"kudos" - Suomenkielinen käännös

EN

"kudos" suomeksi

volume_up
kudo {subst.}
FI
FI

"kudos" englanniksi

EN

kudos {substantiivi}

volume_up
FI

kudos {substantiivi}

volume_up
Kudos on soluryhmä, jonka kullakin solulla on sama rakenne tai tehtävä.
A tissue is a group of cells with the same structure or function.
Se antaa solujen luoda uutta kudosta, ja kun kudos on uusiutunut, tukiverkko häviää.
It's allowing the cells to regenerate new tissue, and once the tissue is regenerated the scaffold goes away.
Haluan lopuksi vakuuttaa teille, että komissio seuraa säännöllisesti kudos- ja soludirektiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja direktiivin täytäntöönpanoa.
Finally, I can reassure you that the Commission regularly monitors the transposition and implementation of the Tissues and Cells Directive.
Euroopan maaseudun sosiaalinen kudos ei kestä sitä, että sen perusta - pienet ja keskisuuret tilat - tuhotaan tai että työpaikkoja häviää entisestään.
The social fabric of Europe's farming community cannot afford the destruction of its base - the small and medium-sized farms - or additional job losses.
kudos

Esimerkkejä "kudos"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishLet us not hand out kudos to a company whose industrial relations practices are unjust and whose profits are built on the generosity of their employees.
Ei ylistetä sellaista yhtiötä, jonka työsuhdekäytännöt ovat epäreilut ja jonka voitot perustuvat työntekijöiden anteliaisuuteen.
EnglishThere is no kudos to be had from this; it is simply a matter of reflecting on the fact that the crisis is global, and so the response can only be global.
Se ei ole mikään syy rehvasteluun. Se antaa ainoastaan ajattelemisen aihetta: kohtaamamme kriisi on maailmanlaajuinen ja myös sen ratkaisun on oltava sitä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "kudos":

kudos
Muita sanoja
English

Lisäksi bab.la tarjoaa käyttäjilleen Suomi-englanti sanakirjan josta löytyy lisää käännöksiä.