not just the crisis in the financial markets that leads to this restraint, however.
Tämä varovaisuus ei johdu kuitenkaan pelkästään rahoitusmarkkinoiden kriisistä.
EnglishWhen comitology leads to secondary legislation, this legislation must also be verified.
Myös komiteamenettelyn mukaisesti laadittu sekundaarilainsäädäntö on tarkistettava.
EnglishThe fact of employees participating in the process also leads to better restructuring.
Työntekijöiden osallistuminen kehityskulkuun parantaa myös rakennemuutoksia.
EnglishThis leads me to wonder whether Mr Heaton-Harris has got the sequence of events right.
Tästä syystä ihmettelen, esittikö jäsen Heaton-Harris asiat oikeassa järjestyksessä.
EnglishI want to promote peace in the world, which leads to better living conditions.
Haluan edistää rauhaa maailmassa, sillä rauha on yhteydessä parempiin elinolosuhteisiin.
EnglishThis also naturally leads on to the question: what will the consumer gain from this?
Sitten on luonnollisesti myös kysymys siitä, mitä kuluttaja hyötyy tästä.
EnglishCompetition between port companies is a good thing and leads to more efficient solutions.
Satamayrittäjien välinen kilpailu on hyvä asia ja edistää tehokkaampia ratkaisuja.
EnglishWe believe that, in the long term, free trade leads to a better world.
Meidän mielestämme pitkällä aikavälillä vapaakauppa on tie parempaan maailmaan.
EnglishDialogue is clearly an acceptable option only if it leads to progress on the ground.
Vuoropuhelu ei nimittäin ole hyvä vaihtoehto, ellei se johda edistykseen paikan päällä.