"leaders" - Suomenkielinen käännös

EN

"leaders" suomeksi

volume_up
leader {subst.}

EN leaders
volume_up
{monikko}

But are Madagascar' s leaders solely responsible for this parody of democracy?
Mutta ovatko Madagaskarin johtajat yksin vastuussa tästä näennäisdemokratiasta?
The American leaders themselves are saying that there are no such weapons.
Yhdysvaltain johtajat myöntävät itsekin, ettei kyseisiä aseita ole olemassa.
National leaders, not EU leaders, have shown international leadership.
Kansainvälistä johtajuutta ovat osoittaneet kansalliset johtajat eivätkä EU:n johtohahmot.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "leaders":

leaders
English
leader

Esimerkkejä "leaders"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIn September an official delegation from the Dalai Lama visited China's leaders.
Dalai-laman virallinen valtuuskunta vieraili syyskuussa Kiinan johtajien luona.
EnglishThis is why we are increasingly followers and no longer leaders in world policy.
Sen tähden olemmekin yhä selvemmin alamaisia emmekä herroja maailmanpolitiikassa.
EnglishTo give you an example: we are the global leaders in terms of trade-related aid.
Annan esimerkin: olemme kauppaan liittyvien avustusten suurin tarjoaja maailmassa.
EnglishI really believe that we are leaders where environmental policies are concerned.
Uskon todellakin, että olemme ympäristöpoliittisissa asioissa edelläkävijöitä.
EnglishI would therefore urge Parliament's leaders to engage in talks with the airlines.
Kehotankin parlamentin johtajia käynnistämään keskusteluja lentoyhtiöiden kanssa.
EnglishIt should not only be the group leaders who can speak: it should be everyone…
Ryhmien puheenjohtajien lisäksi muidenkin pitäisi saada puhua: kaikkien pitäisi…
EnglishEven so, our new leaders are being hounded and criticised by liberals in the media.
Silti liberaalit vainoavat ja arvostelevat uusia johtajiamme tiedotusvälineissä.
EnglishThe Party leaders have presented this to us and no changes have been proposed.
Ryhmien puheenjohtajat esittivät tällaisen listan, eikä siihen tehty muutoksia.
EnglishWe are not making the Serbian people scapegoats for the actions of their leaders.
Emme ole tekemässä Serbian kansasta syntipukkia sen johtajien tekojen vuoksi.
EnglishThe Commission plans to consult local leaders on the results of its discussions.
Komissio aikoo kuulla paikallisia toimeenpanijoita pohdintojensa tuloksista.
EnglishThe situation that now exists challenges the democratic credentials of EU leaders.
Nykyinen tilanne merkitsee haastetta EU:n johtajien demokraattiselle valtakirjalle.
EnglishI support the agenda set by the EU leaders at their summit in Lisbon last year.
Tuen EU-johtajien viimevuotisessa Lissabonin huippukokouksessa asettamaa tavoitetta.
EnglishI just wonder why, over the past years, our EU leaders have been trying to charm him.
Mietin vain, EU:n johtajamme ovat viime vuosien aikana yrittäneet hurmata häntä.
EnglishThe Member States will need political leaders and the will to put reforms in place.
Jäsenvaltiot tarvitsevat poliittisia johtajia ja tahtoa uudistusten toteuttamiseen.
EnglishMr President, my thanks to the group leaders for their very inspiring contributions.
Arvoisa puhemies, kiitän ryhmien puheenjohtajia innoittavista puheenvuoroista.
EnglishI would also like to add that our producers are world leaders in this sector.
Lisäisin myös, että valmistajamme ovat tämän alan maailmanlaajuisia johtajia.
EnglishBut we must not punish the young people for the sins of their political leaders.
Emme saa kuitenkaan rangaista nuoria heidän poliittisen johtonsa teoista.
EnglishWe will then be able to apply a little more pressure and bring shame on the leaders.
Silloin voimme painostaa vielä hieman enemmän ja saattaa maan vallanpitäjät häpeään.
EnglishI believe in fact that that is the language which Bailers's leaders understand.
Luulen todella, että se on kieli, jota Valko-Venäjän hallitsija ymmärtää.
EnglishIndeed, so successful are they that they are world leaders in several fields.
Maat ovat tosiaankin niin menestyneitä, että ne ovat maailmanjohtajia useilla aloilla.