EN launch
volume_up
{substantiivi}

launch (myös: firing)
volume_up
laukaisu {subst.}
In conclusion, launching satellites is a very expensive business.
Satelliittien laukaisu on hyvin kallista puuhaa.
That also means deliverable atomic bombs, considering developing missile capacity and the launching of Iran's first satellite.
Se tarkoittaa myös toimituskelpoisia atomipommeja ottaen huomioon kehitteillä olevat ohjuksia koskevat valmiudet ja Iranin ensimmäisen satelliitin laukaisu.
launch
Vaikka vesillelasku onnistuikin, emme tiedä, onko laiva kuitenkaan merikelpoinen, selviääkö se myrskyistä, joihin se joutuu.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "launch":

launch

Esimerkkejä "launch"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThat is why I want to launch the debate on the European research area immediately.
Siksi haluan aloittaa keskustelun eurooppalaisesta tutkimusalueesta välittömästi.
EnglishDo not expect me to launch into a speech on the importance of European cinema.
Älkää odottako minulta, että ryhdyn puhumaan Euroopan elokuva-alan tärkeydestä.
EnglishWe are going to launch missiles which will simply strengthen Mr Milosevic's regime.
Lähettääksemme pommikoneita vahvistamaan herra Miloseviia ja hänen hallitustaan.
EnglishOur ambition was to launch a broad debate, and that is something we have done.
Tavoitteenamme oli aloittaa laaja keskustelu, ja sen me olemme saavuttaneet.
EnglishWe must launch the programme on 1 January 2007, and this is my call to you.
Ohjelma on käynnistettävä 1. tammikuuta 2007, joten vetoan teihin sen puolesta.
EnglishTED literally was the launch pad to the next decade of my life's exploration.
TED oli kirjaimellisesti laukaisualusta elämäni matkan seuraavalle vuosikymmenelle.
EnglishSo we need to launch a reflection process in order to build common ground.
Näin ollen meidän on aloitettava mietintäprosessi yhteisen maaperän löytämiseksi.
EnglishLaunch of a euro area survey on household finance and consumption (HFCS)
Euroalueen kattava kyselytutkimus kotitalouksien varallisuudesta ja kulutuksesta
EnglishSome toolbars, such as the Quick Launch toolbar, can appear on the taskbar.
Jotkin työkalurivit, kuten pikakäynnistyspalkki, voivat olla tehtäväpalkissa.
EnglishPerhaps we should launch a plan for a transatlantic football cup in Feira.
Feirassa pitäisikin ehkä tehdä aloite Atlantin ylittävästä jalkapalloturnauksesta.
EnglishWe thus decided to launch infringement proceedings again Spain on this issue.
Päätimme näin ollen aloittaa Espanjaa vastaan tätä asiaa koskevia rikkomismenettelyjä.
EnglishI support the Commission's initiative to launch the European Donor Card.
Tuen komission aloitetta eurooppalaisen elinluovutuskortin käyttöönottamisesta.
EnglishWhy did we really launch the European project after the Second World War?
Miksi käynnistimme Euroopan yhdentymiskehityksen toisen maailmansodan jälkeen?
EnglishAgreement has been reached for the launch of a single currency on 1st January next year.
On päästy sopimukseen yhtenäisvaluuttaan siirtymisestä 1. tammikuuta ensi vuonna.
EnglishThe launch of this programme has not yet been approved by the Indonesian Government.
Indonesian hallitus ei ole vielä hyväksynyt tämän ohjelman käynnistämistä.
EnglishSo I believe that we need to launch the issue of democracy for these countries.
Näin ollen meidän on mielestäni käynnistettävä näiden valtioiden demokratisoimisprosessi.
EnglishThe launch of this procedure shows the importance we attach to this electoral process.
Tämän menettelyn käynnistäminen osoittaa, miten tärkeä tämä vaaliprosessi meille on.
EnglishThere, we saw a Dutch Liberal leader, Mr Gerrit Zalm, launch a kamikaze campaign.
Alankomaiden liberaalien johtaja Gerrit Zalm käynnisti epäonnistumaan tuomitun kampanjan.
EnglishPresentations and workshops are planned for the launch of the next framework programme.
Luvassa on esitelmiä ja työpajoja seuraavan puiteohjelman markkinointitilaisuudessa.
EnglishIt is essential that we are able to re-launch the Middle East peace process.
On välttämätöntä pystyä käynnistämään uudelleen Lähi-idän rauhanprosessi.