EN

lame {adjektiivi}

volume_up
lame (myös: claudicant)
No resolution at all would be better than this lame compromise.
Päätöslauselman antamatta jääminen olisi parempi kuin tämä ontuva kompromissi.
The excuse that the summit starts on 19 February while the sanctions were originally in force until 18 February sounds lame.
Puolustus, jonka mukaan huippukokous alkaa 19. helmikuuta, kun taas pakotteet olivat alun perin voimassa 18. helmikuuta asti, on ontuva.
lame (myös: bad, cheap, dire, foul, weak, wrong, amiss)
Voi olla, että kompromissi ontuu tai on huono.
lame (myös: crippled)

Esimerkkejä "lame"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMy Group will not be party to efforts to paint the Prodi Commission as a lame duck.
Ryhmäni ei aio osallistua toimiin, joilla Prodin komissio yritetään leimata heikoksi.
EnglishMr President, renewable energy has been something of a lame duck in the Community.
Arvoisa puhemies, uusiutuva energia on ollut jonkinlaisen siipirikon asemassa yhteisössä.
EnglishNo resolution at all would be better than this lame compromise.
Päätöslauselman antamatta jääminen olisi parempi kuin tämä ontuva kompromissi.
EnglishI think Mr Frischenschlager used the world 'lame' - that may well be.
Uskon, että edustaja Frischenschlager tarkoitti sen ontuvan - mitä se sitten tarkoittaakaan.
EnglishWe cannot continue to put up with a lame currency.
Emme voi sallia, että valuutta on jatkossa näin huonossa tilassa.
EnglishAnd their approaches to local economic and job development are so lame it's not even funny.
Ja lähestymistavat paikalliseen taloudelliseen ja työpaikkojen kehitykseen ovat niin ontuvia, ettei se ole edes vitsikästä.
EnglishInevitably the interim Commission will be perceived as a lame duck - but sometimes lame ducks can surprise us.
Väliaikaista komissiota pidetään väistämättä siipirikkona - mutta joskus siipirikot voivat yllättää meidät.
EnglishThe reason given for regional monopolies and concentration of power in regions with a small population base is rather lame.
Selitys alueellisista monopoleista tai voimakeskittymistä väestöpohjaltaan pienillä alueilla ontuu.
EnglishEveryone knew your genius was kind of lame.
Kaikki tiesivät, että henkilön nero oli hiukan kehno.
EnglishIt may be that the compromise is lame or lazy.
EnglishIn 2004 we will see a lame-duck Commission on its last legs and the European election cutting across the IGC.
Vuonna 2004 siipirikko komissio hautoo viimeisiä muniaan ja Euroopan parlamentin vaalit osuvat päällekkäin HVK:n kanssa.
EnglishUp to now, the biotechnology sector has been the lame duck as regards legislation facilitating economic support.
Tähän saakka biotekniikka-alaa on tuettu heikosti, kun on ollut kysymys taloudellista tukea koskevasta lainsäädännöstä.
EnglishOtherwise, I think it would be a little lame.
EnglishEurope has had enough of lame ducks.
Euroopassa on nähty rampoja ankkoja riittämiin.
EnglishBecause it is going to sound very lame.
EnglishThat kind of attitude never leads to successful negotiations, ending instead with lame compromises which, at the end of the day, do not satisfy anyone.
Päinvastoin siitä seuraa huonoja kompromisseja, joihin kukaan ei ole lopulta tyytyväinen.
EnglishThe countries of Europe have to get their act together in their affirmation of the fact that we cannot go on supporting a lame duck forever.
Euroopan maiden on ryhdistäydyttävä ja todettava, ettei puujalkateollisuutta voida ikuisuuksiin ylläpitää.
EnglishThere is no time to be lame ducks.
English(Laughter) "Like, how lame is that?"
EnglishThe single market is hobbling badly - and it hurts to watch it - because its fourth leg, the freedom of movement of workers, is lame.
Sisämarkkinat ontuu valtavasti - ja sen näkeminen koskee - koska neljäs jalka, työntekijöiden vapaa liikkuvuus, ontuu.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "lame":

lame