"labour" - Suomenkielinen käännös

EN

"labour" suomeksi

volume_up
labour {subst.}

EN labour
volume_up
{substantiivi}

We have respected China's comparative advantage in labour and production costs.
Olemme kunnioittaneet Kiinan suhteellista työvoima- ja tuotantokustannusetua.
One of these advantages, relatively cheaper labour, will only last only a few years.
Yksi näistä eduista, suhteellisen halpa työvoima, katoaa muutamassa vuodessa.
By this I mean equal access to an open labour and services market.
Tällä tarkoitan yhtäläistä pääsyä avoimille työvoima- ja palvelumarkkinoille.
labour
In the nineteenth century, capital and labour were the opposing forces in companies.
1800-luvulla pääoma ja työläiset olivat yrityksen vastakkaiset voimat.
labour
volume_up
aherrus {subst.}

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "labour":

labour

Esimerkkejä "labour"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishNinety per cent of the harvest is picked by hand, most of it using child labour.
Yhdeksänkymmentä prosenttia sadosta korjataan käsin enimmäkseen lapsityövoimalla.
EnglishUniversity programmes must be brought closer to the demands of the labour market.
Yliopistojen opetussuunnitelmat on tuotava lähemmäs työmarkkinoiden vaatimuksia.
EnglishMaking the labour market more adaptable and flexible is leading to mass poverty.
Työmarkkinoiden joustot ja sopeuttaminen ovat vastuussa valtavasta köyhyydestä.
EnglishIt is a question of ensuring that we can actually have flexible labour markets.
Kyse on sen varmistamisesta, että meillä tosiaan voi olla joustavat työmarkkinat.
EnglishThe European labour market strategy clearly has to take this aspect into account.
Euroopan työmarkkinastrategiassa on selkeästi otettava tämä näkökohta huomioon.
EnglishThe basic principle of labour law is to protect the weaker party - the employee.
Työlainsäädännön perusperiaate on heikomman osapuolen - työntekijän - suojelu.
EnglishAgain, the problems relating to child labour might also be cause for reflection.
Voimme jälleen todeta, että lapsityövoimaan liittyviä ongelmia olisi syytä pohtia.
EnglishYou realise that the labour market and welfare are two sides of the same coin.
Huomaatte, että työmarkkinat ja hyvinvointi ovat saman mitalin kaksi eri puolta.
EnglishDoes it affect the labour market and the social rights of workers in the sector?
Vaikuttaako se työmarkkinoihin ja alan työntekijöiden sosiaalisiin oikeuksiin?
EnglishOn the reform measures, several colleagues have mentioned flexible labour markets.
Uudistustoimien osalta ovat eri jäsenet maininneet työmarkkinoiden joustavuuden.
EnglishIt is a major step forward that labour ministers are meeting in the G20 context.
On tärkeä edistysaskel, että työvoimaministerit kokoontuvat G20-ryhmän puitteissa.
EnglishChildren denied access to education are more likely to be engaged in child labour.
Lapset, jotka eivät pääse koulutukseen, joutuvat paljon todennäköisemmin töihin.
EnglishWe also have a tragic surplus of labour in the form of people who are unemployed.
Lisäksi Euroopassa on valitettavasti liikaa työvoimaa, mikä ilmenee työttömyytenä.
EnglishWomen are participating more and more in the labour market, and men less and less.
Naiset osallistuvat enenevässä määrin työmarkkinoille, mutta yhä miehiä vähemmän.
EnglishWe are talking about deregulation and increased flexibility on the labour market.
Kyse on säätelyn purkamisesta ja lisääntyvästä joustavuudesta työmarkkinoilla.
EnglishFor the first time in eighteen years we now have a Labour government in Britain.
Ensimmäistä kertaa kahdeksaantoista vuoteen meillä on Britanniassa työväenhallitus.
EnglishThe report mentions young people's transition from education to the labour market.
Mietinnössä mainitaan nuorten siirtyminen opetusjärjestelmistä työmarkkinoille.
EnglishRatification of the ILO's 2006 Consolidated Maritime Labour Convention (debate)
Merityötä koskevan ILO:n vuoden 2006 yleissopimuksen ratifiointi (keskustelu)
EnglishThe Labour Party had warned about this problem and we are here to try and solve it.
Työväenpuolue varoitti tästä ongelmasta, ja me olemme täällä ratkaistaksemme sen.
EnglishIt has not changed despite the presence of the International Labour Organisation.
Se ei ole muuttunut Kansainvälisen työjärjestön (ILO) läsnäolosta huolimatta.