"leadership" - Suomenkielinen käännös

EN

"leadership" suomeksi

volume_up
leader {subst.}

EN leadership
volume_up
{substantiivi}

leadership (myös: administration, command, control, cord)
volume_up
johto {subst.}
The extremist Belgrade leadership bears sole responsibility for the situation that has arisen.
Syntyneestä tilanteesta on vastuussa yksinomaan äärikansallinen Belgradin johto.
The Chinese leadership, unlike the Myanmar regime, was wise to accept foreign aid.
Toisin kuin Myanmarin hallitus, Kiinan johto otti viisaasti vastaan ulkomaisen avun.
It looks as though the leadership of your group is well aware of the situation.
Vaikuttaa siltä, että ryhmänne johto tietää tilanteen hyvin.
leadership
volume_up
johtajuus {subst.}
You can give the leadership but that leadership requires compromise and consensus.
Voitte toimia johtajana, mutta tämä johtajuus edellyttää sopuratkaisuja ja yksimielisyyttä.
What will be the situation with leadership in future, and who will take on the role?
Miten johtajuus varmistetaan jatkossa ja kuka ottaa tehtävän hoitaakseen?
EU leadership in this process will be absolutely vital for success.
EU:n johtajuus tässä prosessissa on ehdottoman välttämätöntä onnistumisen kannalta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "leadership":

leadership
leader

Esimerkkejä "leadership"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishSecondly, we must strengthen our dialogue with the political leadership in Iraq.
Toiseksi meidän on tiivistettävä vuoropuhelua Irakin poliittisen johdon kanssa.
EnglishThe Helsinki Summit is, in that respect, a test for Europe' s present leadership.
Helsingin huippukokous asettaa siten Euroopan nykyisen johtamistyön koetukselle.
EnglishWe still wish for strong industry leadership and an appropriate dose of ethics.
Toiveinamme ovat edelleen vahva yritysjohtajuus ja asianmukaiset eettiset normit.
EnglishThe impetus for change also depends on the quality of party political leadership.
Muutokseen johtavat kimmokkeet riippuvat myös puolueen poliittisesta johdosta.
EnglishStrong currencies require credible leadership, which is lacking in this case.
Vahvat valuutat vaativat uskottavaa johtajuutta, joka tässä tapauksessa puuttuu.
EnglishThe preparation of women for leadership duties must, therefore, be a priority.
Ensisijaisena tavoitteena on siten oltava naisten valmentaminen johtotehtäviin.
EnglishSince then, the messages coming from the Yemeni leadership have been less clear.
Jemenin johdolta tämän jälkeen saadut viestit eivät ole olleet yhtä selkeitä.
EnglishWe will need to show the way, and in this we expect leadership from the Commission.
Meidän on näytettävä tietä, ja siinä odotamme komission ottavan ohjat käsiinsä.
EnglishIt has not taken on the leadership role in international climate protection.
Se ei ole ottanut itselleen johtajan asemaa kansainvälisessä ilmastonsuojelussa.
EnglishThe Commission's starting point is that the EU must continue to show leadership.
Komission lähtökohtana on, että EU:n on jatkossakin osoitettava johtajuutta.
EnglishThe EU should step up to the plate and provide real leadership and clean hands.
EU:n olisi aika kantaa vastuunsa ja tarttua ohjaksiin tosimielessä ja puhtain käsin.
EnglishOur Union has problems and resolving those problems will require leadership.
Unionillamme on ongelmia, ja noiden ongelmien ratkaiseminen vaatii johtajuutta.
EnglishShe has always been very active within the leadership of the French Socialist party.
Hän on edelleen aktiivisesti mukana sosialistipuolueen eri tahojen toiminnassa.
EnglishIt falls again to the European Union to show leadership and to keep up the momentum.
On jälleen Euroopan unionin tehtävä osoittaa johtotaitoa ja pitää vauhtia yllä.
EnglishTwo weeks before the final negotiations, we will continue to maintain our leadership.
Kaksi viikkoa ennen lopullisia neuvotteluja olemme edelleen johtavassa asemassa.
EnglishBut a few years ago, I noticed a disturbing trend in leadership preparation.
Joitakin vuosia sitten huomasin huolestuttavan trendin johtamisen valmisteluissa.
EnglishI welcome the leadership of the Commission President to opt for the latter.
Toivon, että komission puheenjohtajan johdolla valitaan jälkimmäinen vaihtoehto.
EnglishTo do so demands a really high degree of leadership and strength of political will.
Se edellyttää todella korkeatasoista johtajuutta ja lujaa poliittista tahtoa.
EnglishIn conclusion, in Ireland there are many examples of women in leadership roles.
Lopuksi totean, että Irlannissa on monia esimerkkejä johtoasemissa olevista naisista.
EnglishI heard you say that you were in favour of this, under France' s leadership.
Olen kuullut, että kannatitte tällaista asennetta Ranskan johdon alaisuudessa.